Přejít na PLUS
27 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 61/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
Rozbalit 345/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
Rozbalit 71/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
Rozbalit 225/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Rozbalit 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Rozbalit 26/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu zrušení § 12 odst. 4 a 5 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Rozbalit 87/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o odmínutí a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 201/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Rozbalit 393/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 3 č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
Rozbalit 297/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 16 č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbalit 161/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Rozbalit 39/2013 Sb. - Nález ÚS ČR na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Rozbalit 181/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 267/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb.
Rozbalit 123/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rozbalit 242/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 29 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
Rozbalit 116/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozbalit 257/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 419/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 133a odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 90/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
Rozbalit 4/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech
Rozbalit 244/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti
Rozbalit 251/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného
Rozbalit 532/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včet
Rozbalit 96/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
Rozbalit 211/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného
Rozbalit 458/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce