17 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru
241/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
96/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
261/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
329/2017 Sb. Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
69/2014 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
49/2008 Sb. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
144/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 č. 266/1994 Sb., o dráhách
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě