56 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
95/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů Rozbalit obsah předpisu
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví Rozbalit obsah předpisu
502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny Rozbalit obsah předpisu
95/1950 Sb. Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví Rozbalit obsah předpisu
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění Rozbalit obsah předpisu
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) Rozbalit obsah předpisu
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku Rozbalit obsah předpisu
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb Rozbalit obsah předpisu
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku Rozbalit obsah předpisu
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě Rozbalit obsah předpisu
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů Rozbalit obsah předpisu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Rozbalit obsah předpisu
195/2018 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění Rozbalit obsah předpisu
170/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
135/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Rozbalit obsah předpisu
88/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Rozbalit obsah předpisu
104/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Rozbalit obsah předpisu
10/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o DPH mění některé zákony Rozbalit obsah předpisu
341/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Rozbalit obsah předpisu
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Rozbalit obsah předpisu
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi Rozbalit obsah předpisu
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech Rozbalit obsah předpisu
206/1947 Sb. Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem Rozbalit obsah předpisu
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Rozbalit obsah předpisu
313/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Rozbalit obsah předpisu
306/2016 Sb. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Rozbalit obsah předpisu
305/2016 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Rozbalit obsah předpisu
98/2015 Sb. Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách Rozbalit obsah předpisu
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Rozbalit obsah předpisu
74/2014 Sb. Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Rozbalit obsah předpisu
238/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
42/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Rozbalit obsah předpisu
437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. Rozbalit obsah předpisu
181/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci Rozbalit obsah předpisu
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Rozbalit obsah předpisu
267/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb. Rozbalit obsah předpisu
241/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Rozbalit obsah předpisu
251/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č. 48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb. Rozbalit obsah předpisu
483/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních Rozbalit obsah předpisu
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Rozbalit obsah předpisu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze Rozbalit obsah předpisu
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR Rozbalit obsah předpisu
312/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 35 odst. 1 písm. c) a zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 36 odst. 1 č. 182/1991 Sb., který provádí zákon o soc. zabezpečení a o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení Rozbalit obsah předpisu
223/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 a 18 č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Rozbalit obsah předpisu
206/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 20/1966 Sb., č. 550/1991 Sb., č. 216/1992 Sb., č. 467/1992 Sb. a č. 426/1992 Sb. Rozbalit obsah předpisu
34/1954 Sb. Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině Rozbalit obsah předpisu
164/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky Rozbalit obsah předpisu