Přejít na PLUS
8 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Rozbalit 20/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Rozbalit 338/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Rozbalit 345/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
Rozbalit 352/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmov
Rozbalit 44/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 36/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbalit 232/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 3 odst. 9 č. 201/1997 Sb., o platu státních zástupců, ve znění č. 418/2009 Sb.

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno