Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cad 65/2009 - 132Usnesení KSHK ze dne 21.11.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Cad 65/2009-132

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce J. R., t.č. Věznice Pardubice, P.O.BOX 18, 530 44 E1/P Pardubice proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o plný invalidní důchod, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 10.9.2009 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10. září 2009 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 10.9.2009, kterým mu žalovaná pro nesplnění podmínek ust. § 38 a § 40 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění, s přihlédnutím k Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a k Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, zamítla žádost o plný invalidní důchod. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Náchodě ze dne 23.6.2009, podle kterého se žalobce stal plně invalidním od 18.3.2009. Žalobce však v rozhodném období před vznikem invalidity nezískal potřebnou dobu pojištění.

Podáním doručeným soudu dne 16.11.2008 žalobce oznámil, že bere žalobu zpět. Současně žalobce soud požádal, aby mu sdělil, jaké jsou podmínky pro novou žádost o důchod – zde soud žalobce odkazuje na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, případně na sociálního pracovníka Vězeňské služby.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování
29 Cad 65/2009

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 21. listopadu 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

Samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru