Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 10/2014 - 48Usnesení KSHK ze dne 18.04.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Az 10/2014-48

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce Z. R., zast. JUDr. Annou Doležalovou, MBA, advokátkou se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 911/8 proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29.11.2013, č.j. OAM-43/ZA-ZA14-K01-2013, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2013, č.j. OAM-43/ZA-ZA14-K01-2013 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým mu bylo zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany podle ustanovení §25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podáním doručeným soudu dne 17.4.2013 zástupkyně žalobce oznámila, že bere žalobu v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu jasnému projevu vůle soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Pokračování
29 Az 10/2014

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 18. dubna 2014

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru