Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 110/2015Usnesení NS ze dne 19.11.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.110.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 110/2015-46

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 19. listopadu 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. K. rozsudkem Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 1 Ls 851 Js 18156/11, a to při zahrnutí trestů uložených mu rozsudky Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 1 Ds 851 Js 17703/11 a ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 1 Ds 851 Js 18637/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 1 Ls 851 Js 18156/11, který nabyl právní moci dne 27. 8. 2012, byl L. K. uznán vinným trestným činem obzvláště těžkého případu krádeže ve dvou případech, podle německého trestního zákona, a odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 4 (čtyř) měsíců, a to při zahrnutí trestu v trvání 8 (osmi) měsíců podmíněně uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 1 Ds 851 Js 17703/11, který nabyl právní moci téhož dne, a při zahrnutí trestu v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců podmíněně uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 1 Ds 851 Js 18637/11, který nabyl právní moci téhož dne.

Podle skutkových zjištění rozsudku Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 1 Ls 851 Js 18156/11, se odsouzený L. K. v úmyslu získat prostředky na financování své drogové závislosti dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že

1. v již přesně nezjištěné době od 20.20 hod. dne 15. 9. 2011 do 6.00 hod. dne 16. 9. 2011 vnikl do objektu na adrese W., K. a po násilném vypáčení okna se dostal do společenské místnosti společnosti L. K. W. K. G. Poté, co prohledal prostory společnosti, zde následně odcizil laptop zn. Hewlett - Packard s taškou, laptop zn. Exone a rovněž motherboard v hodnotě celkem 2.335,- euro, v úmyslu si tyto ponechat a poté místo činu opět vstupním oknem opustil,

2. v již přesně nezjištěné době od 18.30 hod. dne 26. 8. 2011 do 17.56 hod. dne 27. 8. 2011, vnikl oknem toalety do přízemí objektu na adrese F., K. a odtud se dostal do chodby domu, kde vypáčil vstupní dveře do advokátní kanceláře L. K. K., odkud odcizil dva diktafony zn. Olympus, dvě ploché obrazovky, dvě PC věže a hotovost ve výši 42,- euro. Celková hodnota odcizeného zboží činila cca 10.000,- euro a vypáčením dveří a na vnitřních prostorách vznikla věcná škoda ve výši 2.000,- euro.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený L. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku a poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku).

Podmínka oboustranné trestnosti je pak splněna i ohledně trestných činů z rozsudku Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 1 Ds 851 Js 17703/11, a z rozsudku Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 1 Ds 851 Js 18637/11, které rovněž vykazují znaky trestných činů podle právního řádu České republiky, a to trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku v případě obou odsouzení.

Trestná činnost, za níž byl L. K. odsouzen rozsudkem Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 1 Ds 851 Js 17703/11, spočívala v podstatě v tom, že se ve dvou případech dopustil trestného činu krádeže za účelem obživy tím, že:

1. dne 20. 9. 2011 kolem 19.00 hod. odcizil v prodejně firmy E. C., M. K. DVD přehrávač, Joystick a myš k PC v celkové hodnotě 99,97 euro,

2. dne 21. 9. 2011 kolem 12.10 hod. odcizil v obchodních prostorách firmy E. C., M. S., K., tři parfémy v hodnotě celkem 109,71 euro,

s úmyslem si tyto věci bez zaplacení ponechat.

Trestná činnost z rozsudku Obvodového soudu Kitzingen, Spolková republika Německo, ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 1 Ds 851 Js 18637/11, spočívala v podstatě v tom, že se odsouzený dopustil ve čtyřech případech trestného činu zvlášť závažné krádeže tím, že

1. dne 24. 9. 2011 kolem 10.45 hod. odcizil v prodejních prostorách firmy U. L., A. d. S. K. počítačové hry v hodnotě celkem 986,94 euro, a to:

4 ks „Deus Ex“ za jednotkovou cenu 57,- euro,

5 ks „Driver“ za jednotkovou cenu 65,- euro,

1 ks „Call of Juarez“ za cenu 44,- euro,

6 ks „Space Marine“ za jednotkovou cenu 64.99 euro,

2. dne 6. 10. 2011 kolem 12.00 hod. odcizil v prodejních prostorách supermarketu K., A. D. v K. digitální receiver v hodnotě 59,90 euro, dva digitální fotoaparáty v hodnotě 37,49 euro za kus a Nintendo Wifi Ferrari Challange v hodnotě 29,90 euro, v úmyslu si tyto věci bez zaplacení ponechat. Celková hodnota odcizených předmětů činí 164,80,- euro,

3. v blíže nezjištěnou dobu dne 6. 10. 2011 odcizil v prodejních prostorách firmy T., H. K. dvanáct DVD v celkové hodnotě 24,- euro, v úmyslu si tyto bez zaplacení ponechat,

4. dne 24. 10. 2011 kolem 1.35 hod. vešel otevřenými vraty do zahrady areálu H. N. K., kde z neuzamčené zahradní chatky odcizil elektrické jízdní kolo poškozeného B. v hodnotě 1.399,- euro.

Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. K. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména množstvím útoků i způsobem jejich provedení. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2015

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru