Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 18/2011 - 24Usnesení KSHK ze dne 10.08.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Az 18/2011-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce K. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2011, čj. OAM-189/LE-05-P08-R2-2009 takto :

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2011, čj. OAM- 189/LE-05-P08-R2-2009 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2011, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14 a §§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Přípisem, soudu doručeným dne 1. 8. 2011 žalobce prohlásil, že bere svoji žalobu zpět. Soud, v souladu s ust. § 47, písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - s.ř.s., řízení zastavil.

Řízení bylo zastaveno, o náhradě nákladů řízení tedy soud rozhodoval dle § 60, odst. 3 s.ř.s. a nepřiznal toto právo žádnému z účastníků.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 10. srpna 2011 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru