Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

64 Az 1/2012 - 32Usnesení KSOS ze dne 31.07.2013


přidejte vlastní popisek


č.j. 64Az 1/2012-32
e.č. L008840

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce: zemř. B. M., státní příslušnost Ukrajina, naposledy bytem PoS Havířov-Dolní Suchá, Na Kopci 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16.1.2012, č.j. OAM-34/LE-BE02-K01-R2-2011, ve věci udělení mezinárodní ochrany,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.1.2012, č.j. OAM-34/LE-BE02-K01-R2-2011, kterým bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany podle § 12, 13, 14, 14a, 14b zákona č. 325/1999 Sb. (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, podal žalobce žalobu, kterou se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí.

V průběhu přezkumného řízení bylo zjištěno z úmrtního listu vystaveného Městským úřadem v Šenově (Kniha úmrtí, ve svazku 1, ročník 2013, strana 203, pořadové číslo 10), že žalobce dne 20.5.2013 v Š., Nádraží Českých drah, zemřel. Dále bylo ze správního spisu zjištěno, že usnesením Policie ČR ze dne 21.6.2013 č.j. KRPT-107304-47/TČ-2013-070777-0704 byla odložena trestní věc podezření ze spáchání přečinu „účast na sebevraždě“ dle ust. § 144 odst. 1 trestního zákoníku, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není namístě věc vyřídit jinak.

Tohoto jednání se měl dopustit podezřelý neznámý pachatel tím, že dne 20.5.2013 v 18.53 hod. mohl nějakým způsobem pohnout k sebepoškození M. B., sedícího na levém kolejnicovém pásu traťové koleje č. 1 – strojvedoucí užil opakovaně lokomotivní houkačku a zavedl rychločinné brždění, avšak M. B. byl vlakovou soupravou sražen a usmrcen.

Dle ust. § 25 písm. c/ zákona o azylu se řízení zastaví, jestliže účastník řízení v jeho průběhu zemřel.

Vzhledem k výše uvedenému krajský soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. c), soudního řádu správního, s přihlédnutím k ust. § 25 písm. c) zákona o azylu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 větu prvou s.ř.s. – žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nebo ten kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 31.7.2013

JUDr. Miroslava Ježoviczová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru