Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 113/2019Usnesení NS ze dne 28.08.2019

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.113.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 113/2019-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 8. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. R., nar. XY ve XY, okres Děčín, rozsudkem Zemského soudu v Görlitzu, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 9 KLs 450 Js 33104/15, který nabyl právní moci dne 13. 9. 2016, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Zemského soudu v Görlitzu, Vnější komora v Budyšíně, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 9 KLs 450 Js 33104/15, který nabyl právní moci dne 13. 9. 2016, byl L. R. uznán vinným trestným činem těžké krádeže ve skupině ve 28 případech a pokusem trestného činu těžké krádeže ve skupině ve 3 případech podle § 244a odst. 1, § 242, § 243 odst. 1 věta 2 č. 1, 2, 3, § 22, § 23, § 25 odst. 2 a § 53 německého trestního zákoníku (StGB), a odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 3 (tří) měsíců.

2. Podle skutkových zjištění Zemského soudu v Görlitzu, Vnější komora v Budyšíně, se L. R. předmětné trestné činnosti v podobě opakovaných krádeží dopustil v podstatě tím, že

v blíže neurčené době v roce 2012, nejpozději však se zahájením následně popsaného jednání, se obviněný L. R. a zvlášť stíhaní D. B., I. B., S. M., L. M. a T. H. rozhodli pracovat ve skupině, jejímž předmětem bylo ustavičné páchání zatím neurčitého počtu krádeží za výdělečným účelem, zejména odcizení multikár a přívěsných vozíků za osobní motorová vozidla a dalších předmětů stojících za odcizení, spojených s postupem, kdy si rozdělí práce, a další výnosný prodej odběratelům na území ČR, aby si tímto způsobem financovali a zajišťovali živobytí, přičemž k jednotlivým trestným činům byli přibráni zvlášť stíhaní P. N., M. M., A. M., D. D. a P. K., s tím, že v rámci skupiny náleželo k úkolům obviněného R., který ve všech případech zůstával v ČR, na českém území zajišťoval přechod hranic ostatními členy skupiny, kteří převáželi odcizené zboží z místa činu do ČR, následně převzal, zčásti společně s obviněným B., odcizené zboží, staral se, převážně s obviněným M., o odbyt odcizeného zboží a vyplácel podílníky trestného činu, kteří obdrželi pokaždé 1.000 až 5.000 Kč, přičemž všichni členové skupiny obdrželi stejný podíl a ačkoli obviněný R. nebyl v případě konkrétního spáchání trestného činu osobně na místě, proběhl trestný čin po dohodě s ním a s jeho vědomím a úmyslem, obviněný také potvrdil přejímku odcizeného zboží a podporoval tak spolupachatele k provádění zlodějského jednání, přičemž obviněný, jakož i ostatní členové skupiny zamýšleli si následnými trestnými činy obstarat zdroj příjmů nikoli nepodstatného trvání v určitém rozsahu, aby si zajistili svá živobytí, když jednotlivé skutky spáchali obviněný R. a další spolupachatelé vždy na základě nového, společně učiněného rozhodnutí k trestnému činu a po konkrétní domluvě s rozdělením prací následujícím způsobem s tím, že pokaždé bylo jejich úmyslem používat odcizené předměty natrvalo pro sebe, resp. je výnosně dále prodat, a tímto způsobem:

1) v neznámé době od 3. 5. 2012 21:45 hod. do 4. 5. 2012 05:50 hod. jeli L. M., B. a M. modrým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia a dalším vozidlem po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili přívěsný vozík „WM Meyer HLNC 20“ zaparkovaný na louce proti pozemku XY, XY, část obce XY, zajištěný pomocí zámku Safety Box, RZ: XY, poškozeného J. K., v hodnotě 2.000 € tak, že vylomili zámek neznámého vozidla, připevnili přívěs za jedno z vozidel a s tímto jeli zpět do ČR, kde obviněný R. již podle dohody čekal v pohraniční oblasti, převzal přívěsný vozík a prodal ho S. K. za nejméně 15.000 Kč,

2) v neznámou dobu dne 27. 8. 2012 od 01:00 do 05:00 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem do SRN a odcizili multikáru M 23, RZ: XY, poškozeného J. P., zaparkovanou a zajištěnou ve vjezdu na pozemku č. XY v XY, část obce XY, v hodnotě 13.800 € tak, že neznámým nástrojem vozidlo otevřeli, toto zkratovali a odjeli s ním, do ČR vozidlo přivezl M. a následně ho R. nebo L. M. prodal S. K. za nejméně 15.000 Kč a výnos si jako obvykle rozdělili,

3) v neznámou dobu od 6. 9. 2012 mezi 19:00 a 20:00 hod. do 7. 9. 2012 06:30 hod. jeli B. a M. modrým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia a L. M. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Ford Escort po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili přívěsný vozík „Stema B 6075“ Guntera Eerlera, RZ: XY, který byl nezajištěný zaparkovaný pod přístřeškem vedle garáže na pozemku v XY, v XY, část obce XY, v hodnotě 500 € tak, že přívěsný vozík připevnili za osobní motorové vozidlo tov. zn. Škoda a jeli s ním nejdříve do XY, kde naložili čtyřkolku (bod 4.) a vydali se zpět do ČR, kde přívěsný vozík převzal obviněný R. a prodal ho, včetně čtyřkolky (bod 4.) S. K. za nejméně 10.000 Kč,

4) v návaznosti na trestný čin uvedený v bodě 3., tedy rovněž v době od 6. 9. 2012 mezi 19:00 a 20:00 hod. do 7. 9. 2012 06:30 hod. jeli B. a M. modrým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia, za kterým byl předtím připevněný odcizený přívěsný vozík (bod 3.), a L. M. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Ford Escort po dohodě s obviněným R. do XY a odcizili lehkou čtyřkolku „Acces Streak“, RZ: XY, K.-R. M., v hodnotě cca 1.000 €, která byla zajištěná zaparkovaná na parkovišti před restaurací „XY“ na pozemku XY, a to tak, že M. odstranil pomocí neznámého nástroje zajištění čtyřkolky, a všichni tři naložili čtyřkolku na přívěsný vozík a s tímto pak jeli do ČR, kde obviněný R. předměty převzal a přívěsný vozík (bod 3.) a čtyřkolku prodal S. K. za nejméně 10.000 Kč,

5) v neznámou dobu dne 12. 9. 2012 od 12:00 hod. do 18. 9. 2012 16:30 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. Ford do SRN a odcizili přívěsný vozík „SDAH Plattform Wagenbouw Hapert“, RZ: XY, poškozeného W. A. v hodnotě cca 1.700 €, zaparkovaný a zajištěný pomocí visacího zámku na sloupku v podnikovém areálu před garážemi na pozemku XY, v XY, a to tak, že vylomili neznámým předmětem zámek, L. M. a M. přívěsný vozík připevnili za osobní motorové vozidlo a všichni s tímto odjeli zpět do ČR, kde obviněný R. již dle dohody čekal v hraničním prostoru, převzal přívěsný vozík, který prodal v XY S. K. za 15.000 Kč,

6) v neznámou dobu od 18. 9. 2012 18:30 hod. do 19. 9. 2012 06:00 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Opel Astra, RZ: XY, do SRN a odcizili multikáru M 26, RZ: XY, společnosti BayWa AG v hodnotě 12.562 €, zaparkovanou a zabezpečenou na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že rozstřihli drátěné pletivo ohrazení pozemku, odstranili kůl plotu, vnikli do areálu firmy, otevřeli vozidlo pomocí neznámého nástroje, toto zkratovali a odjeli s ním, když na multikáře se nacházely ještě dvě dřevěné palety, do ČR vozidlo řídil M. a podle dohody jej nejprve odstranil v rokli u XY, načež po dohodě s obviněným R. pak M. prodal vozidlo P. M. za nejméně 25.000 Kč,

7) v neznámou dobu od 20. 9. 2012 21:00 hod. do 21. 9. 2012 06:00 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Opel Astra, RZ: XY, do SRN a odcizili zajištěnou multikáru M 26 ALR, RZ: XY, poškozeného F. R. v hodnotě 5.000 €, zaparkovanou v otevřené kůlně naproti bývalé restauraci na volně přístupném prostranství firmy B. R. na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že otevřeli vozidlo pomocí neznámého nástroje, toto zkratovali a odjeli s ním, když L. M. a M. jeli s multikárou přes XY do XY v ČR, načež po dohodě s obviněným R. L. M. prodal vozidlo J. H. za 35.000 Kč a výtěžek si jako obvykle rozdělili,

8) v neznámou dobu od 24. 9. 2012 20:30 hod. do 25. 9. 2012 05:30 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia do SRN a odcizili multikáru M 26, RZ: XY, v hodnotě 15.200 €, na níž se nacházely strunová sekačka a sekačka na trávu poškozeného F. K., přičemž multikára byla zajištěná zaparkovaná na pozemku XY v XY, a to tak, že neznámým nástrojem otevřeli vozidlo, toto zkratovali a odjeli s ním, přičemž poté, co M. vozidlo přivezl do ČR a předal obviněnému R., který ho prodal S. K. za nejméně 20.000 Kč,

9) v neznámou dobu od 26. 9. 2012 18:00 hod. do 27. 9. 2012 06:30 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. červeným osobním motorovým vozidlem tov. zn. Peugeot do SRN a odcizili bílou multikáru M 26 sklápěč, RZ: XY, v hodnotě 19.397 €, společnosti T. B. M., zaparkovanou zajištěnou na staveništi u ulice XY, v XY, a to tak, že neznámým nástrojem otevřeli vozidlo, toto zkratovali a odjeli s ním, když L. M. a M. jeli s multikárou přes XY do XY v ČR, načež po dohodě s obviněným R. L. M. prodal vozidlo J. H. za 35.000 Kč a výtěžek si jako obvykle rozdělili,

10) v neznámou dobu od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012 jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. modrým osobním motorovým vozidlem tov. zn. Opel Astra a B. dalším osobním motorovým vozidlem do SRN a odcizili z otevřené garáže na nemovitosti v ulici XY, v XY, sněhovou frézu, krosovou helmu, nabíječku a svářečku Ch. H. v hodnotě 450 €, všechno naložili do svých aut a odjeli zpět do ČR, kde obviněný R. již podle ujednání čekal v pohraničním prostoru, převzal sněhovou frézu, tuto prodal neznámé osobě za nejméně 2.000 Kč, svářečku si ponechal M., helmu a nabíječku si pro sebe ponechal L. M.,

11) v neznámé době dne 3. 10. 2012 od 12:00 hod. do 16:00 hod. jeli L. M., B. a M. neznámým vozidlem po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili dvounápravový přívěs „Stedele HK301525“, RZ: XY, poškozeného D. M. v hodnotě 4.000 €, zaparkovaný zajištěný pomocí zámku Safety Box na přívěsy na pozemku XY, v XY, část obce XY, tak, že neznámým nástrojem vylomili zámek vozidla, připevnili přívěs na osobní motorové vozidlo a s tímto odjeli zpět do ČR, kde obviněný R. již podle dohody čekal v pohraniční oblasti, převzal přívěsný vozík a prodal ho S. K. za nejméně 15.000 Kč,

12) dne 6. 10. 2012 přibližně v 03:00 hod. jeli L. M., D., B. a M. po dohodě s obviněným R. červeným osobním motorovým vozidlem tov. zn. Peugeot, RZ: XY, do SRN a odcizili multikáru M26 s balonovými pneumatikami a pracovními světlomety na střeše, RZ: XY, poškozeného města XY v hodnotě 12.750 €, zaparkovanou zabezpečenou na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že vozidlo otevřeli pomocí neznámého nástroje, toto zkratovali a odjeli s ním, když vozidlo přivezli do ČR B. a M. jako spolujezdec, odstavili je v rokli u XY, načež vozidlo M. prodal J. H. za 24.000 Kč, výnos si rozdělili, když na obviněného R. a M. připadlo po 4.600 Kč,

13) v neznámou dobu od 23. 10. 2012 13:30 hod. do 24. 10. 2012 07:40 hod. jeli L. M. a M. s další dosud neznámou osobou po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem do SRN a odcizili multikáru M 26, RZ: XY, poškozeného města XY v hodnotě 10.000 €, zaparkovanou zajištěnou v uzamčené garáži na pozemku XY, v XY, a to tak, že nejdříve bez úspěchu zkoušeli násilím otevřít dveře garáže, pak vytáhli roletová vrata a vnikli do garáže, vozidlo otevřeli pomocí neznámého nástroje, toto zkratovali, naložili vibrační desku nacházející se vedle vozidla a odjeli s ním, přičemž poté, co bylo vozidlo přivezeno do ČR, je L. M. prodal P. M. za 15.000 Kč a vibrační desku prodal S. K. za 2.000 Kč,

14) v neznámou dobu od 31. 10. 2012 18:00 hod. do 1. 11. 2012 08:00 hod. jeli L. M., B., B. a M. neznámým vozidlem po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili přívěsný vozík „John“, RZ: XY, poškozeného R. L. v hodnotě 4.000 €, zaparkovaný zabezpečený pomocí zámku Safety Box na přívěsné vozíky za stavební ohradou na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že vyvěsili segment plotu, vylomili zámek neznámým nástrojem, připevnili přívěsný vozík za osobní motorové vozidlo a odjeli s ním zpět do ČR, kde obviněný R. již podle ujednání čekal v hraničním prostoru, přívěs převzal a tento pak prodal S. K. za nejméně 20.000 Kč,

15) v neznámou dobu od 3. 11. 2012 15:00 hod. do 6. 11. 2012 07:30 hod. jeli L. M., B., B. a M. modrým osobním motorovým vozidlem a osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Golf po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili přívěsný vozík „Fitzel“, RZ: XY, poškozeného B. R. v hodnotě 2.000 €, zaparkovaný zabezpečený pomocí zámku Safety Box na přívěsné vozíky v areálu společnosti XY na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že vylomili zámek neznámým nástrojem, připevnili přívěsný vozík za jedno z vozidel a odjeli s ním zpět do ČR, kde obviněný R. již podle ujednání čekal v hraničním prostoru, přívěs převzal a tento pak prodal S. K. za nejméně 15.000 Kč,

16) v neznámou dobu od 3. 1. 2013 19:30 hod. do 1. 2. 2013 07:00 hod. jeli L. M., B. a M. osobním motorovým vozidlem po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili přívěsný vozík se zpětným sklápěčem„Saris Pkc 20“, poškozeného L. v hodnotě 2.400 €, zaparkovaný v otevřeném areálu firmy R. & A. L. na pozemku XY, v XY, část obce XY, v prostoru vjezdu na louce vedle dalšího přívěsu pomocí zámku Safety Box na přívěsné vozíky, a to tak, že vylomili zámek neznámým nástrojem, připevnili přívěsný vozík za osobní motorové vozidlo a odjeli s ním zpět do ČR, kde obviněný R. již podle ujednání čekal v hraničním prostoru, přívěs převzal a tento pak prodal S. K. za nejméně 4.000 Kč,

17) v neznámou dobu od 1. 2. 2013 12:00 hod. do 2. 2. 2013 09:00 hod. jeli L. M., B. a M. po dohodě s obviněným R. dvěma osobními motorovými vozidly do SRN a odcizili přívěsný vozík „Hubaur“ v úpravě jako dvounápravový sklápěč s nástavbou s ocelovým roštem, RZ: XY, poškozeného M. v hodnotě 3.000 €, zaparkovaný zabezpečený na parkovišti před nákupním centrem XY na pozemku v XY, v XY, pomocí zámku Safety Box na přívěsné vozíky, a to tak, že vylomili zámek neznámým nástrojem, připevnili přívěsný vozík za osobní motorové vozidlo a odjeli s ním, přičemž přívěs převzali obviněný R. a B., kteří podle ujednání čekali na hranicích v ČR, a tento prodali S. K. za nejméně 12.000 Kč,

18) v neznámou dobu od 3. 1. 2013 16:00 hod. do 4. 2. 2013 07:00 hod. jeli L. M., M. a B. osobním motorovým vozidlem po dohodě s obviněným R. do SRN a odcizili zelenou multikáru M26 vybavenou ECO-motorem, RZ: XY, poškozeného P. v hodnotě 6.700 €, zaparkovanou zabezpečenou v otevřeném areálu firmy B. u. K. na pozemku XY, v XY, a to tak, že otevřeli zámek neznámým nástrojem, tento zkratovali a ujeli, načež vozidlo prodal L. M. po dohodě s obviněným R. v ČR J. H. za 10.000 Kč,

19) v neznámou dobu dne 10. 2. 2013 od 02:00 hod. do 03:00 hod. jeli L. M. a B. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia a M. s M. K. v bílém osobním motorovém vozidle s tažným zařízením do SRN a vydali se k přívěsnému vozíku „Humbaur HTK Garant“, poškozeného K. v hodnotě 1.000 €, zaparkovanému na pozemku XY, v XY, na strmém vjezdu do dvora zajištěnému pomocí závěsného oka, aby tento odcizili a ponechali pro sebe, a to tak, že L. M. a B. rozřezali závěsné oko neznámým nástrojem asM. upevnili za osobní motorové vozidlo tov. zn. VW Passat, aby s ním mohli ujet, přičemž je však vyrušil majitel a jelikož přívěsný vozík vážil 900 kg a byl sníh, nemohli dostatečně rychle utéci, přívěsný vozík zase odpojili a s tím ujeli, když přívěsný vozík měl prodat obviněný R., který podle ujednání čekal na hranici v ČR a tímto svým jednáním způsobili zničením zámku věcnou škodu ve výši 50 €,

20) v neznámou dobu od 11. 2. 2013 19:00 hod. do 12. 2. 2013 09:30 hod. jeli L. M. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat do SRN a odcizili přívěsný vozík „Meyer“ s tandemovou nápravou, RZ: XY, poškozeného K. v hodnotě 1.750 €, zaparkovaný na ulici XY v oblasti zahradnictví v XY, část obce XY, připevněný na transportér tov. zn. Opel Movano, a to tak, že přívěsný vozík uvolnili od transportéru, připevnili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, přičemž obviněný R. a B. zatím čekali podle ujednání s osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzali a prodali S. K. za 15.000 Kč,

21) v neznámou dobu dne 13. 2. 2013 cca do 08:00 hod. jel M. s další dosud neznámou osobou po dohodě s obviněným R. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat, RZ: XY, do SRN a odcizili přívěsný vozík, RZ: XY, poškozeného R. v hodnotě 500 €, zaparkovaný nezajištěný na pozemku XY, v XY, a to tak, že přívěsný vozík připevnili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, přičemž obviněný R. zatím čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzal a prodal neznámé osobě,

22) v neznámou dobu dne 14. 2. 2013 do 10:00 hod. jeli L. M. a M. po dohodě s obviněným R. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat, RZ: XY, do SRN a vydali se k přívěsnému vozíku „Stema HB 6075“, RZ: XY, poškozeného W. v hodnotě cca 200 €, který byl zajištěný řetězem zaparkovaný na pozemku XY, v XY, aby tento připevnili za osobní motorové vozidlo, s tím ujeli a ponechali si ho pro sebe, což se v důsledku zabezpečení nezdařilo, přičemž obviněný R. zatím čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde měl přívěsný vozík převzít a prodat,

23) v neznámou dobu od 15. 2. 2013 19:00 hod. do 16. 2. 2013 06:00 hod. jeli M. a další dosud neznámá osoba po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem do SRN a vydali se k přívěsnému vozíku „Humbaur“, RZ: XY, poškozeného M. v hodnotě cca 400 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný na pozemku XY, v XY, část obce XY, pod přístřeškem na mytí, aby tento připevnili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, což se v důsledku zabezpečení nezdařilo, přičemž aby se dostali na oplocený pozemek, přeťali předtím prostřednictvím štípacích kleští závoru vstupních vrat, zatímco obviněný R. čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde měl přívěsný vozík převzít a prodat,

24) v neznámou dobu od 19. 2. 2013 12:00 hod. do 21. 2. 2013 10:00 hod. jeli M. s další soudu neznámou osobou jménem H. po dohodě s obviněným R. bílým osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat, RZ: XY, do SRN a odcizili sklápěcí přívěsný vozík „Humbaur“ s ručním čerpadlem, RZ: XY, poškozeného R. v hodnotě 4.350 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný na louce blízko pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že zabezpečení odstranili pomocí neznámého nástroje, přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, přičemž obviněný R. zatím čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzal a prodal S. K. nejméně za 6.000 Kč,

25) v neznámou dobu od 22. 2. 2013 12:00 hod. do 26. 2. 2013 16:00 hod. jeli H. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat do SRN a odcizili přívěsný vozík pro transport automobilů, RZ: XY, poškozeného M. v hodnotě 3.000 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný na parkovišti před nákupním centrem „OEZ“ na pozemku XY, v XY, a to tak, že rozlomili zámek pomocí neznámého nástroje, přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, přičemž obviněný R. a B. zatím čekali podle ujednání na hranicích v ČR s osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia, kde přívěsný vozík převzali a prodali J. H. za 15.000 Kč,

26) v neznámou dobu od 28. 3. 2013 15:00 hod. do 5. 4. 2013 09:00 hod. jeli H. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat do SRN a odcizili zeleně pozinkovaný přívěsný vozík „Brenederup“ s firemním logem na bocích, RZ: XY, poškozeného F. v hodnotě 3.800 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný v areálu firmy F. GmbH K. & B. na pozemku XY, v XY, část obce XY vedle kontejneru, a to tak, že rozlomili zámek pomocí vrtačky, přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, přičemž obviněný R. a B. zatím čekali podle ujednání na hranicích v ČR s osobním motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Felicia, kde přívěsný vozík převzali a prodali P. M. za 10.000 Kč,

27) v neznámou dobu od 10. 4. 2013 21:00 hod. do 11. 4. 2013 05:30 hod. jeli H. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat a B. černým osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Golf do SRN a odcizili přívěsný vozík pro transport automobilů „Welco“, RZ: XY, poškozeného R. v hodnotě 4.000 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný na pozemku XY, v XY, a to tak, že rozlomili zámek pomocí vrtačky, přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo tov. zn. VW Passat a s tím ujeli, přičemž obviněný R. zatím čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzal a prodal S. K. nejméně za 15.000 Kč,

28) dne 11. 4. 2013 přibližně v 11:30 hod. jeli H. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat do SRN a odcizili přívěsný vozík „Humbaur“, RZ: XY, poškozených manželů S. v hodnotě 1.500 €, který byl nezajištěný zaparkovaný před pozemkem XY, v XY, část obce XY, a to tak, že přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo a s tím ujeli, ačkoli je poškozená S. přitom pozorovala a oslovila, přičemž obviněný R. zatím čekal podle ujednání na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzal a prodal S. K. nejméně za 10.000 Kč,

29) v neznámou dobu od 20. 4. 2013 17:30 hod. do 22. 4. 2013 06:45 hod. jeli H. a M. po dohodě s obviněným R. osobním motorovým vozidlem tov. zn. VW Passat a B. dalším osobním motorovým vozidlem do SRN a odcizili sklápěcí přívěsný vozík „WM Meyer“, RZ: XY, poškozené společnosti Sowa GmbH Zittau v hodnotě 3.000 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný v oploceném areálu čistírny odpadních vod na pozemku XY, v XY, část obce XY, a to tak, že M. a H. rozstřihli oplocení pozemku z drátěného pletiva pomocí kleští, rozlomili zámek pomocí neznámého nástroje, přívěsný vozík zapojili za osobní motorové vozidlo tov. zn. VW Passat a s tím ujeli, přičemž obviněný R. a B., který se poté, co M. a H. ukázal místo přívěsného vozíku, zase vrátil, zatím čekali podle ujednání na hranicích v ČR, kde přívěsný vozík převzali a prodali S. K. nejméně za 15.000 Kč, když na plotu vznikla věcná škoda ve výši 97,80 €,

30) v neznámou dobu dne 29. 5. 2013 od 00:00 hod. do 07:00 hod. jeli K. a M. červeným motorovým vozidlem tov. zn. VW T4 a B. s obviněným R. černým motorovým vozidlem tov. zn. VW Golf pod vedením obviněného R. do SRN, kde B. a R. zavedli M. a K. k přívěsnému vozíku s dvojitou nápravou „RHK“, RZ: XY, poškozeného S. L. v hodnotě 2.800 €, který byl zaparkovaný na oploceném pozemku XY, v XY, kde tito přívěsný vozík odcizili tak, že K. vyvěsil jeden segment plotu asM. připevnili přívěsný vozík za transportér, načež všichni jeli zpět do ČR, kde obviněný R. přívěsný vozík prodal S. K. nejméně za 12.000 Kč,

31) v neznámou dobu dne 3. 6. 2013 od 00:00 hod. do 01:10 hod. jeli M. s další dosud neznámou osobou červeným vozidlem tov. zn. VW T4, RZ: XY, a B. černým motorovým vozidlem tov. zn. VW Golf, RZ: XY, po dohodě s obviněným R. přes hraniční přechod Rožany/Sohland do SRN, kde B. vedl M. a další neznámou osobu k přívěsnému vozíku „Barthau“, RZ: XY, poškozeného F. K. v hodnotě 2.500 €, který byl zajištěný pomocí zámku na přívěsy Safety Box zaparkovaný na pozemku XY, v XY, část obce XY, kde tento odcizili tak, že neznámá osoba odstranila pomocí neznámého nástroje zabezpečení asM. připevnili přívěsný vozík za vozidlo tov. zn. VW T4, které řídil M., načež všichni jeli i s přívěsným vozíkem zpět do ČR, přičemž ačkoli byli pozorováni policisty v SRN a v ČR, dokázali zásahu uniknout a uprchli s tím, že M. zaparkoval vozidlo tov. zn. VW T4 ve XY nedaleko domu B. a dále prchal pěšky, když obviněný R. si předtím vozidlo tov. zn. VW T4 půjčil u Š. B. k provedení trestného činu a předal ho M., jemuž sdělil, že má odcizený přívěsný vozík přivézt do XY, neboť se tak dohodl se S. K., kterému měl obviněný R. přívěsný vozík prodat.

3. Dne 19. 8. 2019 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Zemského soudu v Görlitzu, Vnější komora v Budyšíně, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 9 KLs 450 Js 33104/15, který nabyl právní moci dne 13. 9. 2016, ve vztahu k osobě obviněného L. R. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.

5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že L. R. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (jednak pokračujícího trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku a jednak trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.

7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je zvyšována zejména způsobem provedení činu, včetně vůdčí role obviněného při jejím páchání, jakož i celkovou výši způsobené škody, která činila cca 145.260 €, tj. cca 3.776.000 Kč (tj. cca 143.600 € u dokonaných útoků a 1.600 € v případě útoků spáchaných ve stadiu pokusu). Pominout přitom nelze ani rozsah trestné činnosti, resp. četnost jednotlivých útoků (celkem 28 dokonaných útoků a 3 další útoky spáchané ve stadiu pokusu), kterých se odsouzený R. v krátkém časovém období cca 13 měsíců dopustil. Naopak k trestní minulosti odsouzeného nebylo možno přihlédnout, neboť odsouzení, jež výše uvedené trestné činnosti odsouzeného, páchané v období od května 2012 do června 2013 na území SRN, předcházela, již byla zahlazena. Ve vztahu k druhu uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byl za jednání, jímž byl pravomocně uznán vinným rozsudkem Zemského soudu v Görlitzu, uložen již citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. R. příslušným soudem Spolkové republiky Německo hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 8. 2019

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Tomáš Durdík

soudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru