Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Nd 187/2001Usnesení NS ze dne 08.08.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ND.187.2001.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. srpna 2001 spor o příslušnost mezi Obvodním soudem pro Prahu 9 a Městským soudem v Brně v trestní věci obviněných K. F., a M. K., stíhaných obžalobou Městského státního zastupitelství v Brně, sp. zn. 4 Zt 2889/2000, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a obviněného K. F. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 2 T 84/2001, a rozhodl takto:

Podle § 24 tr. ř. je k projednání a rozhodnutí věci příslušný Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Brně podala dne 18. 12. 2000 u Městského soudu v Brně obžalobu na obviněného K. F. a obviněného M. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a navíc na obviněného K. F. i pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. Těchto trestných činů se obvinění měli dopustit tím, že v době od 24. 3. 2000 do 13. 4. 2000 celkem ve dvanácti případech odcizili v různých supermarketech Delvita, z toho dvakrát v obvodu P. 9, čtyřikrát v P., jednou v J., jednou v T. a celkem čtyřikrát v B., cigarety zn. Marlboro a v jednom případě baterii zn. Duracel, čímž způsobili celkovou škodu ve výši 16 011,50 Kč. Obviněný F. pak sám v říjnu 1999 v P. prodal do zastavárny hifi systém Panasonic typu SC AK 47, ačkoliv ten užíval pouze na základě smlouvy o finančním pronájmu uzavřené dne 15. 9. 1999 s a. s. H. C. B. a byl seznámen s obchodními podmínkami, čímž uvedené společnosti způsobil škodu ve výši 11 974 Kč.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2000, č. j. 5 T 366/2000-121, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. věc obviněných postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 9 jako soudu příslušnému. Městský soud v Brně v odůvodnění uvedl, že pokud jde o skutek, který státní zástupkyně kvalifikovala jako trestný čin podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., jedná se o pokračující trestnou činnost, sestávající z 12 útoků, kdy pouze 4 z těchto útoků s nezanedbatelnou škodou se staly na území města B., další útoky se pak staly v P. 9, v P. a po jednom útoku v T. a v J., přičemž poškozený - a. s. Delvita má sídlo v P. Dále pak soud poukázal na to, že obviněný K. F. se měl dopustit trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. v městě Praze, přičemž výše škody u tohoto skutku se blíží hraničící škodě § 248 odst. 2 tr. zák., neboť trestnou činností měl způsobit škodu ve výši 11 974 Kč. Dále pak poukázal na to, že oba obvinění mají bydliště v P.

Závěrem Městský soud v Brně dodává, že podle § 18 odst. 1 tr. ř. trestní řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vzhledem k tomu, že důkazy shromážděnými v přípravném řízení bylo prokázáno, že převážná trestná činnost byla spáchána v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9, není Městský soud v Brně k projednání věci místně příslušný a za dané situace poukázal i na rychlost a ekonomičnost trestního řízení s ohledem na uvedené skutečnosti. Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 11. 5. 2001, č. j. 2 T 84/2001-127, rozhodl, že není místně příslušným k projednání předmětné věci. V odůvodnění usnesení uvedl, že státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Brně podala u Městského soudu v Brně obžalobu na obžalovaného K. F. a M. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., a na samotného obviněného K. F. i pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., kterých se měli obvinění dopustit tím, že v době od 24. 3. 2000 do 13. 4. 2000 celkem ve dvanácti případech odcizili v různých supermarketech Delvita, z toho dvakrát v obvodu P. 9, čtyřikrát v P., jednou v J., jednou v T. a celkem čtyřikrát v B., cigarety zn. Marlboro a v jednom případě baterii zn. Duracel, čímž způsobili celkovou škodu ve výši 16 011,50 Kč. Obviněný F. pak sám v říjnu 1999 v P. prodal do zastavárny hifi systém Panasonic typu SC AK 47, ačkoliv ten užíval pouze na základě smlouvy o finančním pronájmu č. 9910830012 uzavřené dne 15. 9. 1999 s a. s. H. C. B. a byl seznámen s obchodními podmínkami, čímž uvedené společnosti způsobil škodu ve výši 11 974 Kč.

V odůvodnění pak dále uvádí, že Městský soud v Brně věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 9 s odůvodněním, že podle § 18 odst. 1 tr. ř. trestní řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Dále pak Městský soud v Brně uvádí, že důkazy shromážděnými v přípravném řízení bylo prokázáno, že převážná trestná činnost byla spáchána v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9 a proto rozhodl o postoupení věci tomuto soudu s poukazem i na rychlost a ekonomičnost řízení.

Obvodní soud pro Prahu 9 nesouhlasí se závěry Městského soudu v Brně. Poukázal na to, že podle § 18 odst. 1 tr. zák. je místně příslušným k projednání trestní věci v první řadě soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle § 20 odst. 1 tr. ř. o všech trestných činech téhož obviněného a proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, se koná společné řízení. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná ten soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

Obvodní soud pro Prahu 9 poukázal i na to, že z obžaloby je zřejmé, že obvinění se společně dopustili trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., sám obviněný F. pak trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., nejtěžším trestným činem je pak zcela evidentně trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustili oba obvinění. Přitom v tomto případě se jedná o pokračující trestný čin, který se skládá z více útoků, místem spáchání tohoto trestného činu jsou tak všechna místa, kde byl spáchán ten který dílčí útok. Ve smyslu ustanovení § 22 tr. ř. je pak příslušnost toho konkrétního soudu k projednání věci založena podáním obžaloby. Tím je v tomto případě Městský soud v Brně, v žádném případě nemůže být příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 dána tím, že mu Městský soud v Brně věc postoupí, jakož to jednomu z více příslušných soudů.

Za tohoto stavu Obvodní soud pro Prahu 9 dne 29. 6. 2001 věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o místní příslušnost mezi Obvodním soudem pro Prahu 9 a Městským soudem v Brně.

Nejvyšší soud jako soud oběma uvedeným soudům společně nadřízení projednal věc v neveřejném zasedání. Při rozhodování vycházel z předloženého spisového materiálu a shledal, že k projednání a rozhodnutí je příslušný Městský soud v Brně.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Pokud se jedná o pokračující trestný čin, který se skládá z více útoků, podle ustálené judikatury místem spáchání tohoto trestného činu jsou tak všechna místa, kde byl útok spáchán. Podle § 20 odst. 1 tr. ř. o všech trestných činech téhož obviněného a proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, se koná společné řízení a podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

Ze spisu je zřejmé, že se společně dopustili trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., sám obviněný F. pak trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., přičemž nejtěžším trestným činem je trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. Nejvyšší soud své rozhodnutí v předloženém sporu opírá o ustanovení § 22 tr. ř., podle něhož, je-li dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu. V předmětném případě je vzhledem k pokračujícímu trestnému činu obviněných sestávajícímu z útoků spáchaných v různých místech na území České republiky, dána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a Městské soudu v Brně, přičemž státní zástupce podal obžalobu u Městského soudu v Brně, pročež je tento soud v předmětné věci místně příslušným soudem.

Pro rozhodnutí tohoto sporu o příslušnost Nejvyšší soud nepovažuje za rozhodné, ve kterém obvodu byla spáchána převážná část trestné činnosti, jak to uvádí v odůvodnění usnesení Městský soud v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 8. srpna 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru