Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 35/2015 - 53Usnesení KSHK ze dne 06.12.2016

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

30A 35/2015 - 53

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci žalobce: Město Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách, zast. Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard se sídlem Příběnická 1908, Tábor, proti žalovanému: Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. února 2015, č. j. MMR-1032/2015-81-1, takto :

I. V řízení, které bylo přerušeno usnesením podepsaného soudu ze dne 4. prosince 2015, č. j. 30A 35/2015-37, se pokračuje. II. Řízení se zastavuje. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. IV. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení v r a c í část soudního poplatku, a to ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu bylo přerušeno shora citovaným usnesením z důvodu, že krajský soud čekal na výsledek jiného soudního řízení, který mohl mít vliv na rozhodování krajského soudu o věci samé. Konkrétně se jednalo o řízení před rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu, které bylo ukončeno jeho rozsudkem ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As 85/2015-36.

Důvod, pro který bylo řízení přerušeno, tedy odpadl, a krajský soud v něm proto pokračuje (výrok I.).

Podáním ze dne 30. 11. 2016 vzal žalobce před jednáním žalobu v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu krajský soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil (výrok II.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. V úvahu nepřicházel ani postup dle věty druhé citované normy (výrok III.).

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč se proto žalobci vrací 2.000,- Kč (výrok IV.).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 55 odst. 5 za použití § 54 odst. 5 s. ř. s.)

V Hradci Králové dne 6. prosince 2016

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru