Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

14 Co 64/2010Usnesení NS ze dne 04.02.2010

HeslaPředběžné opatření
KategorieA
Publikováno116/2011 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSOS:2010:14.CO.64.2010.1
Dotčené předpisy

§ 74 o. s. ř.

§ 76 o. s. ř.

§ 266 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

Okresnísoudv Karviné - pobočka v Havířově zamítl usnesením ze dne 12. 11. 2009 návrh otce, aby mu bylo předběžně sníženo výživné pro nezl. M. na částku 1500 Kč měsíčně, a nezletilému byl pro řízení ustanoven opatrovník v osobě J. F. Okresní soud tak rozhodl poté, co vzal za osvědčeno, že pravomocným rozsudkem soudu bylo otci uloženo platit pro nezletilého výživné v částce 13000 Kč z výdělku 70 000 Kč měsíčně, kterého sice již nedosahuje, neboť je od 1. 9. 2009 nezaměstnaný s podporou 13 307 Kč měsíčně, nicméně dovodil, že je schopen výživné nadále platit s ohledem na nadstandardní majetek a snížení není v zájmu nezletilého, jehož potřeby jsou značné.

Proti zamítavému rozhodnutí podal otec včasné odvolání a domáhal se jeho změny tak, aby návrhu bylo vyhověno, když soudu vytýkal, že nezohlednil jeho aktuálně nepříznivou situaci a naléhavost finanční tísně a ignoroval změnu spočívající ve ztrátě zaměstnání i jeho další tři vyživovací povinnosti, což nadstandardní poměry zjištěné v minulosti nemohou kompenzovat, neboť všechny úspory již vyčerpal.

Krajskýsoudv Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Zodůvodnění:

Krajský soud přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a o. s. ř.), přezkoumal také obsah spisu a po posouzení věci dospěl k závěru, že rozhodnutí okresního soudu je správné, i když z jiných důvodů.

Ze spisu vyplývá, že o výživném pro nezl. M., jež bylo otci uloženo platit v částce 13 000 Kč měsíčně k rukám jeho matky, bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 21. 5. 2008, který ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2008, nabyl právní moci 3. 7. 2008. Výrokem tohoto rozhodnutí byly pravomocně upraveny poměry mezi účastníky, výrok je pro ně závazný a věc nemůže být v tomto rozsahu projednávána znovu (§ 159a odst. 1 a 5 o. s. ř.), jelikož však jde o rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek, je možno jej změnit, pakliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou pro výši a další trvání dávek rozhodující (§ 163 odst. 1, věta první, odst. 2 o. s. ř.). Má-li tedy otec za to, že nastaly skutečnosti, které z hlediska hmotného práva mohou znamenat omezení jeho vyživovací povinnosti k nezletilému, může se ve smyslu citovaného ustanovení změny úpravy tohoto právního vztahu domáhat od doby, kdy ke změně poměrů došlo, avšak pouze postupem zákonem předvídaným, tedy změnou tohoto rozsudku v řádném nalézacím řízení a do jeho skončení, má-li za to, že se bez své viny přechodně ocitl v postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky, může žádat o odklad provedení výkonu rozhodnutí (§ 266 o. s. ř.). Předběžným opatřením lze zatímně upravit poměry účastníků, je-li to třeba a za tímto účelem může být účastníku uloženo, aby něco vykonal, něčeho se zdržel či něco strpěl (§ 74 a § 76 odst. 1 o. s. ř.), z čehož vyplývá, že předběžné opatření je institut sloužící k prozatímní ochraně práva oprávněného, jíž se nelze domoci jinými prostředky, uložením povinnosti druhému účastníku, a tudíž je vyloučeno, aby jím byly upravovány faktické poměry nesoucí se k úpravě práva účastníka, který se této ochrany domáhá a „předběžně“ tak změněno pravomocné rozhodnutí soudu.

Krajský soud proto rozhodnutí okresního soudu dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Okresnísoudv Karviné - pobočka v Havířově zamítl usnesením ze dne 12. 11. 2009 návrh otce, aby mu bylo předběžně sníženo výživné pro nezl. M. na částku 1500 Kč měsíčně, a nezletilému byl pro řízení ustanoven opatrovník v osobě J. F. Okresní soud tak rozhodl poté, co vzal za osvědčeno, že pravomocným rozsudkem soudu bylo otci uloženo platit pro nezletilého výživné v částce 13000 Kč z výdělku 70 000 Kč měsíčně, kterého sice již nedosahuje, neboť je od 1. 9. 2009 nezaměstnaný s podporou 13 307 Kč měsíčně, nicméně dovodil, že je schopen výživné nadále platit s ohledem na nadstandardní majetek a snížení není v zájmu nezletilého, jehož potřeby jsou značné.

Proti zamítavému rozhodnutí podal otec včasné odvolání a domáhal se jeho změny tak, aby návrhu bylo vyhověno, když soudu vytýkal, že nezohlednil jeho aktuálně nepříznivou situaci a naléhavost finanční tísně a ignoroval změnu spočívající ve ztrátě zaměstnání i jeho další tři vyživovací povinnosti, což nadstandardní poměry zjištěné v minulosti nemohou kompenzovat, neboť všechny úspory již vyčerpal.

Krajskýsoudv Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Zodůvodnění:

Krajský soud přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a o. s. ř.), přezkoumal také obsah spisu a po posouzení věci dospěl k závěru, že rozhodnutí okresního soudu je správné, i když z jiných důvodů.

Ze spisu vyplývá, že o výživném pro nezl. M., jež bylo otci uloženo platit v částce 13 000 Kč měsíčně k rukám jeho matky, bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 21. 5. 2008, který ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2008, nabyl právní moci 3. 7. 2008. Výrokem tohoto rozhodnutí byly pravomocně upraveny poměry mezi účastníky, výrok je pro ně závazný a věc nemůže být v tomto rozsahu projednávána znovu (§ 159a odst. 1 a 5 o. s. ř.), jelikož však jde o rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek, je možno jej změnit, pakliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou pro výši a další trvání dávek rozhodující (§ 163 odst. 1, věta první, odst. 2 o. s. ř.). Má-li tedy otec za to, že nastaly skutečnosti, které z hlediska hmotného práva mohou znamenat omezení jeho vyživovací povinnosti k nezletilému, může se ve smyslu citovaného ustanovení změny úpravy tohoto právního vztahu domáhat od doby, kdy ke změně poměrů došlo, avšak pouze postupem zákonem předvídaným, tedy změnou tohoto rozsudku v řádném nalézacím řízení a do jeho skončení, má-li za to, že se bez své viny přechodně ocitl v postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky, může žádat o odklad provedení výkonu rozhodnutí (§ 266 o. s. ř.). Předběžným opatřením lze zatímně upravit poměry účastníků, je-li to třeba a za tímto účelem může být účastníku uloženo, aby něco vykonal, něčeho se zdržel či něco strpěl (§ 74 a § 76 odst. 1 o. s. ř.), z čehož vyplývá, že předběžné opatření je institut sloužící k prozatímní ochraně práva oprávněného, jíž se nelze domoci jinými prostředky, uložením povinnosti druhému účastníku, a tudíž je vyloučeno, aby jím byly upravovány faktické poměry nesoucí se k úpravě práva účastníka, který se této ochrany domáhá a „předběžně“ tak změněno pravomocné rozhodnutí soudu.

Krajský soud proto rozhodnutí okresního soudu dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru