Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 39/2014 - 5Usnesení KSUL ze dne 29.10.2014

Prejudikatura

5 Ans 6/2008 - 48


přidejte vlastní popisek

40A 39/2014-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatele: V. I., nar. „X“, bytem „X“, a dalšího účastníka řízení: Městského úřadu Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, v řízení o návrhu na neplatnost voleb a neplatnost hlasování do zastupitelstva města Postoloprty konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 24.10.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem osobně doručen návrh ve věcech volebních, v němž byl jako navrhovatel označen V. I., s tím, že tento navrhovatel se domáhá vyslovení neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování do zastupitelstva města Postoloprty konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Téhož dne, tj. 24.10.2014, V. I. telefonicky kontaktoval zdejší soud, kterému sdělil, že z internetových stránek soudu se dozvěděl, že jeho jménem byl podán návrh na neplatnost voleb ve městě Postoloprty. K této informaci V. I. uvedl, že tato skutečnost se nezakládá na pravdě, k čemuž doplnil, že dne 27.10.2014 doručí soudu k této věci písemné vysvětlení (viz úřední záznam ze dne 24.10.2014 č.j. 40A 39/2014-2). Dne 27.10.2014 se V. I. osobně dostavil ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a k řízení vedenému tímto soudem pod sp. zn. 40A 39/2014 výslovně uvedl, že předmětný návrhu nepodal, když ho podala jiná osoba, pročež žádá jeho odmítnutí. O tomto prohlášení V. I. byl sepsán úřední záznam ze dne 27.10.2014, č.j. 40A 39/2014-3.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), mj. platí, že soud usnesením návrh odmítne, pokud nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, a nelze proto v řízení pokračovat.

Pokračování

40A 39/2014

V důsledku skutečnosti, že V. I. z pozice navrhovatele v průběhu soudního řízení jednoznačně popřel, že podal předmětný návrh ve věcech volebních v souvislosti s volbami do zastupitelstva města Postoloprty konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, nastala situace, kdy nejsou splněny podmínky řízení, když zde absentuje vůle V. I., jakožto navrhovatele, vést soudní řízení před správním soudem, tj. neexistence návrhu na zahájení soudního řízení – v daném případě volební stížnosti. Jedná se přitom o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který nelze v řízení pokračovat, a proto ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud předmětný návrh doručený soudu dne 24.10.2014 ve výroku usnesení ad 1) odmítl. Současně ve výroku usnesení ad 2) soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou podle ustanovení § 104 odst. 1 s.ř.s. věta před středníkem opravné prostředky přípustné. Usnesení nabývá právní moci podle ustanovení § 93 odst. 5 s.ř.s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru