Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

31 Af 13/2011 - 14Usnesení KSHK ze dne 14.02.2011

Prejudikatura

3 Ads 61/2010 - 48


přidejte vlastní popisek

31Af 13/2011-14

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudkyň JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce L. M., zast. Mgr. Libuší Hrůšovou, advokátkou se sídlem Plzeň, nám. Republiky 28, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové 2, Horova 17, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.12.2010, čj. 7230/10-1500-602705, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25.1.2011 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1.12.2010, čj. 7230/10-1500-602705 a jeho zrušení.

Podáním ze dne 4. 2. 2011 vzal žalobce prostřednictvím své zástupkyně žalobu zpět. Krajský soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”) řízení zastavil, neboť žalobce byl oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s. Soud neshledal důvody pro postup dle věty druhé citovaného ustanovení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení (§ 55 odst. 5 a § 54 odst. 5 s.ř.s.) Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 14. února 2011 Mgr. Marie Kocourková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru