Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 11/2021Usnesení NS ze dne 18.03.2021

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:11.TCU.11.2021.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 11/2021-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. 3. 2021 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, M. K., nar. XY ve XY, okres XY, rozsudkem Okresního soudu v Lipsku, Spolková republika Německo, ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 207 Ls 103 Js 38172/15, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Lipsku, Spolková republika Německo, ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 207 Ls 103 Js 38172/15, který téhož dne nabyl právní moci, byl M. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 242 odst. 1 a § 243 odst. 1 č. 2 německého trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a 7 měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se M. K. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že v noci z 5. 1. na 6. 1. 2015 odcizil v úmyslné součinnosti se dvěma dosud neznámými spolupachateli černý terénní vůz „Range Rover Sport“, který byl bezpečně odstaven na oploceném pozemku autocentra „V.“ autosalónu G. v XY, v hodnotě 68. 890 Eur, jakož i státní poznávací značky XY z dodávky Ford Transit, přičemž vozidlo mělo být odvezeno do České republiky, za což měl obdržet částku 20. 000 Kč. Dále se s těmito spolupachateli pokusil odcizit další černý terénní vůz „Range Rover Sport“ v hodnotě 29. 016 Eur, což se jim i přes rozbití bočního okna a manipulaci s elektronikou nepodařilo, přičemž na vozidlo měly být připevněny odcizené státní poznávací značky z vozidla Ford Cougar.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. K. se dopustil dvěma útoky závažné majetkové trestné činnosti směřující ke způsobení značné škody a se záměrem vlastního obohacení. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 3. 2021

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru