Přejít na PLUS
505 výsledků hledání
...

Výsledky hledání

Rozbalit 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rozbalit 22/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb.
Rozbalit 313/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Rozbalit 135/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., a odmínutí návrhu na zrušení ve zbývající části
Rozbalit 77/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
Rozbalit 220/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. III odst. 2 poslední věty vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Rozbalit 437/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
Rozbalit 222/2011 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
Rozbalit 396/2013 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky
Rozbalit 181/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 286/2011 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu v
Rozbalit 220/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Rozbalit 161/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Rozbalit 219/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 140 odst. 4 písm. f) č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbalit 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Rozbalit 151/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluho
Rozbalit 147/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbalit 152/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopi
Rozbalit 353/2012 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa
Rozbalit 373/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopi
Rozbalit 375/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis Če
Rozbalit 376/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis Če
Rozbalit 279/2011 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopi
Rozbalit 149/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis Če
Rozbalit 150/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopi
Rozbalit 337/2012 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr
Rozbalit 374/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopi
Rozbalit 469/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kte
Rozbalit 444/2012 Sb. - Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb.
Rozbalit 425/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištěn
Rozbalit 455/2011 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
Rozbalit 152/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České
Rozbalit 224/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Rozbalit 296/2013 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu v
Rozbalit 23/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012–2017, V
Rozbalit 369/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 408/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 sta
Rozbalit 245/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 252/2012 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel
Rozbalit 284/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou č. 303/2011 Sb.
Rozbalit 338/2012 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel
Rozbalit 411/2010 Sb. - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012
Rozbalit 245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některýc
Rozbalit 30/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prová
Rozbalit 38/2013 Sb. - Nález ÚS ČR na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Rozbalit 89/2013 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r
Rozbalit 475/2013 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním roz
Rozbalit 40/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých pří

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno


...