Objednat předplatné

Syntaxe tvorby odkazů

Obecně platí následující syntaxe URL adresy na ustanovení předpisu:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/[rok]-[číslo]#p[paragraf]-[odstavec]-[písmeno]

Příklady použití:

Aktuální konsolidované znění zákona

V případě, že někde chceme citovat aktuální konsolidované znění pro Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. URL bude vypadat tedy takto:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309

Poznámky:

  1. Na tomto URL je a bude vždy k dispozici aktuální konsolidované znění k aktuálnímu datu – tedy pokud uvedete toto URL někde v odkazu, uživateli se vždy zobrazí právě platné znění zákona.
  2. Po stránce URL se nerozlišují typy dokumentů. Je tedy jedno, zda se jedná o zákon, ústavní zákon, vyhlášku, nebo třeba nález. Vždy hraje roli pouze správná syntaxe [rok]-[číslo].

Znění předpisu k určitému datumu

Systém umožňuje pomocí URL zobrazovat i jiná (předchozí či budoucí) znění právního předpisu. Opět si to ukážeme na znění předpisu Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Ten byl k 1.5.2005 novelizován jiným zákonem a my chceme zobrazit nikoliv dnes aktuální znění, ale právě znění k datu 1.5.2012. URL bude tedy vypadat takto:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309/zneni-20050501

Poznámky:

  1. URL je opět statické, tedy vždy odkazuje na dané znění k danému datu v návaznosti na novelizaci předpisu.
  2. Abychom mohli citovat pomocí URL znění k určitému datumu, musíme znát konkrétní datum účinnosti. To zjistíme u každého předpisu v sekci Historie.
  3. Systém zobrazuje všechna známá a platná budoucí znění a dvě znění poslední.

Citování konkrétního ustanovení předpisu

Systém umožňuje pochopitelně citovat i konkrétní ustanovení daného předpisu. Technicky to funguje tak, že každý HTML dokument se zněním zákona je opatřen takzvanými “cílovými místy” a na tato konkrétní místa se lze odkazovat.

Zde jsou jednotlivé příklady:

Chceme-li přejít na ustanovení § 10, Zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309#p10

Chceme-li přejít na konkrétnější ustanovení § 10, odst. 3, Zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309#p10-3

Chceme-li přejít na ještě konkrétnější ustanovení § 1, odst. 1, písm. b), Zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309#p1-1-b