Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nt 15/2013Usnesení NS ze dne 07.06.2013

HeslaPříslušnost soudu
Trest domácího vězení
Trest odnětí svobody
KategorieA
Publikováno43/2014 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSOS:2013:3.NT.15.2013.1
Dotčené předpisy

§ 320 odst. 2 tr. ř.

§ 57a tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Ostravě jednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. června 2013 ve věci určení příslušnosti soudu k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve věci odsouzeného L. S., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7Nt 453/2013, a rozhodl podle § 24 odst. 1 tr. ř. takto:

Příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve věci odsouzeného L. S., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7Nt 453/2013, je Okresní soud v Olomouci.

Z odůvodnění:

Dne 29. 5. 2013 byla doručena Krajskému soudu v Ostravě - pob. v Olomouci předložena žádost Okresního soudu v Olomouci o určení příslušnosti k rozhodnutí o přeměně zbytku nepodmíněného trestu na trest domácího vězení, kterou podal u Okresního soudu v Přerově odsouzený L. S. Okresní soud v Přerově vyslovil svou nepříslušnost, avšak Okresní soud v Olomouci s tímto postupem nesouhlasí, neboť při absenci speciální úpravy pro příslušnost soudu v § 333b odst. 1 tr. ř. platí podle názoru Okresního soudu v Olomouci obecná úprava podle § 315 odst. 2 tr. ř.

Krajský soud v Ostravě, jemuž byla věc předložena, zjistil, že odsouzený L. S. vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici v Olomouci. Podal žádost o přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve smyslu § 333b tr. ř., a to u Okresního soudu v Olomouci, který ji postoupil Okresnímu soudu v Přerově a ten žádost odsouzeného postoupil Okresnímu soudu v Olomouci s tím, že se odsouzený nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici MS ČR Olomouc a je tedy soudem místně příslušným ve smyslu § 320 odst. 2 tr. ř. S tím pak Okresní soud v Olomouci nesouhlasí a předložil věc k rozhodnutí krajskému soudu.

Ten zjistil, že L. S. byl odsouzen Okresním soudem v Přerově rozsudkem ze dne 24. 1. 2013, č.j. 2T 227/2012-108, který nabyl právní moci téhož dne, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, přičemž je ze spisu zřejmé, že trest vykonává ve Věznici v Olomouci. Argumentuje-li Okresní soud v Olomouci tím, že při absenci speciální úpravy pro příslušnost soudu podle § 333 odst. 1 tř. ř. platí obecná úprava podle § 315 odst. 2 tr. ř., nelze tuto argumentaci akceptovat. Ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje a za této situace je příslušným k rozhodnutí o předmětné žádosti odsouzeného Okresní soud v Olomouci. Bylo proto rozhodnuto způsobem zřejmým z výroku usnesení krajského soudu.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru