Přejít na PLUS
55 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 95/1945 Sb. - Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, ja
Rozbalit 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví
Rozbalit 502/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny
Rozbalit 95/1950 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
Rozbalit 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 134/1946 Sb. - Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
Rozbalit 114/2002 Sb. - Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
Rozbalit 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku
Rozbalit 41/1953 Sb. - Zákon o peněžní reformě
Rozbalit 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Rozbalit 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Rozbalit 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
Rozbalit 170/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbalit 135/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Rozbalit 88/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 10/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o DPH mění některé zákony
Rozbalit 104/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Rozbalit 341/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Rozbalit 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Rozbalit 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi
Rozbalit 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech
Rozbalit 206/1947 Sb. - Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarsk
Rozbalit 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg
Rozbalit 313/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Rozbalit 305/2016 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
Rozbalit 306/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Rozbalit 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Rozbalit 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárod
Rozbalit 162/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 42/2013 Sb. - Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Rozbalit 238/2013 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některýc
Rozbalit 181/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 437/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
Rozbalit 267/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb.
Rozbalit 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Rozbalit 241/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Rozbalit 251/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č. 48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.
Rozbalit 483/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
Rozbalit 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech
Rozbalit 128/2000 Sb. - Zákon o obcích
Rozbalit 129/2000 Sb. - Zákon o krajích
Rozbalit 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze
Rozbalit 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR
Rozbalit 223/1998 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 a 18 č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Rozbalit 312/1998 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 35 odst. 1 písm. c) a zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 36 odst. 1 č. 182/1991 Sb., který provádí zákon o soc. zabezpečení a o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení
Rozbalit 206/1996 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 20/1966 Sb., č. 550/1991 Sb., č. 216/1992 Sb., č. 467/1992 Sb. a č. 426/1992 Sb.
Rozbalit 34/1954 Sb. - Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny st
Rozbalit 163/1950 Sb. - Nařízení ministra financí, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuz
Rozbalit 164/1950 Sb. - Vyhláška ministra financí o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v českoslove

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno