Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

76 A 33/2012 - 22Rozsudek KSOL ze dne 26.03.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 75/2014

přidejte vlastní popisek

76A 33/2012-30

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobce JUDr. M. K., bytem M. 948, B., zast. Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem K. Sliwky 126/18, Karviná – Fryštát, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 10. 2012, č. j. KUOK 85508/2012, sp. zn. KÚOK/84205/2012/ODSH-SD/7273, ve věci přestupku,

takto:

Písemné vyhotovení usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 26. 3. 2014, č. j. 76 A 33/2012-22, se ve výroku opravuje tak, že ve výroku II. se částka „5.808 Kč“ opravuje na částku „8.808 Kč“ a v bodě 38 odůvodnění se doplňuje na konec odstavce tato věta: „K náhradě nákladů za zastoupení náleží dále náhrada uhrazeného soudního poplatku ve výši 3.000 Kč a celková náhrada nákladů řízení tak činí 8.808 Kč.“

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku došlo k chybě v rozhodnutí o nákladech řízení, proto samosoudkyně tuto chybu v souladu s § 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, opravila.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Olomouci dne 14. 5. 2014

JUDr. Martina Radkova

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru