Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

76 A 30/2011 - 193Rozsudek KSOL ze dne 20.03.2014

Prejudikatura

8 As 100/2011 - 70


přidejte vlastní popisek

76 A 30/2011-205

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobce J. S., bytem J. 120, zast. JUDr. Jaroslavem Němečkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Blahoslavova 4, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem v Praze, Budějovická 7, o přezkoumání rozhodnutí Celního ředitelství Olomouc ze dne 23. 6. 2012, čj. 4452-2/2011-130100-21, ve věci přestupku,

takto:

Písemné vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 20. 3. 2014, čj. 76 A 30/2011-193, se opravuje tak, že namísto žalovaného „Celního ředitelství Olomouc, se sídlem v Olomouci, Blanická 18“ se uvádí „Generální ředitelství cel, se sídlem v Praze, Budějovická 7“ a namísto rozhodnutí žalovaného“ se uvádí „rozhodnutí Celního ředitelství Olomouc“.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném rozsudku došlo k chybě v označení žalovaného v záhlaví napadeného rozhodnutí, proto samosoudkyně tuto chybu v souladu s § 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, opravila.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Olomouci dne 24. 3. 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Martina Radkova v. r. Markéta Chrudinová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru