Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Co 129/2001Usnesení NS ze dne 04.04.2001Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

HeslaPoplatky soudní
KategorieA
Publikováno53/2002 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSHK:2001:22.CO.129.2001.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

Okresnísoudv Pardubicích zastavil usnesením ze dne 2. 2. 2001 řízení o žalobě, dle které mělo být přivoleno k výpovědi nájmu z bytu a rozhodnuto o jeho vyklizení, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, který byl vyměřen ve výši 3000 Kč.

Žalobce v odvolání namítal, že při výpovědi nájmu z bytu je třeba stanovit výši soudního poplatku podle ustanovení položky 2 písm. c) sazebníku v příloze zákona č. 549/1991 Sb., a proto zaplatil soudní poplatek ve výši 1000 Kč a odmítá doplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Žádal proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Odvolání je důvodné. Krajskýsoudv Hradci Králové proto napadené usnesení zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Zodůvodnění:

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo dovolání zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Postup podle výše uvedených ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je možný jen tehdy, je-li soudní poplatek správně vyměřen.

Žalobce se domáhá přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu a z žaloby zaplatil soudní poplatek ve výši 1000 Kč. Okresní soud doměřil poplatek ve výši 2000 Kč, vycházel tedy při stanovení výše soudního poplatku z položky 2 písm. a) sazebníku poplatků (příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.) a považoval byt za nemovitost.

Z ustanovení § 119 obč. zák. vyplývá, že byt nemovitostí není, ale je ho třeba považovat podle § 118 odst. 2 obč. zák. za jiný předmět občanskoprávních vztahů. Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení je proto třeba stanovit podle položky 2 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., tj. 1000 Kč.

Jestliže žalobce soudní poplatek v této výši zaplatil, důvod pro zastavení řízení pro nezaplacení poplatku nebyl dán.

Odvolací soud proto postupoval podle § 221 odst. 1 a 2 o. s. ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru