Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Nd 286/2001Usnesení NS ze dne 22.11.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ND.286.2001.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený v senátě složeném z předsedy JUDr. Stanislava Rizmana a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Karla Hasche ve věci navrhovatelky T. V., právně zastoupené JUDr. D. F, advokátkou, proti odpůrcům 1. ing. K. S., právně zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, a 2. N., spol. s r. o., se sídlem K. II, N. Z. 2351, za účasti České pojišťovny a. s., P., adresa pro doručení : Česká pojišťovna a. s., R. S. M., O., jako vedlejšího účastníka na straně odpůrců, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 6 C 142/99, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc navrhovatelky T. V., proti odpůrcům 1. ing. K. S. a 2. N., spol. s r. o., K. II, N. Z. 2351, za účasti České pojišťovny, a. s., P., jako vedlejšího účastníka na straně odpůrců, o náhradu škody na zdraví, vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 6 C 142/99, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru