Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Az 16/2010 - 44Usnesení KSPH ze dne 09.02.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

45Az 16/2010- 44

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgrr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobce: B. T., nar. , proti žalovanému Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 2.7.2010, čj. OAM-132/LE-BE02-Za14-2010,

takto:

Řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl u Krajského soudu v Praze rozhodnutí žalovaného ze dne 2.7.2010 č.j.OAM-132/LE-BE02-ZA14-2010, kterým žalovaný rozhodl, že mezinárodní ochrana podle § 12, §13, § 14, §14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, se neuděluje.

Podáním doručeným soudu dne 1.2.2011 vzal žalobce žalobu v celém rozsahu zpět. Jelikož projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí žaloby, nevzbuzuje pochybnosti, Krajský soud v Praze usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s.ř.s. žalobu zastavil.

Protože řízení bylo zastaveno, o nákladech řízení krajský soud rozhodl tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na jejich náhradu (§ 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně (§ 102 a násl. s. ř. s). Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Praze ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. Jiné opravné prostředky nejsou přípustné.

V Praze dne 9.02.2011

Mgr. Jitka Zavřelová,v.r.

samosoudkyně

Za správnost: Nešporová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru