Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 17/2010 - 30Usnesení KSHK ze dne 10.01.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 17/2010-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce M. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu třetího stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 24.6.2010 č. X takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24.6.2010 č. X se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 24.6.2010, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 4.3.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci dle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění snížila od 16.4.2010 výši invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově ze dne 30.11.2009, podle kterého je žalobce nadále částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 50 %.

Podáním doručeným soudu dne 6.1.2011 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8.12.2010, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 17/2010

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 10. ledna 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru