Objednat předplatné

Přehledy a rejstříky

Chronologický rejstřík

Archiv předpisů Sbírky zákonů od roku 1945 uspořádaný po ročnících; rychlý přístup k aktuálním zněním všech zákonů, vyhlášek, nařízení a všech dalších typů předpisů.

Věcný rejstřík

Víceúrovňový seznam témat - právních oblastí a k nim přiřazených předpisů.

Nově vyhlášené předpisy

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.

Nově účinné předpisy

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.

Nová konsolidovaná znění

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel,
které dané konsolidované znění způsobily.

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu.

Vybrané předpisy

Seznam uživateli nejvíce používaných předpisů, který si přihlášený uživatel může přizpůsobit své potřebě.