Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 126/2011Usnesení NS ze dne 29.06.2011

KategorieD EU
EcliECLI:CZ:NS:2011:11.TCU.126.2011.1
Dotčené předpisy

§ 422 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 126/2011 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu J. J. J. E. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. června 2011 podle § 422 tr. ř. takto:

Povoluje se průvoz předávaného J. J. J. E. M. územím České republiky ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Bihoru, Rumunsko, ze dne 3. července 2007, č. 208/P, ve věci sp. zn. 5542/111/2006.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 24. června 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu J. J. J. E. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Švédského království do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 15. června 2009 Soudem v Bihoru, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti let, uloženého mu rozsudkem Soudu v Bihoru, Rumunsko, ze dne 3. července 2007, č. 208/P, ve věci sp. zn. 5542/111/2006, a to pro trestný čin podvodu podle § 215 odst. 1, 2 a 3 trestního zákona Rumunska, pro trestný čin falšování úředních dokumentů podle § 291 trestního zákona Rumunska a pro trestný čin podněcování k vydávání nepravdivých úředních dokumentů podle § 288 odst. 1 trestního zákona Rumunska, jichž se měl dopustit v podstatě tím, že v letech 1999 a 2000, společně s M. M. S. a W. A. S. M., uvedl v omyl studenty Lékařské fakulty univerzity v Oradea i samotnou fakultu tím, že neoprávněně vybral školné od celkem dvaceti zahraničních studentů a vydával k tomu falešné příjmové doklady o jeho zaplacení, a dále s těmito úmysly podněcoval i D. E. M., S. S. a S. H. S., aby doklady o zaplacení falšovali. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním v P. dne 1. července 2011.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédského království do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného J. J. J. E. M. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaného v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2011

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru