Přejít na PLUS
10 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 106/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
Rozbalit 40/2009 Sb. - Trestní zákoník
Rozbalit 285/2002 Sb. - Transplantační zákon
Rozbalit 46/2000 Sb. - Tiskový zákon
Rozbalit 424/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 272 a § 276 věty čtvrté č. 141/1961 Sb., trestní řád
Rozbalit 297/2014 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 259/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb.
Rozbalit 90/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 398 odst. 6 věty prvé a § 400 odst. 1 a zamítnutí návrhu na zrušení § 398 odst. 6 věty druhé č. 141/1961 Sb., trestní řád
Rozbalit 214/1994 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. 55 odst. 2, ust. v § 74 odst. 1 a ust. § 209 č. 141/1961 Sb., trestní řád

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno