Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 60/2011 - 7Usnesení KSOS ze dne 11.08.2011

Prejudikatura

4 Azs 53/2003


přidejte vlastní popisek

19Ad 60/2011

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobce S , bytem X., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, ke správní žalobě proti rozhodnutí číslo X, k podání ze dne 19.6.2011,

takto:

I. Řízení o podání žalobce ze dne 19.6.2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce adresoval Krajskému soudu v Ostravě podání ze dne 19.6.2011. V podání mimo jiné uvedl, že jeho zdrvotní stav není v souladu s uvedenými normami, má bolesti kloubů, nedokáže déle stát, ani prodělávat delší chůzi.

Vzhledem k tomu, že podání žalobce v dané podobě nelze projednat, neboť postrádá zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s., byl žalobce soudem vyzván usnesením ze dne 1.7.2011 č.j. 19 Ad 60/2011, aby ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení opravil a doplnil své podání podle pokynů uvedených v tomto usnesení a byl poučen o skutečnosti, že nebude-li v této lhůtě podání doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení odmítne.

Na tuto výzvu , kterou žalobce převzal dne 8.7.2011, žalobce nereagoval.

Žalobce tedy své původní podání v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nedoplnil ani neopravil podle pokynů soudu uvedených ve výše uvedeném usnesení. Podání žalobce, doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 22.6.2011, tak i nadále nesplňuje ani základní zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 71 s.ř.s.

Práva na soudní ochranu je nezbytné se domáhat stanoveným způsobem (čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod). Jestliže žalobce na výzvu soudu k odstranění vad podání ze dne 1.7.2011 nereagoval v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, a podání tak nesplňuje ani základní stanovené náležitosti ve smyslu § 71 s.ř.s., není možno v řízení pokračovat. Soud proto řízení o tomto podání podle ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Krajský soud v Ostravě

dne 11. srpna 2011

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru