Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Nd 263/2001Usnesení NS ze dne 15.11.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ND.263.2001.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o návrhu obchodní společnosti G. GmbH, se sídlem U. S. 4 -6, B., SRN, jednající jednatelem Ch. S., právně zastoupené JUDr. P. H., advokátem, na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se – místně příslušným soudem ve věci návrhu obchodní společnosti G. GmbH, se sídlem U. S. 4-6, B., SRN, na jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, takto obchodní společnost G. GmbH, se sídlem U. S. 4-6, B., SRN, předložila dne 24. 9. 2001 Nejvyššímu soudu návrh na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. ve věci jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu se uvádí, že navrhovatelka je jediným společníkem obchodní společnosti G. B. s. r. o., se sídlem P., P. 628/14 a společníkem s obchodním podílem ve výši 90 % v obchodní společnosti G. P. s. r. o., se sídlem V., Ch. 42. Navrhovatelka zamýšlí založit v České republice novou společnost s ručením omezeným, a to společně s obchodní společností G. CZ s. r. o., se sídlem V., Ch. 42, okr. K. H. a do jejího základního kapitálu vložit obchodní podíly výše uvedených společností. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nepeněžitý vklad, bude nutné podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovit jeho hodnotu znalcem, jmenovaným za tímto účelem soudem, přičemž podle uvedeného zákonného ustanovení je tímto soudem obecný soud navrhovatele. V předmětné věci je navrhovatelkou právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která nemá obecný soud na území České republiky, v důsledku čehož podává tato Nejvyššímu soudu návrh na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

V posuzované věci, s poukazem na ustanovení § 85 o. s. ř., Nejvyšší soud shledal důvodným tvrzení navrhovatelky, podle něhož v předmětné věci chybějí podmínky určení místní příslušnosti soudu, jelikož tato nemá v České republice obecný soud. Pro uvedené je v daném případě dána pravomoc Nejvyššího soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určit, který soud projedná a rozhodne věc návrhu obchodní společnosti G. GmbH na jmenování znalců podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.

Na právní posouzení věci dopadají ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, § 9 odst. 3 písm. c) a § 85a o. s. ř.

Podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku se hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným, do akciové společnosti a nebo komanditisty do komanditní společnosti stanoví znalcem, jmenovaným soudem, přičemž místně příslušným soudem je obecný soud navrhovatele.

Podle § 9 odst. 3 písm. c) o. s. ř. rozhodují krajské soudy v obchodních věcech jako soudy prvního stupně ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním obchodních společností, jakož i dalších, v uvedeném zákonném ustanovení přesně vyjmenovaných subjektů.

Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je podle § 85a o. s. ř. místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Za této situace Nejvyšší soud určil, že místně příslušným soudem v posuzovaném případě bude Městský soud v Praze. Vycházel přitom ze skutečnosti, že navrhovatelka zamýšlí do základního kapitálu nově zakládané obchodní společnosti vložit obchodní podíl ze dvou obchodních společností, z nichž je v obchodní společnosti G. B. s. r. o., se sídlem P., P. 628/14, tedy sídlící v obvodu Městského soudu v Praze, společníkem jediným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. listopadu 2001

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman, v. r.

Za správnost vyhotovení : Alena Těšíková

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 11 Nd 263/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o návrhu obchodní společnosti G. GmbH, se sídlem U. S. 4 -6, B., SRN, jednající jednatelem Ch. S., právně zastoupené JUDr. P. H., advokátem, na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se – místně příslušným soudem ve věci návrhu obchodní společnosti G. GmbH, se sídlem U. S. 4-6, B., SRN, na jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, takto obchodní společnost G. GmbH, se sídlem U. S. 4-6, B., SRN, předložila dne 24. 9. 2001 Nejvyššímu soudu návrh na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. ve věci jmenování znalců podle § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu se uvádí, že navrhovatelka je jediným společníkem obchodní společnosti G. B. s. r. o., se sídlem P., P. 628/14 a společníkem s obchodním podílem ve výši 90 % v obchodní společnosti G. P. s. r. o., se sídlem V., Ch. 42. Navrhovatelka zamýšlí založit v České republice novou společnost s ručením omezeným, a to společně s obchodní společností G. CZ s. r. o., se sídlem V., Ch. 42, okr. K. H. a do jejího základního kapitálu vložit obchodní podíly výše uvedených společností. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nepeněžitý vklad, bude nutné podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovit jeho hodnotu znalcem, jmenovaným za tímto účelem soudem, přičemž podle uvedeného zákonného ustanovení je tímto soudem obecný soud navrhovatele. V předmětné věci je navrhovatelkou právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která nemá obecný soud na území České republiky, v důsledku čehož podává tato Nejvyššímu soudu návrh na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

V posuzované věci, s poukazem na ustanovení § 85 o. s. ř., Nejvyšší soud shledal důvodným tvrzení navrhovatelky, podle něhož v předmětné věci chybějí podmínky určení místní příslušnosti soudu, jelikož tato nemá v České republice obecný soud. Pro uvedené je v daném případě dána pravomoc Nejvyššího soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určit, který soud projedná a rozhodne věc návrhu obchodní společnosti G. GmbH na jmenování znalců podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.

Na právní posouzení věci dopadají ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, § 9 odst. 3 písm. c) a § 85a o. s. ř.

Podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku se hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným, do akciové společnosti a nebo komanditisty do komanditní společnosti stanoví znalcem, jmenovaným soudem, přičemž místně příslušným soudem je obecný soud navrhovatele.

Podle § 9 odst. 3 písm. c) o. s. ř. rozhodují krajské soudy v obchodních věcech jako soudy prvního stupně ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním obchodních společností, jakož i dalších, v uvedeném zákonném ustanovení přesně vyjmenovaných subjektů.

Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je podle § 85a o. s. ř. místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Za této situace Nejvyšší soud určil, že místně příslušným soudem v posuzovaném případě bude Městský soud v Praze. Vycházel přitom ze skutečnosti, že navrhovatelka zamýšlí do základního kapitálu nově zakládané obchodní společnosti vložit obchodní podíl ze dvou obchodních společností, z nichž je v obchodní společnosti G. B. s. r. o., se sídlem P., P. 628/14, tedy sídlící v obvodu Městského soudu v Praze, společníkem jediným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. listopadu 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru