Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Tmo 10/2005Usnesení NS ze dne 23.03.2005

HeslaNáklady obhajoby
Jednočinný souběh
KategorieA
Publikováno29/2006 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSHK:2005:12.TMO.10.2005.1
Dotčené předpisy

§ 151 odst. 2 tr. ř.

§ 151 odst. 3 tr. ř.

§ 10 odst. 3 písm. b) předpisu č. 177/1996 Sb.

§ 12 odst. 4 předpisu č. 177/1996 Sb.

§ 15a předpisu č. 177/1996 ...

více

přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Hradci Králové – soud pro mládež zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost obhájkyně proti usnesení Okresního soudu v Semilech – soudu pro mládež ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 9 Tm 9/2004.

Zodůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Semilech – soudu pro mládež ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 9 Tm 9/2004, bylo rozhodnuto tak, že obhájkyni JUDr. J. R. se podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. přiznává za obhajobu mladistvého M. Č. částka 7250 Kč, přičemž se zamítá návrh obhájkyně do částky 6300 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil soud prvého stupně tím, že mladistvý byl stíhán a odsouzen pro provinění porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. Soud pak v odůvodnění uvádí jednotlivé úkony, jichž se advokátka zúčastnila, zabývá se i dalšími náklady s obhajobou mladistvého spojenými. Pokud jde o částku 6300 Kč, kterou okresní soud – soud pro mládež nepřiznal, odůvodnil toto své rozhodnutí tím, že mladistvý byl stíhán pro provinění spáchané v jednočinném souběhu. Poukázal přitom na ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a § 15a vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.

Proti tomuto usnesení podala obhájkyně včas stížnost, ve které namítá, že nešlo o jednočinný souběh, neboť skutku pod bodem 1 se mladistvý dopustil v době od 1. 1. do 30. 3. 2003 a dalších skutků od 1. 1. do 31. 1. 2004. Mezi jednáními chybí časová souvislost. Podle názoru obhájkyně právní kvalifikace skutku byla rozhodnuta soudem až rozsudkem ze dne 15. 11. 2004.

Krajský soud ve smyslu § 147 odst. 1 tr. ř. přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k tomuto závěru :

V usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 2. 6. 2004 je výslovně uvedeno, že mladistvý M. Č. se měl dopustit provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. v jednočinném souběhu. Věc byla takto právně posouzena i v obžalobě státní zástupkyně v Semilech, sp. zn. Zt 225/2004. Rovněž zde se výslovně uvádí, že má jít o jednočinný souběh. Takto byla věc také posuzována i v řízení před soudem.

Z výše uvedeného je patrno, že obhájkyně vykonávala obhajobu mladistvého, který byl stíhán a odsouzen pro trestné činy spáchané v jednočinném souběhu a je naprosto nerozhodné, zda tento postup byl či nebyl správný. Podstatné je, že celé řízení se vedlo pro trestné činy, které byly posuzovány, jako by byly spáchány v jednočinném souběhu. Správně proto při následném rozhodování o přiznání odměny obhájkyni bylo postupováno podle toho, co bylo uvedeno v rozsudku.

Z tohoto důvodu byla stížnost obhájkyně podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru