Přejít na PLUS
17 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Rozbalit 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Rozbalit 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být o
Rozbalit 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Rozbalit 59/2017 Sb. - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o
Rozbalit 182/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Rozbalit 393/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 3 č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
Rozbalit 437/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
Rozbalit 14/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 158 písm. a) č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Rozbalit 115/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 147/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 237 odst. 1 písm. c) č. 99/1963 Sb., OSP
Rozbalit 119/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se mění č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 232/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 3 odst. 9 č. 201/1997 Sb., o platu státních zástupců, ve znění č. 418/2009 Sb.
Rozbalit 5/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 139 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou č. 362/2003 Sb.
Rozbalit 154/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 3 č. 548/2005 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 3 a § 16 č. 364/2004 Sb.
Rozbalit 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce