Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Af 88/2011 - 27Usnesení KSBR ze dne 19.07.2011

Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

30 Af 88/2011 – 27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha, v právní věci žalobce: ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., se sídlem Komořany 146, 683 01 Rousínov, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2011, č.j. MMB/0124413/2011,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27. 5. 2011, doručenou Krajskému soudu v Brně téhož dne, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2011, č.j. MMB/0124413/2011, kterým bylo rozhodnuto o vyřízení odvolání proti konkludentnímu vyměření místního poplatku za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí za zdaňovací období od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010.

Podáním ze dne 13. 7. 2011 žalobce oznámil, že bere žalobu zpět. Podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Protože podáním ze dne 13. 7. 2011 vzal žalobce žalobu ze dne 27. 5. 2011 zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o žalobě ze dne 27. 5. 2011 zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho

pokračování
30 A2
f 88/2011

zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 19. července 2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru