Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tmo 42/2011Usnesení NS ze dne 14.10.2011

HeslaPříkaz k zatčení
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
KategorieA
Publikováno37/2012 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSPL:2011:7.TMO.42.2011.1
Dotčené předpisy

§ 30 odst. 2 tr. ř.

§ 69 odst. 5 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Plzni, soud pro mládež, ke stížnosti mladistvého P. C. zrušil usnesení Okresního soudu Plzeň – město, soudu pro mládež, ze dne 25. 9. 2011, sp. zn. 27 Tm 21/2011, a znovu rozhodl tak, že podle § 72 odst. 1 tr. ř. mladistvého P. C. propustil z vazby.

Z odůvodnění:

Napadeným usnesením soudce Okresního soudu Plzeň-město rozhodl podle § 68 odst. 1 tr. ř. za použití § 46 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o soudnictví ve věcech mládeže), a § 69 odst. 5 tr. ř., že obžalovaný mladistvý P. C. (nadále též jen mladistvý) se bere do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

Proti tomuto usnesení podal mladistvý ihned po jeho vyhlášení do protokolu u okresního soudu stížnost, kterou blíže nezdůvodnil.

Krajský soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. ř. správnost výroku napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a zjistil následující.

Z napadeného usnesení je zřejmé, že o vzetí do vazby mladistvého rozhodl soudce okresního soudu L. P. na základě příkazu k zatčení vydaného ve věci po podání obžaloby samosoudkyní Mgr. M. M. dne 15. 9. 2011. Z obsahu spisu vyplývá, že o vazbě mladistvého bylo v předmětné věci rozhodováno již v přípravném řízení trestním, a to usnesením soudce Okresního soudu Plzeň-město jako soudu pro mládež Mgr. B. V. ze dne 17. 5. 2011 sp. zn. 27 Ntm 2/2011, jímž byl podle § 77 odst. 2 tr. ř. mladistvý P. C. (tehdy ještě obviněný) propuštěn ze zadržení, neboť u něj nebyly shledány vazební důvody. Podruhé bylo v přípravném řízení trestním o vazbě mladistvého rozhodnuto usnesením soudce Okresního soudu Plzeň-město jako soudu pro mládež ze dne 3. 6. 2011, sp. zn. 27 Ntm 3/2011, kterým byl podle § 77 odst. 2 tr. ř. za použití § 46 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže rovněž propuštěn ze zadržení. V tomto případě u něj byly shledány vazební důvody podle § 67 písm. a), c) tr. ř. a k nahrazení vazebních důvodů byl přijat jeho slib podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. Toto rozhodnutí vydal soudce L. P. Obžaloba byla na mladistvého P. C. podána u Okresního soudu Plzeň-město dne 24. 8. 2011, a to pro dvojnásobné provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), c) tr. zákoníku – dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, pro dvojnásobné provinění porušování domovní svobody podle § 178 odst.1, 2 tr. zákoníku a podle § 178 odst. 1 tr. zákoníku a pro provinění maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku.

Podle § 30 odst. 2 tr. ř. je po podání obžaloby vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení soudce, který v projednávané věci v přípravném řízení nařídil domovní prohlídku, vydal příkaz k zatčení nebo rozhodoval o vazbě osoby, na niž byla poté podána obžaloba.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudce L. P. ze dne 3. 6. 2011, sp. zn. 27 Ntm 3/2011, je rozhodnutím o vazbě, neboť shledal u mladistvého P. C. vazební důvody podle § 67 písm. a), c) tr. ř. a zároveň dospěl k závěru, že skutečnosti dosud zjištěné, včetně jeho doznání se k presumované trestné činnosti, nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky přečinu (provinění), pro které bylo mladistvému sděleno obvinění, a jsou zde i zřejmé důvody k podezření, že přečin spáchal, bylo nutno soudce L. P. považovat za soudce, který je ve smyslu § 30 odst. 2 tr. ř. po podání obžaloby na mladistvého vyloučen z vykonávání jakýchkoliv úkonů v tomto trestním řízení, nikoliv jen těch, které bezprostředně směřují k rozhodnutí o jeho vině a trestu. Pokud po podání obžaloby vydal napadené usnesení, krajskému soudu nezbylo, než je jako nezákonné zrušit a v důsledku toho propustit mladistvého z vazby.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru