Přejít na PLUS
17 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 476/2002 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
Rozbalit 259/2001 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního
Rozbalit 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
Rozbalit 51/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Rozbalit 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 147/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbalit 234/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Rozbalit 47/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 171 odst. 1 písm. c) č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění č. 161/2006 Sb.
Rozbalit 229/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti ust. § 124 odst. 1 č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění č. 217/2002 Sb.
Rozbalit 65/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 425/2002 Sb., č. 427/2003 Sb., č. 309/2002 Sb. a č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudců
Rozbalit 452/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 446 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 355/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 425/2002 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 356/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 1 písm. h) č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu představitelům státní moci
Rozbalit 377/2005 Sb. - Zákon o finančních konglomerátech
Rozbalit 503/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny
Rozbalit 3/2000 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce