Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 105/2009Usnesení NS ze dne 17.12.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TCU.105.2009.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 105/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. 12. 2009 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného F. N. C. a předávaného A. I. F., a rozhodl podle § 422 odst. 1 tr. řádu takto:

I. Povolujeseprůvoz předávaného F. N. C. územím České republiky ze Španělska do Rumunské republiky k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, uloženého mu trestním rozsudkem sp. zn. 215/21.11.2005 ze dne 21. 11. 2005, který nabyl právní moci na základě trestního rozhodnutí sp. zn. 96/A/02.0.2006 Okresního soudu v Temešváru.

II. Povolujeseprůvoz předávaného A. I. F. územím České republiky ze Španělska doִRumunské republiky k výkonu trestu odnětí svobody v délce 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců, uloženého mu trestním rozsudkem sp. zn. 327/06 z června 2006, který nabyl právní moci na základě trestního rozhodnutí sp. zn. 238/A/09, vydaného v srpnu 2006 Soudem v Ialomitě.

III. Po dobu průvozu bude předávaný F. N. C. a předávaný A. I. F. drženi vevazbě.

Odůvodnění:

Z podnětu rumunského ministerstva spravedlnosti požádal vedoucí Národní ústředny Interpolu Praha při Policejním prezidiu ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování dne 15. 12. 2009, pod č.j. PPR-237083/MPSA-2009-NUI CZ-253342/2006-BA o poskytnutí součinnosti při realizaci předání výše uvedených rumunských státních občanů. Průvoz bude proveden na základě evropského zatýkacího rozkazu letecky dne 21. 12. 2009, cestou ze Španělska do Rumunska s mezipřistáním na letišti P. – R.

Rumunská strana v záležitosti průvozu F. N. C. ke své žádosti doložila opis Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 29. 6. 2009 Soudem v Caraş-Severin, Rumunsko, z něhož plyne, že tato předávaná osoba spáchala dva trestné činy tím, že během prosince 2003 a ledna 2004 v oblasti města C. odcizila spolu s V. I. H. měděné dráty a elektrické vodiče, čímž ohrozila bezpečnost na železnici. V důsledku toho se obviněný dopustil trestného činu podle ust. čl. 208 a 209 odst. 1 písm. a), g) a i), čl. 3 c) za použití čl. 41 odst. 2 a použití čl. 37 a), 74 c), 76 c) trestního zákoníku Rumunska a dále podle čl. 278 odst. 1, za použití čl. 37 a), 74 c), 76 c) a podle čl. 33 a 83 trestního zákoníku Rumunska.

V záležitosti průvozu A. I. F. ke své žádosti doložila rumunská strana opis Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 27. 7. 2007 Soudem v Feteşti, Rumunsko, na základě trestního rozsudku tohoto soudu sp. zn. 327/06 z června 2006, který nabyl právní moci na základě trestního rozhodnutí sp. zn. 238/A/09, vydaného v srpnu 2006 Soudem v Ialomitě. Z něho plyne, že tato osoba spáchala trestný čin řízení motorového vozidla bez oprávnění podle ustanovení článku 78 odst. 1 zákona č. 195/2002 a řízení pod vlivem alkoholu nad zákonný limit podle čl. 79 odst. 1 stejného zákona, a to tak, že dne 6. 9. 2005 řídila po okresní cestě DJ 203 F motorové vozidlo typu Dacia bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu, když jí bylo naměřeno 0,8 gr na litr čistého alkoholu v krvi. Tímto jednáním předávaný spáchal trestný čin řízení motorového vozidla bez oprávnění podle ust. čl. 78 odst. 1 zákona č. 195/2002 a řízení pod vlivem alkoholu nad zákonný limit podle čl. 79 odst. 1 stejného zákona.

Na základě předložené žádosti Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz obou předávaných osob povolil.

Po dobu průvozu budou obě osoby drženy ve vazbě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2009

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru