Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 A 92/2010 - 118Usnesení KSUL ze dne 17.03.2011


přidejte vlastní popisek

15A 92/2010-118

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci navrhovatelů: a) Mgr. M. B., „X“, b) Mgr. D.K., „X“, c) Ing. P. M., „X“, d) P. K., „X“, e) Ing. J. D., „X“, f) P. H., „X“, g) A. H., „X“, h) S.H., „X“, i) P.L., „X“, a j) Občanská demokratická strana, se sídlem Jánský Vršek 13, 118 00 Praha 1 a dalšího účastníka řízení Městského úřadu Krupka, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka 1, v řízení o návrhu ve věci voleb do Zastupitelstva města Krupka, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto:

I. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Krupka konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 je neplatné. II. Návrh, aby soud vyslovil neplatnost voleb do Zastupitelstva města Krupka konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, se zamítá. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení.

Odůvodnění:

A.

Navrhovatelé a) až i) se návrhem, který soud obdržel dne 21. 10. 2010, domáhali vyslovení neplatnosti hlasování ve volebních okrscích 5, 8 a 9 a neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Krupka konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

Navrhovatel j) se návrhem, který soud obdržel dne 27. 10. 2010, domáhal vyslovení neplatnosti hlasování ve volebních okrscích 5, 8 a 9 ve volbách do Zastupitelstva města Krupka konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

V návrhu navrhovatelé uvedli, že ve volební dny 15. a 16. 10. 2010 byly ve městě distribuovány volební obálky s volebními lístky lidmi, kteří k distribuci volebních lístků neměli žádné pravomoci. Volební obálky dostávali převážně sociálně slabí občané romských komunit v městských částech Maršov, ulice Dukelských hrdinů a Karla Čapka a ze sociálních domů v ulici Pod Dolní drahou. Za vhození volebního lístku z takto distribuovaných obálek, ve kterých měly být již vyplněné volební lístky s označením volebního sdružení č. 3 – ČSNS a NK – Šance pro město, bylo organizátory akce vypláceno 300,- Kč, byl nabízen oběd v restauraci (U Buchtů, U Václava, U Žida) a rozdávány nákupní lístky do obchodu TESCO. Pokračování

15A 92/2010

Z předem oznámených shromaždišť uvedených na distribuovaných letácích, kde se vydávaly obálky s volebními lístky, byli občané naváženi auty k volebním místnostem, kde za kontroly organizátorů vhodili volební lístek do urny a následně byli odváženi na místo, kde jim měly být předány slíbené odměny a dary.

Dále navrhovatelé uvedli, že o uplácení voličů za volbu předem vyplněným volebním lístkem předávaným v den voleb osobami ze zákona pověřenými distribucí volebních obálek se dozvěděli kandidáti a příznivci volebního sdružení č. 6 Zdravá Krupka, když při své cyklistické jízdě po městě dne 9. 10. 2010, doplněné předáváním volebních letáčků a balónků, byli osloveni občany, že zařídí volbu jejich volebního sdružení za 300,- Kč za hlas. Dne 13. 10. 2010 představitelé tohoto sdružení předali Policii ČR písemnou informaci o této události s žádostí o zajištění zákonného průběhu voleb a následující den Policii ČR předali zachycený leták, který vybízel k účasti na protislužbě při volbách s určením místa a času. Dne 14. 10. 2010 podal pan P. H., lídr Věcí veřejných, elektronicky oznámení řediteli Městské policie Krupka o signálech možného zneužití voleb, které bylo na vědomí zasláno i policii ČR a Státní volební komisi.

Navrhovatelé uvedli, že v první den konání voleb 15. 10. 2010 došlo v místě a čase dle letáku k masivnímu shromažďování občanů, převáženě sociálně slabých Romů. Uvedené skutečnosti může dosvědčit redaktor Českého rozhlasu SEVER, který krátce před zahájením voleb objevil na shromaždišti místostarostu města Krupka Ing. Zdeňka Matouše, který situaci sledoval z auta a redaktor Beneš s místostarostou hovořil.

Navrhovatelé poukázali na to, že na určených místech došlo k předávání obálek s volebními lístky, nakládání občanů do aut a jejich odvozu k volebním místnostem č. 8 a 9 v ulicích Masarykova a Karla Čapka, kde tito občané za doprovodu organizátorů vcházeli do volební místnosti a jejich doprovod je ode dveří sledoval, zda vhodní obálku do urny. V průběhu transportu neměli čas z obálek volební lístek vyndat ani ho upravit. Ve volební místnosti po krátkém pobytu za plentou, neumožňujícím prostudování a úpravu volebního lístku vhazovali volební lístky do urny. Z azylového domu AGAPE v Nových Modlanech byli občané – voliči odváženi auty do volební místnosti v Domě s pečovatelskou službou v ulici Dlouhá volebního okrsku č. 5. Následně byli odváženi a byla jim vyplacena finanční částka 300 Kč, nabízen oběd v blízkých restauracích a rozdávány nákupní kupony do obchodu TESCO. V některých případech byla občanům nabízena finanční částka za poskytnutí volebního hlasu i před samotnými budovami, ve kterých byly umístěny volební místnosti.

Navrhovatelé uvádějí, že uvedené skutečnosti mohou dosvědčit Ing. R. Ř., kterému bylo nabízeno 500,- Kč za volbu určitého subjektu a pan M., lídr ČSSD, kterého Rom vyzval před volební místností č. 5, aby mu dal určitý finanční obnos za to, že ho bude volit.

Navrhovatel j) Občanská demokratická strana dále uvedl, že v době konání voleb ve dnech 15. a 16. 10. 2010 došlo k porušení § 65 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). Uvedl, že v průběhu konání voleb sice k přímému zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů nedošlo, ale sdělovací prostředky, zejména ČT, přinesly obrazový a tiskový materiál o manipulacích s voliči v Krupce, stejně jako rozhlasové vysílání (Český rozhlas SEVER) a internetové servery včetně webových stránek některých soukromých subjektů. Došlo tak k výraznému ovlivnění voličů, kteří tímto Pokračování

15A 92/2010

vysíláním, a dalším, byli odrazeni od své účasti u voleb a tak nedošlo k odevzdání jejich hlasu příslušnému volebnímu subjektu. Došlo tak k hrubému ovlivnění výsledků voleb nejen pro volební subjekt č. 10, tedy navrhovatele j). Důkazem je dle navrhovatele j) i to, že od doby vysílání v ČT, tedy od cca 15.30 hodin, do doby odvysílání zprávy, že policie ČR neshledala rozpor se zákonem, zcela ustal nebo byl pouze ojedinělý, příliv voličů do volebních místností. Podle názoru navrhovatele j) měly všechny sdělovací prostředky výše uvedené informace vysílat až po 14. hodině v sobotu dne 16. 10. 2010. Volební agitací zejména České televize byla v průběhu hlasování porušena Ústava ČR a nebyla zaručena volná soutěž politických stran a tím byla ovlivňována podle sledovanosti pořadu velká skupina voličů.

B.

Městský úřad Krupka jako volební orgán ve svém vyjádření k návrhu navrhl jeho zamítnutí.

V něm uvedl, že volební lístky byly distribuovány v souladu se zákonem distributory hlasovacích lístků, se kterými byly uzavřeny dohody o provedení práce. Pouze v několika případech občané upozornili, že jim volební lístky nebyly doručeny a toto bylo okamžitě napraveno. V souladu s volebním zákonem starosta zajistil, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým komisím. Volební lístky byly distribuovány v modrých obálkách a ve volební místnosti byly vydávány šedé úřední obálky, do kterých byl hlasovací lístek vložen v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. Volební orgán je přesvědčen, že k porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí nedošlo.

Dále uvedl, že všech 11 volebních komisí nezaznamenalo žádný pokus o vniknutí neoprávněné osoby do volební místnosti, kromě volebního zmocněnce volební strany č. 6 Zdravá Krupka, pana V. Č., který narušil průběh voleb tím, že se se svou manželkou domáhal dohlížet nad činností volebních komisí, a to jakým způsobem označují voliče, kteří vykonali již své volební právo. Ani tomuto občanovi nebyl žádnou z volebních komisí umožněn vstup do volební místnosti.

Volební orgán dále uvedl, že z délky pobytu v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku nelze usuzovat, že by touto délkou byly ovlivněny výsledky hlasování, neboť je právem voliče upravit si volební lístek již před vstupem do volební místnosti, například doma. V žádném případě nebylo zaznamenáno žádnou z komisí porušení zákona.

Volební orgán předložil zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krupka, okres Teplice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Z něho soud zjistil, že voleb do 21 členného zastupitelstva obce se zúčastnilo 9 volebních stran a zvoleni byli 1 kandidát z volební strany Sdružení Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, NK – Sportovci pro Krupku, 1 kandidát z volební strany Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu, 6 kandidátů z volební strany Sdružení politické strany ČSNS a nezávislých kandidátů-Šance pro město, 1 kandidát z volební strany TOP 09, 3 kandidáti z volební strany Komunistická strana Čech a Moravy, 2 kandidáti z volební strany Z d r a v á K r u p k a, 1 kandidát z volební strany Krupka naše město, 3 kandidáti z volební strany Občanská demokratická strana a 3 kandidáti z volební strany Česká strana sociálně demokratická.

Pokračování

15A 92/2010

Dále volební orgán předložil veškerou volební dokumentaci.

C.

Krajský soud v Ústí nad Labem již ve věci jednou rozhodl, a to usnesením ze dne 8. 11. 2010, č.j. 15A 92/2010-51. Tímto usnesením soud rozhodl, že řízení ve věcech vedených u podepsaného soudu pod sp. zn. 15 A 92/2010 a 15 A 105/2010 se spojují ke společnému řízení a věc bude vedena nadále pod sp. zn. 15 A 92/2010, dále rozhodl, že návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb se zamítá, dále rozhodl, že hlasování ve volbách do zastupitelstva města Krupka, konaného ve dnech 15. a 16. října 2010 ve volebním okrsku č. 5, 8 a 9, je neplatné, a konečně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem dospěl k závěru, že v jednání popsaném navrhovateli, kdy za příslib volby určitým způsobem v den konání voleb je nabízen voličům určitý finanční obnos, by bylo možné spatřovat nečestné a nepoctivé vedení volební kampaně v rozporu se zásadami dobrých mravů a morálky. Zákaz vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně při volbách do zastupitelských sborů v České republice se však vztahuje jen na volby do Parlamentu České republiky, když tento zákaz je zakotven toliko v ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zatímco ve volebních zákonech pro volby do zastupitelstev obcí či do zastupitelstev krajů není obsažen. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí sice obsahuje ustanovení, které se zabývá regulací volební kampaně, a to § 30, nicméně tato právní úprava obsahuje podstatně méně pravidel týkajících se vedení volební kampaně než v případě vedení volební kampaně při volbách do Parlamentu České republiky.

Soud dospěl dále k závěru, že z kamerových záznamů Městské policie v Krupce a úředního záznamu strážníků Městské policie v Krupce T., S. a M., došlo zcela prokazatelně k opakovanému nakládání a svážení osob k volebním okrskům č. 5, 8 a 9, a to stále týmiž vozidly, kde tyto osoby před volebními místnostmi z nich vystoupily a šly přímo do volební místnosti. Opakovaným a organizovaným svážením osob před volební místnosti volebních okrsků č. 5, 8 a 9 došlo k porušení § 30 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, neboť byl porušen zákaz v den voleb provádět volební agitaci a propagaci pro volební strany a nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí.

Soud tedy dospěl ke konečnému závěru, že bylo jednoznačně prokázáno, že v den voleb docházelo v bezprostředním okolí budov, v nichž byly umístěny volební místnosti pro volební okrsky č. 5, 8 a 9 k volební agitaci a propagaci pro volební strany a nezávislé kandidáty, a to ve prospěch konkrétní volební strany v takovém rozsahu, že byly překročeny zákonodárcem nastavené hranice. Jednoznačně bylo doloženo, že voliči byli k volebním místnostem pro volební okrsky 5, 8 a 9 organizovaně sváženi za účelem volby konkrétní volební strany, když po vystoupení z automobilů šli přímo do volební místnosti, kde vykonali své právo volit. Soud vyslovil své přesvědčení, že bez takto organizovaného svozu k volebním místnostem by většina osob, která volila, se voleb do Zastupitelstva města Krupka ve volebních okrscích 5, 8 a 9 vůbec nezúčastnila.

Pokračování

15A 92/2010

Na základě ústavní stížnosti podané navrhovateli a) až i) rozhodoval ve věci Ústavní soud. Nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011, č.j. Pl. ÚS 57/10 bylo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. listopadu 2010, čj. 15 A 92/2010-51, a rozhodnutí ministra vnitra o opakovaném hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, oznámené sdělením Ministerstva vnitra č. 353/2010 Sb. ze dne 30. listopadu 2010, a to pokud jde o opakované hlasování ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9 města Krupky, zrušeno.

Ve svém Nálezu Ústavní soud uvedl, že krajský soud mylně dovodil, že obchodně tržní pojetí voleb je sice nečestné, není však protizákonné. Takové posouzení věci neobstojí ani v rovině podústavního práva. Argument, že podplácení není na rozdíl od voleb do Parlamentu České republiky volebním zákonem v případě voleb do obecních zastupitelstev explicitně uvedeno jako skutková podstata porušení volebního zákona, nemůže obstát. Smyslem voleb do obecního zastupitelstva není dražba funkcí v obecní samosprávě, ale vyjádření nezávislé vůle rodičů při výběru kandidátů. Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá. Při posouzení příčinné souvislosti mezi volební vadou a ovlivněním, resp. možností ovlivnění volebního výsledku v případě volební korupce je třeba vzít rovněž v úvahu protiprávní jednání toho, kdo je uplácen, a to jakkoli toto nese v sobě nižší stupeň protiprávnosti ve srovnání s jednáním toho, kdo uplácí. Ústavní soud dále uvedl, že v souzené věci vzal krajský soud za prokázané porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve třech, tedy více než v jedné čtvrtině volebních okrsků. I toto zjištění stačí k závěrům o zkreslení celého volebního výsledku. Ústavní soud zavázal krajský soud doplnit dokazování podle návrhů účastníků. V daném případě by opakované hlasování pouze ve třech volebních okrscích za situace, kdy všechny volební okrsky tvoří jediný společný obvod, zakládalo evidentní porušení principu rovnosti hlasů. Voliči, kteří by znovu hlasovali pouze ve třech okrscích, by znali již výsledek ve všech zbývajících okrscích včetně jmen těch, kteří již byli do zastupitelského sboru obce zvoleni, a mohli by tak své hlasování této skutečnosti přizpůsobit. V úvahu je nutno vzít i to, že informace o podplácení při volbách nemohli nevzít v úvahu i ti voliči, kteří se na těchto nekalostech nepodíleli. Volební výsledek mohla ovlivnit i řetězová reakce při organizaci uplácení, neboť kromě úplaty se mohl uplacený volič stát i nahaněčem dalších voličů či zájemců o prodej svého hlasu, jak se ostatně minimálně v jednom případě podle výsledků provedeného dokazování zřejmě stalo. Ústavní soud uzavřel, že postupem krajského soudu a jeho rozhodnutím došlo k porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), což mělo za následek porušení čl. 1, 5 a čl. 102 Ústavy a čl. 21 odst. 1, 3 a 4 a čl. 22 Listiny.

D.

Při jednání před krajským soudem dne 16. 3. 2011 odkázali navrhovatelé a) až j) na své původní návrhy. Navrhovatel e) k podanému návrhu navíc uvedl, že není pro nové volby s ohledem na situaci ve městě, jinak však na podaném návrhu trvá.

Pokračování

15A 92/2010

Pověřený pracovník Městského úřadu v Krupce odkázal na písemné vyjádření k podanému návrhu.

Krajský soud v souladu s právním názorem Ústavního soudu, kterým je vázán, provedl dokazování.

E.

Ze zprávy Policie ČR, Obvodní oddělení Krupka, ze dne 22. 10. 2010, č.j. KRPU-89861/ČJ-2010-040915 soud zjistil, že je v ní uvedeno, že „Žádost o zajištění regulérnosti komunálních voleb do zastupitelstva Města Krupka“ byla na Obvodní oddělení PČR v Krupce doručena osobně Ing. M. a Mgr. B. dne 13. 10. 2010 v 19.05. Žádost byla ihned zaevidována pod č.j. KRPU-95751/ČJ-2010-040915 k dalšímu využití. Kopii letáčku „Pojď s námi k volbám“ doručila na Obvodní oddělení PČR Krupka Mgr. B. dne 14. 10. 2010, když uvedla, že ho obdržela mailem. Na základě podané žádosti byla Policií ČR provedena následující opatření:

1) dne 15. 10. 2010 v dopoledních hodinách, před zahájením voleb, byla kopie žádosti předána řediteli Městské policie Krupka k využití a k přijetí vlastních opatření k tomuto oznámení,

2) se žádostí a s letákem byli seznámeni formou instruktáže všichni policisté OO PČR Krupka, kteří vykonávali službu v den konání voleb, 3) hlídky, které v době konání voleb byly vyčleněny pouze pro dohled nad průběhem voleb, byly současně seznámeny s letákem „Pojď s námi k volbám“ a měly, mimo jiné, za úkol monitorovat v daných časech situaci na uvedeném parkovišti,

4) v době konání voleb byly ke spolupráci přizvány i dvě operativní hlídky SKPaV Teplice v civilu, které rovněž monitorovaly situaci v ulicích Karla Čapka a Dukelských hrdinů a jejich okolí.

Dále soud zjistil, že k zajištění průběhu voleb byl dne 26. 9. 2010 vydán vedoucím OO PČR Krupka „Dílčí plán opatření přijatých k zajištění klidu a veřejného pořádku v době konání příprav a konání voleb do zastupitelstev obcí“, který obsahuje úkoly a povinnosti všech službu konajících policistů v době konání voleb a rozdělení policistů do jednotlivých hlídek. Tento dílčí plán opatření byl po celou dobu konání voleb, včetně žádosti Ing. M. a Mgr. B. a kopie letáku uložen v knize instruktáží u dozorčí služby OO PČR Krupka.

Z úředního záznamu Městské policie v Krupce ze dne 25. 10. 2010, č.j. MP-4310/2010/3102 vyhotoveném str. (1843) P. M., str. (3655) M. S. a str. (1542) J. T. soud zjistil, že dne 15. 10. 2010 od 14 hodin prováděla hlídka MP Krupka ve složení str. (1843) P. M. a str. (3655) M. S. kontrolní činnost zaměřenou především na dohled a pořádek v souvislosti s komunálními volbami v obci Krupka. V čase 14:22 požádal velitel směny MP str. (3102) Ing. Bc. D. H. hlídku strážníků ve složení str. (1843) P. M. a str. (3655) M. Z. o informace týkající se postupného srocování obyvatel v ulici Karla Čapka (restaurace Přátelé), jenž bylo patrné na kamerovém systému MP. Hlídka ve věci uvedla, že situace je v místě pod kontrolou, přičemž str. M. dodala, že situace je monitorována společně s dalším strážníkem MP str. (1542) J. T. V čase 14:33 podal str. T. informaci, že si všiml v restauraci Pokračování

15A 92/2010

Přátelé sedět u stolu skupinu Romů, kteří si zde předkládají občanské průkazy, píší si jména, u kterých si značí číslici 9. K tomu ještě podotkl, že v lokalitě koluje informace, že za hlas pro stranu č. 9 dostane každý z voličů 300,- Kč. Tuto informaci na místě nikdo nepotvrdil a nikdo se k tomu nechtěl blíže vyjadřovat. Do restaurace se šel podívat z důvodu častého vcházení většího počtu osob, celou událost z místa zachytil na kameru č. 244. Situace byla v lokalitě stále monitorována a konzultována společně s hlídkou OOP ČR Krupka, která v místě prováděla rovněž kontroly zúčastněných osob. V čase 15:37 oznámila paní Č., že lidé jsou organizováni Městským úřadem Krupka a převáženi k volebním urnám za úplatu 300,- Kč. Hlídka MP byla několikrát odvolána do volebního okresku č. 9 (ZŠ Maršov), kde docházelo ke srocování obyvatel. V čase 16:16 bylo str. T. oznámeno, že si všiml toho, jak skupinky osob stojících poblíž restaurace Přátelé sváží do volebních okrsků dvě vozidla. Velitel směny uvědomil hlídky, aby v případě opětovného nakládání osob provedli kontrolu a ustanovili řidiče těchto vozidel. V čase 18:25 byli ztotožněni dva řidiči, kteří se vrátili do ulice Karla Čapka, aby před restaurací Přátelé naložili několik osob. Od 18:30 hodin byl až do ukončení prvního volebního dne v lokalitě klid.

Z písemného vyjádření pana J. M. ze dne 25. 10. 2010 soud zjistil, že dne 16. 10. 2010 odjel osobním automobilem k volebnímu okrsku č. 5 v Krupce, aby v tomto volebním okrsku odvolil. Když přijel před dům s pečovatelskou službou, kde byla umístěna volební místnost č. 5, a chtěl zaparkovat, zastavil ho neznámý občan a ptal se ho, jestli pro něho má kandidátku a 300,- Kč, co za to dávají. Když tento občan zjistil, že narazil na někoho nepravého, velmi rychle z místa zmizel.

Z písemného vyjádření redaktora Českého rozhlasu Sever J. B. ze dne 27. 10. 2010 soud zjistil, že v pátek 15.10.2010 kolem desáté mu volal jeho nadřízený T. Š., že v Krupce mohou být manipulovány volby a požádal ho, aby na místo zajel a situaci monitoroval. Ještě před tím volal paní B. Ta mu řekla, že dostala leták a informovala PČR a MP v Krupce. Na parkoviště dorazil se svým známým J. B. v 13.40. Těsně před 14. hodinou dorazilo na místo stříbrné auto. Z něj vystoupili dva muži a šli do ulice pod parkovištěm. Kolem nich se začali scházet Romové. Ve 14:10 se na místě objevila bílá Octavia. J. B. s J. B. poznali v automobilu místostarostu Zdeňka Matouše. J. B. vystoupil z auta a šel si sednout do auta k panu Matoušovi, asi za dvě minuty se vrátil a řekl J. B., že mu místostarosta Matouš dá rozhovor za 10 minut u něj v kanceláři. V kanceláři pan Matouš J. B. mimo záznam řekl, že požádal vedení MP i PČR, aby na stížnosti nereagovali, do ničeho se nepletli a řešili jen případná porušení zákona. Dále odmítl jakoukoliv spojitost s případným uplácením voličů. J. B. uvedl, že nemá důkazy, že by na výše uvedeném parkovišti někdo někomu za něco platil.

Z písemného vyjádření Ing. R. Ř. ze dne 27. 10. 2010 soud zjistil, že dne 14. 10. 2010 cca ve 13 hodin mu na mobilní telefon volal neznámý člověk, zřejmě najatý místostarostou Krupky panem Matoušem a zjišťoval, koho bude volit. Navrhl mu, že 15. 10. 2010 ve sjednanou hodinu ho s manželkou naloží do svého vozu a odveze k volební místnosti, kde při hlasování použije jeho předem označené volební lístky pro stranu sdružení ČSNS a NK. Za to pak dostane každý z nich částku 500,- Kč a budou odvezeni do místa bydliště.

Z písemného vyjádření redaktorky České televize T. B. ze dne 1. 11. 2010 soud zjistil, že do Krupky přijela dne 15. 10. 2010 na základě pověření editorů zpravodajských relací České televize kolem 16.15 hodin a měla na místě ověřit informace a případně natočit materiál o svážení a údajném uplácení voličů. Na sídlišti Maršov, které spadá pod volební okrsky číslo Pokračování

15A 92/2010

5, 8 a 9 při příjezdu viděla několik desítek lidí shromážděných před místní restaurací. Viděla osobní automobil značky Mercedes, který řídil neznámý muž, a vedle něho seděla jedna z místních obyvatelek, v ruce měla volební lístky a občanský průkaz. Aut, která vozidla místní lidi, bylo víc, šlo například o modrý transporter nebo bílou Škodu Octavia. Ten viděla v Krupce i o několik dní později, byl zaparkovaný na vyhrazeném místě před budovou městského úřadu a za sklem měl povolenku. V hloučku místních lidí bylo asi šest mužů, kteří lidi nějakým způsobem organizovali, někteří z nich měli v ruce několik sad volebních lístků. Dva z nich oslovila se žádostí o rozhovor, ale oba jakékoli svážení lidí či placení za hlasy popřeli. O organizované svážení nejde, vozí jen kamarády. Do telefonu ale o svážení voličů mluvili, z hovoru paní B. vyplynulo, že mluví s někým, kdo je u volební místnosti. Jeden z obyvatelů jí řekl, že nábor voličů se organizuje v přilehlé restauraci a voliči dostávají za hlas 300,- Kč. Svozy voličů pokračovaly i nadále, na parkovišti čekala modrá dodávka, do které zamířilo několik žen. Policie ČR ani strážní MP, kteří se v místě pohybovali, dění nedokumentovali. Žena, která přicházela od volební místnosti, svolila k rozhovoru a uvedla, že za vhození lístku, který již měla před cestou do volební místnosti, dostala 200,- Kč. Peníze jí vyplatil řidič, který jí tam vezl. Její manžel se k volbám chystal, především dle jeho slov kvůli penězům, dostane 200,- Kč. Měl v ruce volební lístek, na kterém bylo zaškrtnuto Sdružení politické strany ČSNS a nezávislých kandidátů Šance pro město. Vyplněný lístek mu dal nějaký Rom. Mimo záznam místní přiznávali, že za účast u voleb a vhození předem vyplněného lístku zaplaceno dostávají. Potvrdili, že svozy jsou organizované a probíhají celé odpoledne. Členové okrskové volební komise, se kterými chtěl štáb České televize natočit rozhovor, tento rozhovor odmítli. Lídr kandidátky Sdružení politické strany ČSNS a nezávislých kandidátů Šance pro město jakýkoli podíl na údajném uplácení voličů popřel. Od volební místnosti štáb České televize odjel kolem 17. hodiny. Kolem 17.10 telefonoval paní B. Zdeněk Matouš a ptal se, jestli na místě někdo řekl, že hlasy jsou nakupované pro kandidátku, jejímž je lídrem a jestli to má česká televize natočené. Telefonicky paní B. kontaktoval pan Matouš znovu po odvysílání krátké reportáže v Událostech kolem 19.30. Stěžoval si, že Česká televize ovlivňuje vysíláním podobných příspěvků průběh voleb. Rovněž se dotazoval, proč Česká televize netočí na jiných místech v kraji, kde se děje totéž a jako příklad uvedl Jirkov na Chomutovsku. Podle informací od kolegů z dalších médií (ČTK, Aktuálně.cz) byli v Krupce voliči sváženi k urnám i v sobotu 16. 10. 2010. Obě tato periodika o tom vydala zprávy. Česká televize na místě o víkendu již nenatáčela. I v dalších dnech mimo záznam místní lidé paní B. potvrdili, že za vhození předem vyplněného lístku se na sídlišti v Maršově platilo.

F.

Výslechem svědka R. Ř. soud zjistil, že ho telefonicky kontaktoval neznámý občan, který mu nabídl, že mu předá předvyplněný volební lístek ve prospěch volebního subjektu číslo 3, stejně tak jako jeho manželce a oba odveze k volební místnosti a zpět. Za to nabídl svědkovi i jeho manželce částku vždy 500,- Kč. Svědek uvedl, že jeho bydliště je ve volebním obvodu č. 2 Libušín.

Další svědek svědka J. M. uvedl, že v den voleb ho před volební místností volebního okrsku č. 5 zastavil Rom a ptal se ho, zda pro něj má volební lístek a požadoval od svědka i peníze.

Pokračování

15A 92/2010

Výslechem svědka R. N. soud zjistil, že u volebního okrsku č. 5 stála v sobotu zaparkována bílá Octavia a důchodce, který vyšel z volební místnosti, do ní nasedl, a když vystoupil, dával si do kapsy peníze. Po deseti minutách od této události přijela na místo červená Felicia, dva Romové z ní pomohli starému muži. Před vstupem do volební místnosti se k tomuto muži přiblížil jeden z Romů, a dal mu do ruky obálku, která měla modrou barvu. Na této obálce bylo 300,- Kč, které si potom dal do kapsy. Když muž vyšel z volební místnosti, zmiňovaní Romové ho odvezli tím samým autem. Dále svědek uvedl, že bílá Octavie byla shodná s tou, která byla vidět v pátek v televizním vysílání. Na zadním okně měla folii, byla na ní reklama nějaké firmy.

Výslechem svědkyně T. B. soud zjistil, že v pátek v den voleb kolem 16. hodiny zaznamenala v okolí volebního okrsku Maršov shromažďování několika desítek lidí, kteří přicházeli a odcházeli od aut. U aut se pohybovaly určité osoby a podle jejich jednání svědkyně dospěla k závěru, že to jsou organizátoři svozových akcí, neboť měli v ruce několik obálek modré barvy. Svědkyni potvrdila starší paní, že dostala za volby 200,- Kč a její manžel půjde také volit, pokud dostane peníze a je mu jedno, koho bude volit.

Výslechem svědka V. Č. soud zjistil, že byl účastníkem cyklojízdy volebního sdružení č. 6 „Zdravá Krupka“. Při zastávce u Delty ke svědkovi přistoupili dva Romové s dotazem, kolik nabídne, když tomuto volebnímu sdružení dají hlasy. Uvedl, že jeden z Romů se jmenuje H. V pátek v den voleb v odpoledních hodinách se byl s manželkou podívat na horní sídliště, neboť se dozvěděl, že jsou v těchto místech voliči organizováni a dostávají za své hlasy peníze. Na místě samém uviděl osoby, které měly v ruce modré obálky nadepsané číslem 3, což je vidět i na televizních záběrech. Obrátil se na Policii ČR a po té na městskou polici a bylo mu řečeno, že se nikde nic neděje. V odpoledních hodinách kontaktovali Českou televizi, pracoviště Ústí nad Labem, v této věci.

Výslechem svědka J. L. bylo zjištěno, že byl účastníkem cyklojízdy dne 9. 10. 2010 a popal, že při zastávce u Delty k nim přistoupily tři osoby s tím, že když dostanou peníze, zajistí hlasy. Uvedl, že jeden z těchto mužů je přítomen na chodbě soudu.

Výslechem svědka P. K. soud zjistil, že jemu nikdo žádnou odměnu v souvislosti s volbami nenabízel a on sám v den voleb autem nejezdil. Svědek sám nemá žádné poznatky o organizování voličů či předávání peněz za hlasy.

Výslechem svědkyně V. B. soud zjistil, že dne 9. 10. 2010 byla členkou cyklojízdy. Při zastávce u Delty se na ně obrátili dva muži a jeden se ptal, kolik peněz dostane, když zajistí volební straně hlasy. Dále má svědkyně zkušenost s tím, že za ní přišla mladá slečna a dotazovala se, co dostane, když bude sdružení volit. Měla na mysli peníze, nikoliv propagační předměty.

Výslechem svědka J. N. soud zjistil, že byl účastníkem cyklojízdy dne 9. 10. 2010. Byl svědkem rozhovoru Mgr. B. s jedním mužem při zastávce u Delty, jak se baví o penězích.

Výslechem svědka P. P. soud zjistil, že byl účastníkem cyklojízdy dne 9. 10. 2010 a byl svědkem toho, jak se při zastávce u Delty dva muži dotázali, zda by dostali jistý finanční obnos za zajištění hlasů pro volební stranu.

Pokračování

15A 92/2010

Výslechem svědka O. H. soud zjistil, že Mgr. B. nabídl, že by bylo možno uspořádat mítink, který by byl uskutečněn za peníze volební strany, neboť se to tak praktikuje na celém světě. Jeho návrh byl odmítnut. Uvedl, že ve dnech voleb neorganizoval svážení voličů, žádné svozy neuskutečňoval. V pátek v den voleb slavil narozeniny se svými známými v herně Pohoda, v sobotu v den voleb postával před večerkou. Svědka nikdo neoslovil ohledně zajištění hlasů pro jiný volební subjekt.

Výsledkem svědka J. F. soud zjistil, že je vlastníkem vozidla registrační značky „X“, Škoda Fabia stříbrné barvy. Ve volební dny půjčil auto svému vnukovi, na jak dlouho a kdy přesně si již nepamatuje.

Výslechem svědka R. P. soud zjistil, že je majitelem vozidla registrační značky „X“, Škoda Octavia bílé barvy. Toto vozidlo má na zadním skle folii s reklamou na sekačku. V době kdy se konaly volby, byl v hospodě v Krupce na horním sídlišti, jejíž název nezná, neboť se svými známými slavil narozeniny. Při oslavě ho jeho známý Marek požádal, zda by dva nebo tři lidi odvezl k volbám. K jakému okrsku neví, nepamatuje si názvy ulic nebo hospod, protože v Krupce bydlí teprve 4 roky. Všechny uvedené lidi odvezl najednou. Jinak ve dnech voleb autem jezdil, protože si něco zařizoval. Auto v den voleb nikomu nepůjčoval.

Výslechem svědkyně P. K. soud zjistil, že je majitelkou vozidla VW registrační značky „X“ stříbrné barvy, a to od zimy 2009. V den voleb vozidlo zapůjčila svému známému M. J., tato osoba s tímto autem jezdí stále, resp. si ho často půjčuje. Svědkyně neví, zda tento její známý autem jezdil i ve dnech voleb, protože byla s dětmi na škole v přírodě v Chřibské.

Výslechem svědkyně D. R. soud zjistil, že je vlastníkem vozidla značky BMW registrační značka „X“, tmavomodré barvy. Auto již dva roky nepoužívá, používá ho její syn V. R., o jehož aktivity se svědkyně nezajímá. Tudíž nic neví o tom, za jakým účelem a kdy její syn auto používá.

Ze záběrů z kamer Městské policie v Krupce soud zjistil, že na parkovišti na horním sídlišti v Krupce docházelo od cca 14.15 hodin v pátek 15. 10. 2010 ke srocování většího počtu osob, dále bylo zjištěno, že na toto parkoviště opakovaně přijížděla auta, do kterých nastupovali lidé, tato auta s nimi odjížděla a po určité době se vracela na parkoviště a lidé z těchto aut vystupovali a toto se stále opakovalo. Jednalo se zejména o vozidla bílá Škoda Octavia, stříbrná Škoda Fabia, stříbrný VW Sharan a modré BMW.

Z 21 fotografií soud zjistil tytéž skutečnosti jako z kamerových záběrů Městské policie v Krupce.

G.

Mezi účastníky je nesporné, že ve Městě Krupka bylo při předmětných volbách 11 volebních okrsků a okrskových volebních komisí.

Ze zápisů okrskových volebních komisí číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 11 bylo zjištěno, že tyto komise nezaznamenaly žádné zvláštnosti při průběhu hlasování v předmětných volbách, které by se mohly týkat podplácení voličů.

Pokračování

15A 92/2010

H.

Krajský soud zjistil ze Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Krupka, okres Teplice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, který mu předložil volební orgán, že voleb do 21 členného zastupitelstva obce se zúčastnilo 9 volebních stran a zvoleni byli 1 kandidát z volební strany Sdružení Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, NK – Sportovci pro Krupku, 1 kandidát z volební strany Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu, 6 kandidátů z volební strany Sdružení politické strany ČSNS a nezávislých kandidátů-Šance pro město, 1 kandidát z volební strany TOP 09, 3 kandidáti z volební strany Komunistická strana Čech a Moravy, 2 kandidáti z volební strany Z d r a v á K r u p k a, 1 kandidát z volební strany Krupka naše město, 3 kandidáti z volební strany Občanská demokratická strana a 3 kandidáti z volební strany Česká strana sociálně demokratická.

Podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je již výše citovaný zákon o volbách do zastupitelstev obcí, podle jehož ustanovení § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Navrhovatelé a) až i) pak byli v den voleb k trvalému pobytu v obci Krupka přihlášeni, takže do tohoto seznamu byli zapsáni a k podání návrhu na neplatnost voleb jsou aktivně legitimováni. Rovněž tak navrhovatel j) je k podání návrhu na neplatnost voleb aktivně legitimován, neboť je volební stranou, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva města Krupka. Tento návrh pak v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věty druhé zákona o volbách do zastupitelstev obcí podali v zákonné lhůtě 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Navrhovatelé ve svém návrhu namítají nepřípustnou volební agitaci v den voleb v bezprostřední blízkosti volebních místností a poukazují na skutečnost, že popsaná kampaň odporuje dobrým mravům. Navrhovatelé se tedy jedním návrhem domáhají jednak vyslovení neplatnosti voleb, když namítají nepřípustně vedenou volební kampaň a jednak vyslovení neplatnosti hlasování, když odporuje volební agitaci v den voleb v bezprostřední blízkosti volebních místností. V důsledku tohoto zjištění pak soud o obou typech řízení ve věci voleb rozhodl samostatnými výroky v úvodu tohoto usnesení.

Soudy rozhodující ve volebním soudnictví stabilně a neměnně uzavírají, že návrh na neplatnost voleb jako návrh na nejrazantnější zásah soudu v sobě zahrnuje i návrh na neplatnost hlasování a návrh na neplatnost volby kandidáta. Při rozhodování o návrhu na neplatnost voleb pak soud na základě zjištěných skutečností podle konkrétních okolností určí, Pokračování

15A 92/2010

zda rozhodne o neplatnosti voleb, či jen o neplatnosti hlasování, případně jen o neplatnosti volby kandidáta. Tento právní názor vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, v usnesení ze dne 20. 11. 2006, č.j. 52 Ca 71/2006-68, které je publikováno pod č. 1055/2007 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

I.

Krajský soud předesílá, že si je vědom obecnosti a kusosti zákonné úpravy obsažené zejména v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, která se týká úpravy způsobu soutěže volebních stran ve volbách do zastupitelstev obcí. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí obsahuje ustanovení, které se týká regulace volební kampaně, a to ustanovení § 30 tohoto zákona. Toto ustanovení v odst. 1 v rámci regulace volební kampaně zakotvuje zásadu rovnosti kandidujících volebních stran při využívání plochy pro vylepení volebních plakátů vyhrazené starostou, v odst. 2 upravuje zákaz zveřejňování výsledků volebních a předvolebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování a v odst. 3 zakazuje volební agitaci a propagaci v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Další zásady a způsoby a z toho vyplývající omezení vedení volební kampaně již nejsou upraveny v žádném jiném ustanovení tohoto zákona. Krajský soud však vychází z úpravy zákonům nadřazené, to znamená z úpravy ústavně právní, a to z článku 5 Ústavy České republiky a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Podle článku 5 Ústavy České republiky je politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Krajský soud v Ústí nad Labem v této souvislosti uvádí, že restriktivní výklad vedoucí k závěru, že úspěšnost návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování je podmíněna porušením zákona o volbách do zastupitelstev obcí a žádného jiného obecně závazného právního předpisu, je překonán. Vychází přitom z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2006, č.j. Vol 36/2006-22, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 960/2006), podle které je soud oprávněn v rámci své kompetence hodnotit též tvrzené porušení jiných právních předpisů než výhradně příslušného volebního zákona, a to v těch případech, kdy s z obsahového hlediska jedná o právní předpisy vážící se na volební proces, případně se jedná o případy přímé aplikace ústavních norem bez jejich konkretizace v předpisech podústavního práva.

Soud vzal v řízení za prokázané, že ve dnech voleb byli voliči organizovaně k volebním místnostem jednotlivých volebních okresků sváženi a za volbu příslušné volební strany dostávali určitou finanční částku. Za rozhodující důkazy ve věci přitom soud považuje záznamy z kamer Městské policie v Krupce, ze kterých prokazatelně vyplývá, že v den voleb v pátek 15. 10. 2010 docházelo na parkovišti na horním sídlišti od cca 14.15 hodin k hromadnému srocování osob a jejich organizovanému svážení k volebním místnostem zejména vozidly bílá Škoda Octavie, stříbrná Škoda Fabia, stříbrný VW Sharan a modré Pokračování

15A 92/2010

BMW. Tato vozidla se na záběrech kamer Městské policie v Krupce objevují opakovaně, vždy odjíždějící s určitou skupinou osob a po určité době s touto skupinou osob přijíždějící. Stejnou situaci dokumentují závěry České televize pořízenou v rámci reportáže redaktorky T. B. a závěry natočené samotnými navrhovateli a) až i). Soud uvěřil výpovědím svědků Ř., M., N., B., Č., L., V. B., N. a P., když svědkové Č., L., V. B., N. a P. prakticky shodně popisují detaily komunikace zástupců volební strany v den cyklojízdy dne 9. 10. 2010 s tím, že tomuto sdružení byla Romy nabízena za finanční odměnu pomoc při zajišťování hlasů, dále svědci N., B. a Č. shodně popisovali události, které se děly ve dnech voleb 15. a 16. 10. 2010, tj. že lidé byli z parkoviště na horním sídlišti organizovaně sváženi několika výše specifikovanými auty k volebním místnostem a u některých z nich svědkové zaznamenali, jak jim byla před či po odvolení předána určitá finanční částka a konečně svědci Ř. a M. popisovali, jak jim byli činěny finanční nabídky za odevzdání hlasu pro konkrétní volební stranu (svědek Ř.), resp. jak někteří občané požadovali volební lístky a výplatu finanční odměny za konkrétní hlasování (svědek M.).

Soud naopak neuvěřil výpovědi svědka O. H., který popřel své jednání, jak ho popisovali výše uvedení svědci a zároveň popřel, že by se ve dnech voleb účastnil organizování svozu voličů. Pokud se týká cyklojízdy, stojí proti svědecké výpovědi O. H. výpověď pěti účastníků cyklojízdy, kteří vypovídali prakticky shodně o skutečnostech a událostech, které se staly v průběhu cyklojízdy a jejich výpověď byla věrohodná, když se svědkové shodovali i v detailech, ke kterým byli soudem a následně některými z navrhovatelů tázáni. Pokud se týká úlohy svědka H. v den voleb, kdy tento svědek tvrdil, že se na žádném organizování svozu voličů nepodílel a s kamarády slavil ten den narozeniny, vyvrací tuto jeho výpověď záběry z kamer Městské policie v Krupce a záběry z televizní reportáže redaktorky B., na kterých je zachycen svědek H., kterak se na parkovišti na horním sídlišti v Krupce a před restaurací aktivně podílí na organizování voličů, jak volit, dle záběrů, kterými soud v řízení provedl důkaz, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti tvrdit, že právě svědek H. patřil mezi organizátory akce svozu voličů k volebním místnostem.

Dále soud neuvěřil výpovědím svědků F., P., K. a R., což jsou majitelé vozů zachycených na kamerách Městské policie v Krupce, na záběrech České televize a na fotografiích, které jsou součástí soudního spisu a kterými byl v řízení rovněž veden důkaz. Vzhledem k tomu, že se ve všech čtyřech případech jedná o vozidla vyšší cenové kategorie, považuje soud za vysoce nepravděpodobné, že svědci F., K. a R. tato vozidla půjčují dalším osobám, aniž by se zajímali o účel použití těchto vozidel nebo o osoby, kterým automobily půjčují. Jejich svědecké výpovědi považuje soud proto za účelové. Rovněž soud neuvěřil výpovědi svědka P., který uvedl, že pouze jednou v pátek 15. 10. 2010 odvezl na přání svého známého Marka dva až tři lidi k volbám, a to najednou, když po té si již zajišťoval jen své soukromé věci a ve dnech voleb jezdil autem sám. Tuto výpověď svědka P. vyvrací záznamy kamery Městské policie v Krupce, které jednoznačně prokazují, že vozidlo bílá Škoda Octavia na parkovišti na horním sídlišti v pátek 15. 10. 2010 v odpoledních hodinách, cca od 14.15 hodin opakovaně nabíralo skupinky lidí a odjíždělo s nimi a po určité době opět s týmiž lidmi přijíždělo na parkoviště, tito lidé z auta vystoupili a po chvíli do něho nastoupili další lidé a vše se opět opakovalo. Na záběrech kamer Městské police v Krupce je patrné, že se výše popsaná situace opakovala několikrát, tedy není pravdou, že by vozidlo bílé barvy Škoda Octavia odváželo lidi k volbám jen jednou, jak tvrdí svědek P.

Pokračování

15A 92/2010

Výpověď svědka K. soud nehodnotil, neboť tento svědek uvedl, že nemá žádné poznatky o ovlivňování voleb v Krupce, on sám se nesetkal s tím, že by mu někdo nabízel finanční částku za odevzdání hlasu konkrétní volební straně.

S ohledem na naplnění podmínek úspěšnosti návrhu, to znamená s ohledem na zjištění, že k nabízení určitých finančních částek voličům za odevzdaný hlas ve prospěch určitého volebního subjektu, jako k právem zapovězenému jednání potencionálně způsobilému ovlivnit výsledek voleb při předmětných volbách došlo, a to v takové míře, že je tu vysoká míra pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že pokud by k takovému jednání nedošlo, nebylo by Zastupitelstvo města Krupka zvoleno tak, jak zvoleno bylo, zvažoval soud otázku, zda je na místě vyslovit neplatnost volby kandidáta, neplatnost hlasování či neplatnost celých voleb. Na straně jedné dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro vyslovení neplatnosti volby jednotlivých kandidátů, když hlasy ovlivněné finančními nabídkami byly odevzdávány vesměs pro celou volební stranu označenou jako č. 3. Současně nebylo v řízení prokázáno, že by finanční nabídky organizovala a prováděla přímo tato volební strana či některý z jejích kandidátů.

Návrh na neplatnost voleb je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu, nebo její jednotlivé kandidáty a intenzita této protizákonnosti, která musí dosahovat v konkrétním případě takového stupně, že je možno předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo.

Soud setrvává na názoru, že je-li nabízen voličům určitý finanční obnos, tak jak v tomto řízení bylo jednotlivými důkazy hodnocenými v jejich vzájemné souvislosti prokázáno, jedná se o nečestné, nepoctivé vedení volební kampaně, která je v rozporu se zásadami dobrých mravů a morálky, které mohlo ovlivnit výsledky hlasování, ale dle názoru soudu nedosáhlo takové intenzity, aby byly volby neplatné. Nabízení peněz konkrétním voličům za konkrétní hlas odevzdaný konkrétní straně či konkrétním kandidátovi považuje soud za závažný volební delikt narušující volnou soutěž volebních subjektů garantovanou článkem 5 Ústavy České republiky a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Krajský soud přitom vychází i z nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, kde Ústavní soud uzavřel, že „rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát. Podstatné však je, že zrušení voleb nelze brát jako trest za porušení volebních předpisů, nýbrž jako prostředek k zajištění legitimity zvoleného orgánu. Rozhodující je pravděpodobnost vlivu volební vady nebo volebního deliktu na volební výsledek v konkrétních volbách s konkrétními voliči. To jistě nevylučuje, aby kandidát, který se dopustil závažného volebního deliktu (například podvod, podplácení) nebyl diskvalifikován“. Krajský soud proto uzavírá, že nabízení finanční částky voličům, tj. pojetí volební kampaně obchodně tržním způsobem, je jednáním, které ústavní právo České republiky jednoznačně zapovídá.

Soud dospěl k závěru, že předmětným nabízením finančních částek za odevzdané hlasy ve prospěch konkrétního volebního subjektu nebyly narušeny ve volbách úkony předcházející Pokračování

15A 92/2010

samotnému hlasování voličů, a proto uzavřel, že v posuzovaném případě nejsou dány podmínky pro vyslovení neplatnosti voleb jako celku.

Po zhodnocení všech provedených důkazů dospěl soud k závěru, že je třeba prohlásit za neplatné hlasování v celém městě Krupka, tedy nejen pouze v okrscích číslo 5, 8 a 9, jak bylo původně rozhodnuto. Je totiž nutno přihlížet k tomu, jak ve svém nálezu ze dne 18. 1. 2011, č.j. Pl. ÚS 57/10 uvedl Ústavní soud, že všechny volební okrsky tvoří jediný společný obvod a voliči, kteří by znovu hlasovali pouze ve třech okrscích, by znali již výsledek ve všech zbývajících okrscích, včetně jmen těch, kteří již byli do zastupitelstva města zvolení a mohli by tak své hlasování této skutečnosti přizpůsobit.

J.

K dalším námitkám, a to k námitce žalobce j) že došlo v dnech voleb k porušení ustanovení § 65 volebního zákona, soud uvádí, že tato námitka není důvodná. Podle § 65 volebního zákona jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva obce a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební nebo volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč. Podle § 30 odst. 2 volebního zákona v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

V řízení nebylo prokázáno, že by v průběhu konání voleb došlo ke zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů, ostatně navrhovatel j) ve svém návrhu výslovně uvádí, že k přímému zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů nedošlo. To, že sdělovací prostředky přinesly obrazový a tiskový záznam o organizovaném svážení voličů k volebním místnostem považuje soud nikoliv za výrazné ovlivnění výsledků voleb, ale za informaci sdělovacích prostředků dalším, zejména nerozhodnutým voličům, aby si udělali obrázek o chování té které volební strany a podle toho se rozhodli, zda své volební právo realizují a které volební straně dají svůj hlas. V tomto směru soud naopak hodnotí informace poskytnuté sdělovacími prostředky nejen jako přípustné, ale i přínosné pro případné rozhodování voličů ve volbách.

K námitce navrhovatelů a) až i) v doplnění návrhu ze dne 25. 10. 2010, které bylo soudu doručeno dne 27. 10. 2010, že volební strana č. 3 zneužila názvu strany ČSNS a neměla být vůbec zaregistrována, soud uvádí, že tuto námitku neshledal důvodnou. Navrhovatelé a) až i) založili do spisu prohlášení předsedy České strany národně sociální Jaroslava Rovného, že žádné osobě za účelem voleb do obecních zastupitelstev pro kandidaturu v obci Krupka u Teplic nevydal zmocnění jednat jménem strany ČSNS. Z tohoto důvodu nebyly splněny zákonné podmínky pro registraci kandidátky ČSNS v obci Krupka, a to jak pro samostatnou kandidaturu, tak i pro kandidaturu v koalici. Soud si vyžádal od Městského úřadu Krupka, tedy příslušného registračního úřadu, registrační spis, z něhož zjistil, že dne 23. 8. 2010 vydal Městský úřad Krupka pod č.j. 15621/2010/2010/Li rozhodnutí, kterým registruje kandidátní listinu volební strany Česká strana národně sociální a nezávislí kandidáti. Dne 1. 9. 2010 vydal Městský úřad Krupka pod č. j. 01/15621/2010/2010/Li opravné rozhodnutí, kterým registruje kandidátní listinu volební strany Česká strana národně socialistická a nezávislí Pokračování

15A 92/2010

kandidáti. V odůvodnění tohoto opravného rozhodnutí je uvedeno, že při vydání původního rozhodnutí byla neúmyslně chybně ve výroku uvedena strana podobného názvu Česká strana národně sociální a nezávislých kandidátů. V kandidátní listině, která je součástí spisu, je zapsán odpovídající název kandidující strany včetně podpisu předsedy ČSNS (2005) Ing. Karla Janko.

Soud tedy k této námitce uzavírá, že jako volební strana č. 3 kandidovala strana, která byla Městským úřadem Krupka řádně zaregistrována. Navíc soud v této souvislosti poznamenává, že soudní přezkum voleb je koncipován podle jednotlivých fází volebního procesu a na základě jejich souslednosti, a proto se také v této fázi aktivní legitimace odvíjí již od zápisu do voličských seznamů, resp. od registrace kandidátních listin. Jinými slovy řečeno, pokud by některý ze subjektů nebyl spokojen s tím, že byla nesprávně provedena registrace kandidátní listiny, nemůže tato tvrzená pochybení napadat procesními prostředky jako je neplatnost hlasování, voleb nebo volby kandidáta, jelikož tak mohl činit prostředky jinými v rámci řízení o registraci kandidátních listin. V dané fázi volebního procesu tak volebnímu soudu již nepřísluší dodatečně zkoumat, zda kandidátní listina měla či neměla být zaregistrována, a to ani jako předběžnou otázku, nýbrž musí brát za bernou minci fakt registrace kandidátní listiny. Tento právní názor vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 9. 12. 2004, č.j. Vol 11/2004-31, uveřejněného ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 471/2005.

K.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud dospěl k závěru, že bylo jednoznačně prokázáno, že v den voleb docházelo v bezprostředním okolí budov, zejména, v nichž byly umístěny volební místnosti pro volební okrsky číslo 5, 8 a 9 k volební agitaci a propagaci pro volební strany a nezávislé kandidáty, a to ve prospěch konkrétní volební strany v takovém rozsahu, že byly překročeny zákonodárcem velice benevolentně nastavené hranice. Jednoznačně bylo doloženo, že voliči byli k volebním místnostem pro volební okrsky číslo 5, 8 a 9 organizovaně sváženi za účelem volby konkrétní volební strany, když po vystoupení z automobilů šli přímo do volební místnosti, kde vykonali své právo volit. Soud je přesvědčen, že bez takto organizovaného svozu k volebním místnostem (a následně poskytnutým odměnám, což však není důvodem pro vyslovení neplatnosti hlasování) by většina osob, která volila, se voleb do Zastupitelstva města Krupka ve volebních okrscích číslo 5, 8 a 9 vůbec nezúčastnila. Je zde tedy dána i příčinná souvislost mezi protizákonností, která spočívá v porušení ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro volební stranu číslo 3. Rovněž je dána i zásadní intenzita této protizákonnosti, která v tomto konkrétním případě dosahuje takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo. Tomu ostatně napovídají i volební výsledky volební strany číslo 3 v jednotlivých volebních okrscích, když ve volebním okrsku č. 1 dosáhla tato volební strana 17,25%, ve volebním okrsku č. 2 14,93%, ve volebním okrsku č. 3 13,09%, ve volebním okrsku č. 4 23,65%, ve volebním okrsku č. 5 31,94%, ve volebním okrsku č. 6 15,11%, ve volebním okrsku č. 7 13,31%, ve volebním okrsku č. 8 37,48%, ve volebním okrsku č. 9 44,05%, ve volebním okrsku č. 10 16,73% a ve volebním okrsku č. 11 26,26%. Právě ve volebních okrscích číslo 5, 8 a 9, ve kterých navrhovatelé navrhli vyslovení neplatnosti hlasování a ve kterých došlo Pokračování

15A 92/2010

k porušení § 30 odst. 3 volebního zákona, dosáhla volební strana číslo 3 v průměru o 20% více hlasů, než v ostatních volebních okrscích.

Po zvážení veškerých zjištěných skutečností, vázán právním názorem vysloveným Ústavním soudem v jeho nálezu ze dne 18. 1. 2011 č.j. Pl. ÚS 57/10, soud shledal důvody k rozhodnutí o neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Krupka ve dnech 15. a 16. října 2010, a to ve všech volebních okrscích.

L.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s.ř.s, podle kterého v řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Usnesení pak nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

V Ústí nad Labem dne 17. března 2011

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru