Přejít na PLUS
5 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 37/1967 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbalit 297/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 16 č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Rozbalit 200/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Rozbalit 343/2013 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmov
Rozbalit 69/1966 Sb. - Metodické pokyny pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno