Přejít na PLUS

Komentářový asistent

Umožňuje přidat a/nebo měnit komentář nebo poznámku k libovolnému ustanovení libovolného předpisu, případně zobrazit komentáře pořízené dříve (ať již Vámi nebo uživateli, kteří své poznámky s Vámi sdílí). 

Nástroj Komentářový asistent je v základní podobě k dispozici všem uživatelům, v plné podobě pouze předplatitelům PLUS.

 • Uživatelé bez aktivního PLUS předplatného mohou přidat komentář k jakémukoliv fragmentu (ustanovení).
 • Předplatitelé PLUS mohou navíc
  • vytvořit více různých balíčků komentářů k jednomu předpisu
   (např. své privátní, pro kolegy, pro klienta A nebo B)
  • své komentáře dále sdílet
  • exportovat okomentované předpisy do PDF a formátu Wordu.

Zapíná/vypíná se prostřednictvím nástroje komentarovy-asistent-ikona vpravo v panelu nástrojů, resp. prostřednictvím stisku klávesy  c . Komentářový asistent samozřejmě vidí pouze přihlášení uživatelé.

komentarovy-asistent-vypzapmin

Několik základních pojmů a kroků ...

Komentář

Je textovou poznámkou k libovolnému fragmentu předpisu. Vždy je navázán na jeden konkrétní fragment, nad kterým se následně zobrazuje. Komentář může to být libovolně dlouhý, vybavený odkazy, číslováním, odrážkami a může být formátován základními formátovacími značkami (písmo tlusté/podtržené/přeskrnuté/zvýšené/snížené, kurzíva, případně různé kombinace).

okomentovany-fragment

Balíček komentářů

Je souborem komentářů k jednomu předpisu.

Uživatel s aktivním PLUS může vytvořit libovolný počet balíčků komentářů k předpisu, které může dále sdílet dalším uživatelům služby zakonyprolidi.cz

Uživatel bez PLUS může vytvořit ke každému předpisu pouze balíček jediný bez možnosti jeho sdílení. Přijmout nabídku na sdílení balíčku však může. Nutnou podmínkou je být přihlášen.

Zapnutý komentářový asistent zobrazí seznam dostupných balíčků - viz následující obrázek.

balicky-komentaru-new

Popis prvků na obrázku


n1

Přepínání mezi balíčky komentářů dostupnými v zobrazeném předpisu


n2

Kliknutí na info přepne na stránku detailu balíčku


n3

Vytvoření nového balíčku. 
Jste-li předplatitelem PLUS, můžete vytvořit libovolný počet balíčků k předpisu pro různé účely.
Nemáte-li PLUS, můžete vytvořit pouze balíček jediný.


n4

Navigace mezi jednotlivými komentáři v balíčku.


n5

Přepínání mezi čtecím módem (určeným pro prohlížení komentářů bez možnosti přidávání) a módem editačním (v kterém lze komentáře přidávat nebo editovat).
Vlastní balíčky lze číst i editovat, u balíčků nasdílených jiným uživatelem možnost editace povoluje editovatelnost uživatel, který balíček nasdílel.  


n6

Zobrazí seznam všech předpisů, u kterých existuje jeden nebo více balíčků komentářů. 


Vytvoření komentáře

Při zapnutém komentářovém asistentu stačí kliknout na libovolný fragment. Otevře se editor pro vložení textu komentáře - viz následující animovaný obrázek.

prvni-komentar

 

Vyzkoušejte!

Kliknutím na následující link připojíte důvodovou zprávu k zákonu č. 112/2016 SB. o elektronické evidenci tržeb jako balíček komentářů v režimu pouze pro čtení. Musíte být přihlášeni.

Důvodová zpráva k zákonu č. 112/2016 SB. o elektronické evidenci tržeb


a uvidíte komentáře rozmístěné v předpisu - vždy nad komentovaným fragmentem (ustanovením):

komentare-v-predpisu