Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 A 1/2016 - 6Usnesení KSOS ze dne 11.10.2016


přidejte vlastní popisek

21 A 1/2016 – 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., a Mgr. Jarmily Úředníčkové ve věci navrhovatele R. V., za účasti 1) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, 28. října 117, 2) ANO 2011, v řízení jednajícího Mgr. E. D., volební zmocněnkyní, bytem O., V. 159, 3) České strany sociálně demokratické, v řízení jednající P. K., volební zmocněnkyní, bytem O., P. 86, 4) Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů, v řízení jednající M. S., volebním zmocněncem, bytem K. p. O. 789, 5) Komunistické strany Čech a Moravy, v řízení jednající RSDr. I. K., volební zmocněnkyní, bytem O., Č. 12, 6) Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, v řízení jednající M. K., volební zmocněnkyní, bytem V., K D. 52, a 7) Občanské demokratické strany, v řízení jednající Mgr. J. K., volebním zmocněncem, bytem P. 7, J. 8a, o návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaných ve dnech 7. – 8.10.2016,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem doručeným soudu dne 10.10.2016 domáhá vyslovení neplatnosti voleb či neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaných ve dnech 7. – 8.10.2016.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan (…) návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatností volby kandidáta.

Podle § 53 odst. 1 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany soudu každý občan (…). Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

Oficiální výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. – 8.10.2016 byly zveřejněny Státní volební komisí v souladu s § 44 odst. 2 volebního zákona sdělením č. 332/2016 Sb. publikovaným v částce 130/2016, která byla rozeslána 11.10.2016.

Lhůta k podání návrhu na neplatnost volby kandidátů počne běžet až následujícího dne, tj. ve středu 12.10.2016, neboť podle § 61 odst. 1 volebního zákona se do běhu 10 denní lhůty k podání takového návrhu nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty, což neplatí jen v případě, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. V daném případě jde o lhůtu určenou podle dnů (nikoliv hodin), a proto se do běhu lhůty nezapočítává den rozhodný pro její počátek, což je den vyhlášení výsledků voleb, tedy 11.10.2016 (shodně viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8.6.2006 č.j. Vol 2/2006-7, www.nssoud.cz, či ze dne 8.6.2006 č.j. Vol 3/2006-6, www.nssoud.cz).

Návrh doručený soudu dne 10.10.2016 byl tudíž podán dříve, než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet; jde tudíž o návrh předčasný.

Z uvedených důvodů krajský soud návrh pro jeho předčasnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Ostravě dne 11. října 2016

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru