Přejít na PLUS

V kontextu datového modelu Zákonů pro lidi Konsolidované znění předpisu vzniká postupným zapracováním všech novel od počátku platnosti předpisu do jednoho dokumentu.

Webové stránky Zákony pro lidi pak zobrazují konsolidované znění formou časových řezů nazvaných "Znění od", která představují výběr ustanovení účinných od specifikovaného data. Kromě novelizačních ustanovení se ve „Znění od“ zohledňují ještě tzv. rozdělené účinnosti, kterými předpis (nebo jeho novely) může nastavovat některým svým ustanovením jinou účinnost než je účinnost vyhlášeného znění resp. účinnost relevantních zapracovaných novelizačních ustanovení.

Pokud uživatel nezvolí jinak, zobrazují webové stránky Zákony pro lidi standardně prostřednictvím záložky Aktuální znění vždy aktuální verzi konsolidovaného znění, která představuje výběr ustanovení předpisu účinných k dnešnímu datu (resp. k datu, kdy byl předpis zobrazen v prohlížeči).

akualni_zneni.png

jine_zneni.png

jina_zneni.png

 

Konsolidované znění je nezávazným dokumentem, který nemá žádnou právní hodnotu.

Právně závazná znění předpisů Sbírky zákonů České republiky poskytuje jen a pouze v listinná podoba Sbírky zákonů České republiky, která je určena zákonem 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.