Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Co 373/2008Usnesení NS ze dne 01.10.2008

KategorieA
Publikováno94/2009 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:MSPH:2008:19.CO.373.2008.1
Dotčené předpisy

§ 140 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 148 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

Rozsudkem ze dne 8. 2. 2008 rozhodl Obvodnísoud pro Prahu 4 tak, že žalované uložil, aby žalobkyni zaplatila 42 299,20 Kč spolu s 26,35% úrokem ročně z této částky od 16. 12. 2006 do zaplacení a na nákladech řízení částku 22 026 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Zároveň bylo rozhodnuto, že opatrovníkovi žalované (advokátu) se přiznává odměna 1200 Kč a třetím výrokem uložil soud prvního stupně žalované zaplatit státu na nákladech řízení 1200 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná odvolání, v němž brojila mimo jiné proti povinnosti zaplatit náklady státu.

Žalobkyně se k odvolání vyjádřila a navrhovala, aby rozsudek soudu prvního stupně byl v napadených výrocích jako věcně správný potvrzen.

Městskýsoudv Praze změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že žalované se povinnost zaplatit částku 1200 Kč neukládá.

Zodůvodnění:

Odvolací soud přezkoumal z podnětu podaného odvolání napadený rozsudek, a to v tom rozsahu, ve kterém byl odvoláním dotčen (§ 212 a 212a odst. 1 a 5 o. s. ř.).

Ve výroku o uložení povinnosti žalované zaplatit státu náklady vynaložené na odměnu jejího zástupce – opatrovníka bylo shledáno odvolání důvodným. Byl-li účastníku ustanoven zástupcem advokát, platí jeho náklady stát dle ustanovení § 140 odst. 2 o. s. ř. Náhradu takto vynaložených nákladů by bylo možno uložit pouze dle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., a to druhému účastníku, pokud by neměl ve věci úspěch. Zásadně pak nemůže být tato povinnost uložena účastníku, který je takovýmto advokátem zastupován.

Ve výroku o povinnosti žalované zaplatit náklady státu byl rozsudek změněn dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru