Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Nt 19/2008Usnesení NS ze dne 20.08.2008

HeslaEvropský zatýkací rozkaz
KategorieA
Publikováno6/2010 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSPL:2008:1.NT.19.2008.1
Dotčené předpisy

§ 411 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Plzni ve věci vyžádaného V. D. P., státního občana Vietnamské socialistické republiky, t. č. v předběžné vazbě ve Věznici P., rozhodl takto:

I. Vyžádaný V. D. P., bytem Vietnamská socialistická republika se podle § 411 odst. 1 tr.ř. předává na základě evropského zatýkacího rozkazu Státního zastupitelství v Drážďanech., Spolková republika Německo, ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. 305 Js 17436/94, do Spolkové republiky Německo k výkonu trestu odnětí svobody v trvání osmi let se započítáním 194 dnů, které jmenovaný strávil ve vyšetřovací vazbě, uloženého mu rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 13.2.1995, sp. zn. 4 KZs 305 Js 17436/94, za spáchání trestného činu loupeže podle německého trestního zákona, kterého se měl jmenovaný společně s dalšími sedmi spolupachateli dopustit tím, že dne 10. 4. 1994 kolem 21.00 hodin v Drážďanech, Spolková republika Německo, v textilním velkoskladu spoutali pod pohrůžkou noži a pistolí a za užití násilí a pohrůžky násilí šest osob, které zde zastihli, aby si přivlastnili peníze a jiné majetkové hodnoty, které se zde nacházely, přičemž své požadavky zdůraznili tím, že některé poškozené uhodili střenkami nožů nebo jim drželi čepele nožů u krku a na týlu, když nebylo zjištěno, zda se V. D. P. osobně podílel na bití poškozených, a následně prohledali skladovou halu, odkud odcizili finanční hotovost ve výši 12 000 německých marek a zboží v hodnotě několika tisíc německých marek.

II. Podle § 411 odst. 4 tr. ř. se u vyžádaného V. D. P. předběžná vazba přeměňuje na vazbu předávací.

Zodůvodnění:

Dne 18. 7. 2008 byl Krajskému soudu v Plzni podán návrh na rozhodnutí o předání vyžádaného V. D. P. do Spolkové republiky Německo na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím v Drážďanech ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. 305 Js 17436/94, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání 8 let se započtením vazby v trvání 194 dní, uloženého rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 13. 2. 1995, sp. zn. 4 KLs 305 Js 17436/94. Předběžné šetření podle § 409 tr. ř. bylo zahájeno Krajským státním zastupitelstvím v Plzni dne 30. 5. 2008, kdy byl vyžádaný na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen.

Podle § 411 odst.1 tr. ř. o předání rozhodne po skončení předběžného šetření na návrh státního zástupce ve veřejném zasedání příslušný soud.

Vyžádaný nesouhlasil se svým předáním do Spolkové republiky Německo, zejména vznášel námitky proti způsobu jeho odsouzení, kdy byl rozsudek vyhlášen v jeho nepřítomnosti. Připustil ale, že dne 1. 2. 1995 uprchl eskortě, která jej k soudnímu jednání převážela. Namítal též, že by odsouzen přesto, že je nevinen.

Soud v rámci řízení o předání není oprávněn přezkoumávat správnost rozhodnutí cizozemského státu, zkoumá pouze splnění podmínek pro rozhodnutí o předání vyžádaného.To vyplývá z právní úpravy uvedené k tomuto institutu právní pomoci v ustanoveních § 408 a násl. trestního řádu, kterými je implantováno Rámcové rozhodnutí Rady Evropy o Evropském zatýkacím rozkazu do právního řádu České republiky. Odpovídá to ostatně charakteru tohoto řízení, kterým předávající stát pouze poskytuje právní pomoc záležící v zajištění osoby obviněného nebo odsouzeného k trestnímu řízení (i výkonu trestu), které provádí vyžadující stát. Dospěl tak k závěru, že Evropský zatýkací rozkaz byl vydán na základě pravomocného odsouzení vyžádaného a při veřejném zasedání nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by předání bránily, zejména skutečnosti uvedené v § 411 odst. 6 tr. ř. Skutek, pro který byl vyžádaný odsouzen, je trestný podle práva obou států, na uvedený trestný čin se nevztahuje amnestie udělená v České republice a výkon trestu není v České republice promlčen, vyžádaný nebyl pro týž skutek pravomocně odsouzen ani trestně stíhán v České republice a není občanem České republiky, ani nemá na jejím území trvalý pobyt. Proto bylo rozhodnuto o předání vyžádaného. Soud neshledal důvod pro podmínění předání možnosti požádat vyžádaným o obnovu řízení ve smyslu § 411 odst. 8 tr. ř., neboť vyžádaný byl nepochybně vyrozuměn o místě a čase konání soudního řízení, v němž byl odsouzen, neboť uprchl eskortě, která jej k soudnímu jednání převážela.

Podle § 411 odst. 4 tr. ř. rozhodne-li příslušný soud o tom, že vyžádaná osoba bude předána, vezme vyžádanou osobu do předávací vazby, pokud tak již neučinil podle § 410 tr. ř. Vazebními důvody přitom není vázán. Pokud obviněný již v době rozhodování podle odst. 1 byl v předběžné vazbě podle § 410 tr. ř., soud rozhodne o přeměně této vazby na vazbu předávací.

Vyžádaný byl do předběžné vazby vzat usnesením předsedy senátu Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2008, sp. zn. 1Nt 649/2008, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 10To 58/2008. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o jeho předání, bylo současně ve smyslu citovaných zákonných ustanovení rozhodnuto o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru