Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 14/2011 - 32Usnesení KSHK ze dne 19.10.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28Ad 14/2011-32

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce M. B., zast. JUDr. Zuzanou Volfovou, advokátkou se sídlem Svatojánské náměstí 47, 541 01 Trutnov, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 14.2.2011 č.j. X takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14.2.2011 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zástupkyně žalobce napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 14.2.2011, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 9.11.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci odňala od 22.12.2010 invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov ze dne 27.10.2010, podle kterého žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 19.10.2011 žalobce oznámil, že bere žalobu zpět a požádal o zastavení řízení. Na základě uvedených skutečností soud před jednáním ve věci samé řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 28Ad 14/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 19. října 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru