Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 40/2014 - 7Usnesení KSUL ze dne 03.11.2014

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

40A 40/2014-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci navrhovatele: L. A., bytem „X“, a dalšího účastníka řízení: Městského úřadu Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, v řízení o návrhu na neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstva města Postoloprty konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel zaslal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh ze dne 24.10.2014, jenž byl soudu doručen osobně téhož dne, jímž se domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb do zastupitelstva města Postoloprty konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Přípisem ze dne 30.10.2014, který byl soudu osobně doručen téhož dne, vzal navrhovatel předmětný návrh zpět, když v tomto přípisu výslovně prohlásil, že návrh ze dne 24.10.2014 stahuje, bere zpět. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel tímto přípisem vzal výslovně svůj návrh zpět, přičemž o obsahu tohoto právního jednání nejsou žádné pochybnosti, soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, řízení o tomto návrhu žalobě zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu.

Pokračování

40A 40/2014

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.) Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ústí nad Labem dne 3. listopadu 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru