Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 A 134/2014 - 48Usnesení MSPH ze dne 12.11.2014


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 3A 134/2014 - 48

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci navrhovatele: politické hnutí Pro Prahu, se sídlem Panská 891/5, Praha 1, IČ: 71443568, proti odpůrcům: 1) Úřad městské části Praha 12, se sídlem Písková 830/25, Praha 12, 2) Mgr. L. B., bytem N. P. 2133/11, P. 12, 3) Mgr. J. M., bytem Z. 621/11, P. 12, 4) Ing. P. S., bytem P. 3418/2, P. 12, 5) Bc. F. A., bytem P. 3418/2, P. 12, 6) M. P., bytem N. 848/29, P. 12, 7) R. K., bytem V. 521/2, P. 12, 8) L. V., bytem C. 650/2, P. 12, 9) M. M., bytem P. 3299/11, P. 12, 10) MVDr. J. P., bytem L. 3201/12, P. 12, 11) M. A., bytem N. H. 2006/16, P. 12, 12) RNDr. K. S., bytem Z. 723/8, P. 12, 13) R. A., bytem K D. 68/59, P. 12, 14) S. K., bytem N. V. 188/7, P. 12, 15) Ing. J. P., bytem D. 3086/26, P. 12, 16) Mgr. M. G., bytem Ch. 689/23, P. 12, 17) Š. H., bytem J. J. 3427/20, P. 12, 18) Ing. H. J., bytem L. 3221/1, P. 12, 19) M. F., bytem U V. 377/2, P. 12, 20) Mgr. J. S., bytem Š. 665/3, P. 12, 21) Ing. P. A., bytem U. 3368/63, P. 12, 22) P. Š., bytem B. 190/4, P. 12, 23) Ing. B. K., MBA, bytem R. 1564/4, P. 12, 24) prof. Ing. M. V., DrSc., bytem P. 2104/40, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 25) PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 26) MUDr. T. P., Ph.D., MBA, bytem D. Č. 1036/21, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 27) Mgr. Z. B., bytem O. 2039/28, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 28) Ing. R. K., bytem K V. 1880/8, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 29) Ing. J. M., bytem H. 3092/4, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 30) Mgr. I. J., bytem P. V. 316/10, P. 12, zast. PhDr. D. R., bytem K D. 73/65, P. 12, 31) Ing. E. T., bytem K H. 826/35, P. 12, 32) Bc. J. R., bytem A. 3166/1, P. 12, 33) L. F., bytem M. 578/19, P. 12, 34) Mgr. Z. R., bytem U. 3349/6, P. 12, 35) Ing. J. F., bytem P. 3339/35, P. 12, 36) PhDr. T. G., bytem V. 3375/10, P. 12, v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených do Zastupitelstva městské části Praha 12 ve volbách konaných ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 24. 10. 2014 návrh, který označil jako návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 12, neplatnosti volby kandidátů zvolených ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 12 a neplatnosti voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12. Ze skutkových tvrzení podaného návrhu je zřejmé, že míří na vyslovení neplatnosti volby všech kandidátů zvolených ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 12, neboť důvodem podaného návrhu jsou jednak odchylky v počtu hlasů získaných některými kandidáty různých volebních stran účastnících se voleb a jednak navrhovatelem tvrzený neobvykle vysoký počet neplatných hlasů.

Navrhovatel konkrétně uvedl, že se vyskytly v rámci voleb podezřelé odchylky v počtu hlasů získaných některými kandidáty různých volebních stran, které se jeví neobvyklé, což zaznamenal navrhovatel v tabulce, z níž vyplývá, že žádný získaný hlas neobdržel ve volebním okresku č. 12005 kandidát č. 35 volební strany ANO 2011 Ing. J. V., ve volebním okrsku č. 12006 kandidáti volební strany „SZ, s podporou Pirátů a LES“ (dále jen „Strana zelených“) S. Stach (kandidát č. 31), H. D. (kandidát č. 32) a Bc. J. E. V. (kandidát č. 35), ve volebním okrsku č. 12010 kandidát č. 34 Strany zelených Mgr. V. Š., ve volebním okrsku č. 12032 kandidát KSČM A. K. (kandidát č. 27) a kandidát Strany svobodných občanů (dále též „Svobodní“) M. M. (kandidát č. 31), ve volebním okrsku č. 12034 kandidát č. 35 volební strany ČSSD Mgr. B. F., kandidát č. 35 volební strany ANO 2011 Ing. J. V., kandidát č. 35 volební strany TOP 09 Ing. P. B., kandidát č. 35 volební strany Změna pro Prahu 12 (dále jen „Změna“) Mgr. Bc. M. N., kandidát č. 35 Strany zelených Bc. J. E. V., ve volebním okrsku č. 12047 kandidát č. 25 volební strany Změna Ing. K. R. Ph.D. Dále ve volebním okrsku č. 12009 kandidát č. 9 politické strany KSČM M. G. získal 2 hlasy, kandidáti politické strany TOP 09 Mgr. L. H. získala 5 hlasů (kandidát č. 9), Ing. M. S. získal 5 hlasů (kandidát č. 17) a V. K. získal 5 hlasů (kandidát č. 18), ve volebním okrsku č. 12029 kandidátka č. 23 politické strany KSČM J. K. získala 5 hlasů.

K uvedeným kandidátům a počtu získaných hlasů navrhovatel dále uvedl, že tyto údaje se staly předmětem diskuze na sociální síti Facebook, kde se jednotliví účastníci diskuze nad těmito výsledky pozastavovali. Z diskuze vyplynulo, že se jedná o nejsložitější volby a mnoho lidí mělo problém se ve volebních listinách orientovat, mohlo docházet k chybám při sčítání u všech kandidátů napříč stranami. V diskuzi zaznělo také, že např. L. H., údajně předsedkyně komise, přiznává možnou chybovost, když poslední komise odevzdávaly výsledky údajně až cca ve 22:00 hod. a na pozornosti členů komise se negativně projevila celodenní únava. Dále uživatelka T. L. uvedla, že nejméně 1 z kandidátů uvedených ve výše uvedené tabulce od ní dostal hlas a přesto není započítán. Celodenní únavou členů komisí mohlo dojít k možné početní či administrativní (např. místo 50, mohla být zapsána pouze 0 a vynechána první číslice 5) chybovosti.

Navrhovatel dále uvedl, že v případě kandidátů na poslední pozici příslušné kandidátní listiny by bylo možné, aby nezískali žádný hlas, a to v případě, že voliči po zaškrtnutí volební strany jako celku využili svého práva na udělení preferenčního hlasu kandidátovi z jiné volební strany, přesto se navrhovateli jeví neobvyklé, až podezřelé, aby vzhledem k počtu hlasů kandidátů téže strany na pozici předchozí takto postupovalo u volební strany ANO 2011 nejméně 50, resp. 49 voličů, u Strany zelených nejméně 33, resp. 13 voličů, u KSČM nejméně 27 voličů, u Svobodných nejméně 8 voličů, u ČSSD nejméně 22 voličů, u TOP 09 nejméně 30 voličů a u Změny nejméně 24 voličů.

Ke skutečnosti, že k pochybení volební komise může dojít, uvedl navrhovatel příklad, zprávu uveřejněnou dne 18. 10. 2014 na webových stránkách obce Kačice, dle které „při zjišťování výsledků hlasování byly sečteny preferenční hlasy u jednotlivých kandidátů a zvlášť označení celé strany. Při zápisu o výsledku voleb nebyly hlasy za stranu přičteny k jednotlivým kandidátům. Proto byl na Krajský soud v Praze podán návrh, aby rozhodl o neplatnosti sečtení hlasů, a aby příslušné volební komisi uložil upravit zápis o výsledku voleb.“

Dle navrhovatele požadavek na provedení kontroly není neobvyklý a svědčí o tom např. řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 65 (Šumperk), které se konaly ve dnech 12. a 13. října a 19. a 20. října 2012, kdy si Nejvyšší správní soud vyžádal od obce Šumperk veškerou volební dokumentaci vztahující se k prvnímu kolu senátních voleb, shodně postupoval i Krajský soud v Praze v řízení o návrhu na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů v právní věci navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté apod.

Navrhovatel tedy dospívá k závěru, že okrskové volební komise při sčítání hlasů nepostupovaly v souladu s § 40 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), konkrétně řádně a s náležitou pečlivostí a že jednotliví členové komise vnesli, byť neúmyslně, do dalšího zpracování nepravdivé údaje a hlasy tak byly sečteny nesprávně.

Navrhovatel dále tvrdí, že ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 12 došlo k neobvykle vysokému počtu neplatných hlasů, k čemuž blíže uvedl, že bylo odevzdáno 14 652 obálek, přičemž každý volič měl maximálně 35 hlasů, tedy bylo možno dosáhnout 512 820 platných hlasů, pokud všichni voliči by svého volebního práva využili. Dále navrhovatel uvedl, že podle oficiálních výsledků voleb vyhlášených Státní volební komisi byl celkový počet platných hlasů 467 205. Z výše uvedeného počtu hlasů dovodil navrhovatel, že bylo až 45 615 neplatných hlasů. Dále navrhovatel uvedl, že průměrný počet platných hlasů, které každý volič odevzdal, je 32. Dle navrhovatele číslo 45 615 neplatných hlasů je alarmující, a pokud je vyděleno 35, dochází navrhovatel k závěru, že odpovídá nejnižšímu možnému počtu voličů, jejichž hlasovací lístek byl neplatný, a to 1 303 hlasovacích lístků. Navrhovatel na základě uvedeného tvrdí, že došlo k výrazné chybovosti členů komisí, která způsobila nevěrohodnost výsledku voleb.

Závěrem navrhovatel požádal, aby soud předestřené pochybnosti prověřil a vyslovil závěr o neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidátů ve volbách, resp. aby soud nařídil provedení kontroly výsledků hlasování ve volebních okrscích č. 12005, 12006, 12009, 12010, 12029, 12032, 12034 a 12047 a v případě potvrzení pochybností vyslovil závěr o neplatnosti volby kandidátů.

Úřad městské části Prahy 12 v písemném vyjádření ze dne 31. 10. 2014 konstatoval, že podání navrhovatele je postaveno na dvou tvrzeních, a sice že existují odchylky v počtu hlasů získaných některými kandidáty různých volebních stran účastnících se voleb, které jsou dle navrhovatele podezřelé, a neobvykle vysoký počet neplatných hlasů. K těmto námitkám uvedl Úřad městské části Praha 12, že tyto pochybnosti se váží k činnostem okrskových volebních komisí, do kterých nemůže zasahovat. Úřad vykonával úkoly dané volebním zákonem a zajistil pro Český statistický úřad instruktáž zapisovatelů a předsedů okrskových volebních komisí, na které byli proškoleni zaměstnancem Českého statistického úřadu, jenž provedl podrobný výklad o zjišťování volebních výsledků doprovázený názornou prezentací včetně uvedení postupu posuzování odevzdaných hlasovacích lístků. Část instruktáže doplnili zaměstnanci úřadu s osvědčením, kteří se zaměřili na vybavení volební místnosti, popis práce komise s výpisy ze seznamu voličů, archivaci apod. Účastníkům instruktáže bylo promítnuto DVD dodané Českým statistickým úřadem „Volby 2014 - činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí“. Všichni předsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí byli řádně a dostatečně proškoleni, ve dnech voleb měli možnost konzultovat postup se zaměstnanci úřadu s osvědčením nebo se zaměstnanci Českého statistického úřadu. S ohledem na rozsah a délku zjišťování volebních výsledků v komisích mohlo únavou, nepozorností či soutěživostí (která komise odevzdá výsledky dříve) dojít k chybám, jejichž rozsah, závažnost a dopad není schopen úřad posoudit, není rovněž schopen posoudit, zda navrhovatelem namítané odchylky mohly mít vliv na výsledek voleb a na rozložení mandátů. Správnost výsledků voleb lze ověřit pouze jejich přepočítáním.

Účastníci řízení PhDr. D. R., prof. Ing. M. V., DrSc., MUDr. T. P., Ph.D. MBA, Mgr. Z. B., Ing. R. K., Ing. J. M., Mgr. I. J. v písemném vyjádření k návrhu ze dne 3. 11. 2014 uvedli, že navrhují zamítnutí návrhu, a upozornili, že s žádosti o prověření výsledků voleb se na soud obrátily 2 politické subjekty, a to politické hnutí Pro Prahu a politická strana TOP 09, a to s totožným podáním, žádné jiné subjekty výsledky voleb nezpochybnily. Základní iniciační myšlenkou k podání podnětu je diskuze na sociální síti Facebook, přičemž kopii diskuze nelze pokládat za relevantní důkazový materiál, pokud z ní neplynou přesné informace. Paní H. se snaží vyvolat dojem o znalosti situace v konkrétní volební komisi v Praze 12, kde, jak tvrdí, dělala předsedkyni komise. S uvedeným nelze souhlasit, neboť jmenovaná vzhledem ke své kandidatuře za TOP 09 nemohla být v Praze 12 ani řadovou členkou komise. Její vyjádření uváděné v návrhu na zneplatnění voleb na Praze 12 je proto zavádějící a dezinformující, neboť nemůže zprostředkovat zkušenost z fungování volebních komisí na Praze 12, které jsou předmětem podaného návrhu. Dále jmenovaní upozornili na skutečnost, že i přes tvrzené „velké chyby“ ve volebních výsledcích nepodala podnět Strana zelených, a rovněž v diskuzi z Facebooku je konstatováno představitelem Svobodných, že výsledky voleb respektuje. Tvrzenou velkou chybovost v hlasování by dle zkušeností členů okrskových volebních komisí odhalil kontrolní systém při předávání výsledků. Předání výsledků od okrskových volebních komisí je též přítomen pověřený pracovník Českého statistického úřadu, který by dle zkušeností členů Změny v případě zřetelných nejasností volební výsledky nepřevzal a nařídil by okamžité přepočítání výsledků. V okrskových volebních komisích existuje i vzájemná kontrola mezi členy a i ta by měla určité nesrovnalosti zachytit. Existuje i určité podezření, že lidé, kterým dobíhá mandát, mají vzhledem k nedobrým volebním závěrům zájem zůstat ve svých funkcích co nejdéle, a proto hledají možnosti výsledky voleb zpochybnit.

K jednotlivým tvrzením v návrhu lze uvést, že navrhovatel prošel zveřejněné výsledky a k podpoře svých tvrzení poukázal na všechny chyby, resp. kdyby našel i jiné chyby, pak by na ně k podpoře svého návrhu poukázal. I pokud by došlo k chybám, ani případná oprava by nepřinesla prakticky žádnou změnu. Návrh je tedy čistě šikanózní, a to i s ohledem na skutečnost, že absolutní množství možných chyb, na které poukazuje, tvoří maximálně 1,5 ‰ odevzdaných hlasů. Mezi případnými, běžně se vyskytujícími neúmyslnými chybami při sčítání hlasů, a výsledkem voleb, neexistuje v daném případě žádná příčinná souvislost. Pokud by případné možné drobné chyby, které se při přepisu případně vyskytnou, při sčítání hlasů byly důvodem ke zpochybnění voleb, byla by možnost zpochybnit téměř jakékoliv volby.

K pochybnostem o počtu neplatných hlasů je třeba uvést, že navrhovatel předpokládá, že všichni voliči využili všech svých 35 hlasů. S tím nelze souhlasit, neboť voliči mohli dát třeba i jen 12 hlasů a těchto 12 se započte mezi platné, zbylých 23 hlasů nejsou hlasy neplatné, nýbrž hlasy nevyužité. Jedná se o zásadní logickou chybu, kterou navrhovatel učinil a která způsobuje, že všechny navazující úvahy jsou vadné. Účastníci přikládají tabulku „podíl platných hlasů v městských částech Praha 1 až Praha 15“, z níž vyplývá, že podobný poměr platných hlasů ke všem teoreticky možným je i v jiných velkých pražských městských obvodech a Praha 12 má zcela průměrné ukazatele. Závěrem účastníci shrnuli, že podání návrhu se jeví účelové, použití komunikace z Facebooku je nátlakovým počinem evokujícím sugestivní dialog, do něhož již nelze vstoupit. Je běžné, že někteří voliči zatrhli pouze malý počet kandidátů (např. jen jednoho) a hlas politické straně nedali. Průměrný počet hlasů na jednom lístku u 35členných kandidátních listin se nijak nevymyká jiným obcím s 35členným zastupitelstvem.

Mgr. J. M. ve vyjádření ze dne 2. 11. 2014 uvedl k návrhu, že informace ze sociálních sítí bere s rezervou. Uznává, že uvedené informace nelze bagatelizovat. Průběh sčítání volebních výsledků mohl být ovlivněn nekompetentností samotných volebních komisařů či zapisovatelů. Mgr. M. dále uvedl, že sám byl při výkonu svého volebního práva napaden členkou komise slovy „ty … přeci nemůžeš volit, když sám kandiduješ“. Při kontrole volebních výsledků strany ČSSD jmenovaný byl překvapen výsledkem volebního okrsku č. 12017, kde strana ČSSD obdržela 0,62 % hlasů. Různé anomálie shledal jmenovaný i při procházení výsledků po jednotlivých okrscích např. 12019, č. 12043, č. 12049, anomálie se vyskytují i u jiných stran. Dle Mgr. J. M. selhali vedoucí pracovníci Úřadu městské části Praha 12 při organizaci voleb a proškolení zapisovatelů a členů komisí. Závěrem Mgr. J. M. uvedl, že pro vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 není důvod, pochybnosti lze revidovat přepočítáním hlasů. Případné posuny v mandátech nebudou tak velké, aby zásadně změnily „politickou mapu“ městské části Praha 12, bude však jasno a konec různým spekulacím.

Zvolení kandidáti za hnutí ANO 2011 (R. K., L. V., M. M., MVDr. J. P., M. A., RNDr. K. S., R. A. a S. K.) ve vyjádření ze dne 3. 11. 2014 uvedli, že návrh považují za účelový s cílem oddálit procedurální předání pravomocí nově zvoleným zastupitelům městské části Prahy 12. Předložené materiály typu facebookových diskuzí lze považovat za nevěrohodné. S ohledem na účast zástupců politických subjektů v příslušných volebních komisích jsou výsledky voleb důvěryhodné a ověřitelné spolehlivějším způsobem, než je diskuze na Facebooku s neprůkaznou totožností diskutujících. Závěrem zvolení kandidáti navrhli zamítnutí návrhu.

Ve vyjádření doručeném dne 4. 11. 2014 Ing. J. F. k námitkám v návrhu ohledně odchylek uvedl, že uvedené odchylky jsou výsledkem chybovosti práce komisí, téměř vždy k nějakým chybám dojde. Ing. J. F. souhlasí i s tím, že jej zaujal velký počet hlasů, který nebyl uplatněn. Má za to, že téměř 9 % neuplatněných hlasů s maximálního možného počtu je hodně. Závěrem Ing. J. F. uvedl, že optimální by bylo přepočítat okrsky všechny, neboť se dá předpokládat, že i v dalších se určitá pochybení objeví. Pokud by byly pochybnosti potvrzeny, pak uspořádat opakované volby.

Účastníci řízení Ing. E. T., Mgr. Z. R., J. R. a L. F. ve svých samostatně podaných vyjádřeních k podanému návrhu toliko stručně vyjádřili souhlas s jeho obsahem.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Tímto zvláštním zákonem je i zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“).

Podle § 60 odst. 1 volebního zákona podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Podle § 60 odst. 4 volebního zákona návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Vzhledem k tomu, že návrh byl podán včas, osobou oprávněnou a splňoval i další podmínky stanovené zákonem, Městský soud v Praze tento návrh meritorně projednal.

Podstata námitek navrhovatele spočívá v tvrzení, že výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 vykazují v některých z volebních okrsků odchylky v počtu hlasů získaných některými kandidáty různých volebních stran účastnících se voleb, což je dle navrhovatele podezřelé, a rovněž v tvrzení, že existuje neobvykle vysoký počet neplatných hlasů. Nezákonnost vlastního průběhu voleb namítána není.

Při přezkumu výsledků voleb soud vychází z presumpce správnosti závěrů jednotlivých okrskových volebních komisí, nebyl-li v konkrétním případě prokázán opak (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 82/2006-51, č. j. Vol 67/2010-47 nebo č. j. Vol 18/2014-46). Ostatně i Ústavní soud potvrdil, že „pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení … plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 73/04). Zároveň ale Nejvyšší správní soud připustil, že striktní požadavek na předložení relevantních důkazů navrhovatelem by mohl být při přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů, kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v konkrétním případě přimět zvláště významná indicie, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb (usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 82/2006-51, č. j. Vol 18/2014-46).

Úkolem volebního soudnictví je vyhodnotit, zda objektivně seznatelnou protizákonností nedošlo k tak intenzivnímu zásahu do volební soutěže, že to mohlo důvodně vést ke zpochybnění jejích výsledků. Intenzita musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k protizákonnému jednání nedošlo, nebyl by konkrétní kandidát zřejmě vůbec zvolen.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že nic takového v daném případě nelze konstatovat.

Navrhovatel v první části svého návrhu tvrdí, že došlo k porušení volebního zákona a to ve volebních okrscích, jež specifikoval v návrhu, aniž by však tato svá tvrzení doložil jakýmkoliv relevantním důkazem. Domnělé porušení zákona dovozuje jednak ze svých hypotetických úvah a výpočtů a z diskuze na sociální síti Facebook. Navrhovatel tedy, přes své přesvědčení o nesprávnosti postupu okrskových volebních komisí neoznačil žádný konkrétní důkaz, který by takovému závěru nasvědčoval. Přepis diskuze s tématem voleb s anonymními účastníky na sociální síti Facebook, stejně tak navrhovatelem uváděné výpočty odrážející možné kalkulace ohledně voleb vycházející z vybraných výsledků zveřejněných Českým statistickým úřadem (dostupných na www.volby.cz) není možno bez dalšího považovat za relevantní důkaz pro zpochybnění výsledku voleb. Po uzavření volebních okrsků Městské části Praha 12 byl podepsán Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 zástupcem registračního úřadu a zástupcem ČSÚ a podepsán Protokol o předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování do Zastupitelstva městské části Praha 12 ve dnech 10. a 11. října 2014, převzatých ČSÚ od okrskových volebních komisí do úschovy Úřadu městské části Praha 12 podle volebního zákona. Za tohoto stavu se má podle volebního zákona za to, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování ČSÚ převzat bezchybně a ČSÚ vydává následně pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ukončit (§ 43 volebního zákona). Vlastní zjišťování výsledku voleb provádí ČSÚ (§ 45 a násl. volebního zákona). Za takových okolností nepřistoupil soud k ověření navrhovatelem tvrzených pochybností, když důvody uváděné navrhovatelem (z nichž dovozuje požadavek na přepočet hlasů voličů) vychází toliko z výpočtů navrhovatele kalkulujících s různými možnostmi hlasování a z přepisu diskuze na sociální síti Facebook. Tato nepodložená tvrzení nemohou totiž sama o sobě představovat zvláště významnou indicii způsobilou vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.

Lze dodat, že funkce soudu v rámci soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, aby v konečném důsledku jeho práce nahrazovala či jaksi doplňovala činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 82/2006-55).

K uváděnému příkladu navrhovatele, že k pochybení volební komise může dojít (viz zpráva uveřejněná dne 18. 10. 2014 na webových stránkách obecního úřadu obce Kačice) či k příkladům uváděným navrhovatelem, že požadavek na provedení kontroly není neobvyklý (např. řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 65 - Šumperk) soud dodává, že tato argumentace nemá žádnou přímou souvislost s posuzovanou věcí.

Ve druhé části návrhu upozorňuje navrhovatel na neobvykle vysoký počet neplatných hlasů. K takto formulované námitce soud konstatuje, že ani tuto námitku navrhovatel nijak nedokládá konkrétními důkazy, pouze toliko uvádí vlastní výpočty, jenž však nereflektují skutečnost, že v daném případě šlo o volby do zastupitelstev obcí, kdy volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva a je jen na něm, zda využije všechny hlasy nebo třeba jen jediný. To znamená, že je třeba diferencovat mezi nevyužitým hlasem a neplatným hlasem (lépe vyjádřeno neplatným hlasovacím lístkem) ve smyslu § 41 volebního zákona. Vzhledem k široké škále možností voliče v komunálních volbách, lze za zvlášť významnou indicii pokládat množství nevyužitých hlasů jen v extrémních případech. Navrhovatel ovšem netvrdí ani nijak blíže nespecifikuje, že by množství nevyužitých hlasů v některém volebním okrsku dosahovalo extrémně vysokých hodnot (např. více než polovinu apod.) a takovéto intenzivní nesrovnalosti v okrscích, které byly v návrhu konkrétně označeny, soud neshledal. Výpočet navrhovatele týkající se neplatných volebních lístků není tedy vůbec akceptovatelný a nemůže ve svém důsledku způsobit nevěrohodnost výsledků voleb a nesprávné rozdělení mandátů.

Soud shledává vhodným dále uvést, že v daném případě navrhovatelem nejsou jednotliví občané, nýbrž politické hnutí Pro Prahu, které se voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 účastnilo. Navrhovatel jako volební subjekt byl oprávněn do každé okrskové komise delegovat svého člena a náhradníka. Pokud by tito delegovaní členové, kteří se podíleli na sčítání hlasů (a tedy i na posuzování platnosti hlasovacích lístků), měli jakékoliv pochyby o korektnosti v namítaném smyslu, lze důvodně očekávat, že by tyto výhrady uplatnili např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve smyslu § 42 odst. 1 citovaného zákona s uvedením důvodu tohoto odepření. Takový podnět se však v případě voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 neobjevil, což soud v daném případě ověřil ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování v jednotlivých volebních okrscích označených navrhovatelem. Soud dodává, že zápis o průběhu a výsledku hlasování ve všech volebních okrscích navrhovatelem označených byl podepsán všemi členy okrskové volební komise kromě jednoho volebního okrsku, kde chyběl podpis jednoho člena volební komise, avšak bez uvedení důvodů, resp. nedošlo tedy k důvodnému odepření podpisu.

Na základě všech shora vyslovených argumentů shledal zdejší soud návrh nedůvodným a bez nařízení jednání (§ 90 odst. 3 s. ř. s.) rozhodl o jeho zamítnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Pro úplnost soud uvádí, že je mu z úřední činnosti známa skutečnost, že obsahově shodný návrh u Městského soudu v Praze podala politická strana TOP 09. Podstatná odlišnost tohoto návrhu tkví v tom, že k návrhu politické strany TOP 09 byla připojena čestná prohlášení voličů zpochybňující volbu konkrétních kandidátů, tedy návrh byl podpořen zvlášť významnou indicií. Uvedená skutečnost vedla Městský soud v Praze z tohoto důvodu ve věci sp.zn. 10 A 170/2014 k podrobnějšímu přezkumu volební dokumentace.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odt. 1 s. ř. s.).

V Praze dne 12. listopadu 2014

JUDr. Ludmila Sandnerová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru