Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Co 436/2008Usnesení NS ze dne 24.10.2008

HeslaPoplatky soudní
KategorieA
EcliECLI:CZ:MSPH:2008:29.CO.436.2008.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 2 písm. d) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

Usnesením Obvodníhosoudu pro Prahu 5, ze dne 11. 7. 2008, byla žalobci uložena povinnost zaplatit na účet soudu prvního stupně soudní poplatek za žalobu ve výši 543 552 Kč do tří dnů od právní moci usnesení.

V odvolání proti tomuto usnesení žalobce namítal, že žalobou se domáhá náhrady škody z ublížení na zdraví, která mu byla způsobena provozem nepojištěného vozidla jiné osoby, a to podle § 24 zákona č. 168/1999 Sb. přímo na žalované České kanceláři pojistitelů , a že je i v takovém případě od povinnosti zaplatit soudní poplatek ze žaloby podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích osvobozen. Navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno.

Městskýsoudv Praze usnesení soudu prvního stupně změnil.

Zodůvodnění:

Odvolací soud projednal věc, aniž za tím účelem nařizoval odvolací jednání (§ 212 a § 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 212a odst. 6 o. s. ř. a došel k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích (dále jen zákon) se od poplatku osvobozuje navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví. V posuzovaném případě je mimo pochybnost, že žalobce se žalobou domáhá právě náhrady škody na zdraví*), a proto je od poplatku ze žaloby podle zmíněného ustanovení zákona osvobozen. Soud prvního stupně rozhodl nesprávně, když žalobci uložil povinnost zaplatit ze žaloby soudní poplatek a odvolací soud proto napadené usnesení tohoto soudu podle § 220 odst. 3 o. s. ř. změnil tak, že žalobci se povinnost zaplatit soudní poplatek za žalobu ve výši 543 552 Kč neukládá.

_______________________

*) Obratem "náhrady škody na zdraví" rozuměj "plnění za škodu na zdraví".

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru