Přejít na PLUS
Nalezeno 53 výsledků

Výsledky hledání

Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 116/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozbalit 265/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 278/2004 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
Rozbalit 231/2000 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Rozbalit 307/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 48 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 252/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 685 až 716 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 181/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Rozbalit 234/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
Rozbalit 257/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 280/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 711 odst. 1 písm. g) a ust. § 711 odst. 1 písm. h) č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 128/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
Rozbalit 83/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 8 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 115/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Rozbalit 2/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 444 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 84/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 31 odst. 4 věty třetí č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Rozbalit 289/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí části ust. § 19 odst. 1 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 44/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první č. 94/1963 Sb., o rodině
Rozbalit 187/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250 č. 280/2009 Sb., daňový řád
Rozbalit 299/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno