Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 To 1067/2004Usnesení NS ze dne 10.12.2004

HeslaZkrácené trestní stíhání
KategorieA
Publikováno8/2006 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:KSCB:2004:23.TO.1067.2004.1
Dotčené předpisy

§ 179b odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

Krajský soud v Českých Budějovicích v trestní věci obviněného O. D. ke stížnosti státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích zrušil usnesení Okresního soudu v Prachaticích ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 7 T148/2004, a okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 7 T 148/2004, podle § 314c odst. 1 písni, c) tr. ř. byl odmítnut návrh na potrestání státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. 0 Zk 95/2004.

Rozhodl tak s odůvodněním, že při svém rozhodování vycházel ze znění § 179a odst. 1 tr. ř. a § 179b odst. 4 tr. ř., podle něhož musí být zkrácené přípravné řízení skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání. Podle názoru okresního soudu neskončily orgány policie zkrácené přípravné řízení v této lhůtě, neboť v trestním spise je založen úřední záznam, z něhož je patrno, že 1. 10. 2004 byl podezřelý O. D. přistižen při tom, jak pod vlivem alkoholu řídí motorové vozidlo. Spis se zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení byl Okresnímu státnímu zastupitelství v Prachaticích předložen 2. 11. 2004, následující den byl soudu doručen návrh na potrestání. Okresní soud má za to, že lhůta podle § 179b odst. 4 tr. ř. uplynula dnem 14. 10. 2004, a nebyla tedy dodržena jedna z podmínek zkráceného přípravného řízení.

Proti tomuto usnesení podal řádně a včas stížnost státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích. Poukázal na to, že věc byla původně kvalifikována jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dne 29. 10. 2004 zjistil policejní orgán podezření z trestného činu opilství podle § 201 písm. b) tr. zák. na základě vyžádané evidenční karty řidiče od Městského úřadu v P., kde bylo zjištěno postižení O. D. pro přestupek ze dne 18. 12. 2003. Teprve na základě této skutečnosti téhož dne 29. 10. 2004 zahájil policejní orgán podle § 158 odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení. Spisový materiál byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Prachaticích dne 2. 11. 2004 a následující den byl doručen Okresnímu soudu v Prachaticích návrh na potrestání. Lhůta pro konání zkráceného přípravného řízení tedy byla dodržena. Závěrem navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno ave věci bylo okresnímu soudu přikázáno, aby dále jednal a rozhodl.

K podané stížnosti Krajský soud v Českých Budějovicích podle § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. přezkoumal správnost výroku napadeného usnesení i řízení jemu předcházející. Stížnost shledal důvodnou. Podle § 179b odst. 4 tr. ř. zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání.

Takovým podnětem je i doručení pokynu státního zástupce ke konání zkráceného přípravného řízení, může jím být i den vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem (§ 158 odst. 3, věta první, tr. ř.), případně pojmenovaného jako záznam o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení, což zákon nevylučuje. Tato lhůta končí podáním návrhu na potrestání soudu nebo jiným rozhodnutím podle § 179c odst. 1, odst. 2 písm. b) až f), nebo § 179e, věty za středníkem, tr. ř. nebo opatřením podle § 179c odst. 3, § 179f odst. 2 písm. b) a c) tr. ř., nebo marným uplynutím lhůty deseti dnů, o niž nejvýše lze prodloužit zkrácené přípravné řízení (§ 179f odst. 2 písm. a/tr. ř.).

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že skutek, který je specifikován v návrhu na potrestání, byl skutečně prošetřován jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Teprve dne 29. 10. 2004 obdržel policejní orgán Policie ČR, Obvodní oddělení V., výpis z evidenční karty řidiče obviněného O. D., ačkoliv tento byl vyhotoven již 6. 10. 2004. To je zřejmé z podacího razítka na původním dopisu Městského úřadu v P. Tato skutečnost byla jiným podnětem k trestnímu stíhání, neboť z výpisu z evidenční karty řidiče je zřejmé, že 18. 12. 2003 byl O. D. postižen rozhodnutím Městského úřadu v P. pokutou uloženou ve správním řízení ve výši 5000 Kč za jízdu motorovým vozidlem dne 16. 10. 2003 pod vlivem alkoholu. Lhůta dvou týdnů podle § 179b odst. 4 tr. ř. skončila tedy až 12. 11. 2004, neboť jde o lhůtu stanovenou podle týdnů podle § 60 odst. 2 tr. ř.

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh na potrestání obviněného O. D. byl k Okresnímu soudu v Prachaticích podán 3.11. 2004, tedy včas ve lhůtě podle § 179b odst. 4 tr. ř.

Ze shora rozvedených důvodů odvolací soud ke stížnosti státního zástupce napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a okresnímu soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru