Objednat předplatné

Věcný rejstřík

Předpisy Sbírky zákonů jsou v rámci aplikace Zákony pro lidi zařazeny do struktury témat - tzv. věcného rejstříku. Celkový počet témat je 433, z toho 47 je hlavních a 386 vnořených a tvoří tedy stromovou strukturu.

Strom témat je vyvinut týmem Zákonů pro lidi tak, aby pokryl celou dlouhou historii Sbírky zákonů (proto se některá témata mohou zdát "obstarožní").

Každý předpis může být zařazen do jednoho nebo více témat. Předpisy s novelizační částí jsou zařazeny i do těch témat, do kterých jsou zařazeny i jimi novelizované předpisy.

Přístup k věcnému rejstříju je z homepage, resp. prostřednictvím tohoto odkazu.

vecny-rejstrik-link-titulka

Na níže uvedeném obrázku je zřetelný způsob ovládání – kliknutím na znaménko plus se hlavní téma rozevře a zobrazí vnořená témata.

vecny-rejstrik-detail

Čísla v závorkách u vnořených témat představují počet předpisů k nim (námi) přiřazených.

Čísla u hlavních témat pak představují celkový počet přiřazení vnořených témat k předpisům.

Kliknutí na téma vypíše aktuální seznam předpisů do něj přiřazených.

Implicitní řazení je dle používanosti předpisů Vámi (resp. všemi uživateli) za posledních 30 dnů.

V sekci Související v pravé horní části je uvedeno 10 témat, ve kterých jsou také předpisy v zobrazeném seznamu přižazeny nejčastěji.

V příkladu na níže uvedeném obrázku to znamená, že nejvíce ze 863 vypsaných předpisů je zařazeno do tématu Obchod, podnikání, obchodní právo o něco méně do tématu Pojišťovnictví, ještě o něco méně do Účetnictví atd.
Zároveň je zde zřetelné, že skrze zařazené předpisy téma Bankovnictví, peněžnictví úzce souvisí s tématy Obchod, podnikání, obchodní právo, Pojišťovnictví, Účetnictví atd.

vecny-restrik-vypis-predpisu

Poznámka:

Prostřednictvím témat věcného rejstříku je také možné zpřesňovat výsledky hledání.